Kategórie

Týždenné Aktuality

1 Krby
Nechajte rúru stáť celé storočie: ako pripraviť riešenie šamotového ílu na kladenie
2 Krby
Výber projektov rodinných domov s vykurovaním
3 Krby
Vykonajte opravu plynových kotlov
4 Kotly
Technické charakteristiky a rozmery bimetalových radiátorov
Hlavná / Lodičky

Trojcestný ventil so servom pre vykurovanie


Ako fungujú serva a trojcestné ventily

Čo je ventil?

Ventil je mechanizmus, ktorý slúži na umožnenie prechodu kvapaliny alebo plynu z jedného priestoru do druhého. Okrem toho môže byť ventil otvorený alebo zatvorený na určité percento. To znamená, že ventily môžu slúžiť na reguláciu priechodu kvapalín alebo plynu. Pohyb kvapaliny alebo plynu je spôsobený tlakovým rozdielom medzi stranami ventilu.

Vo vykurovacom systéme sú dva najbežnejšie typy ventilov:

Typ sedla (sedlo) - má samo o sebe puzdro a priamo trojrozmerné telo, ktoré blokuje priechod.

Sharovy (alebo rotačný) typ - má telo, ktoré v dôsledku jeho otáčania vedie k otvoreniu alebo zatvoreniu priechodu.

Guľové ventily majú najvyššiu priepustnosť vzhľadom na typ sedlového ventilu. To znamená, že v prípade guľových ventilov je dosiahnutý nižší hydraulický odpor.

Dvojcestné ventily - majú dve spojenia na protiľahlých stranách ventilu. Napríklad sa používajú na prepravu kvapaliny alebo plynu na jednom okruhu. To znamená, že zatvoria alebo otvoria jednu vetvu prívodu vody alebo vykurovacieho systému.

Trojcestné ventily - tri pripojenia. Používajú sa hlavne na miešanie alebo oddelenie prúdov kvapalín alebo plynov. Základná prevádzka trojcestného ventilu je potrebná buď na dosiahnutie určitej teploty, alebo na presmerovanie tokov. V systémoch vykurovania je potrebná regulácia teploty, aby sa regulovala vnútorná klíma. Presmerovanie toku sa zvyčajne používa na presmerovanie vykurovanej chladiacej kvapaliny z vykurovacieho systému na nepriamy vykurovací kotol. Existuje aj veľa ďalších úloh...

Štvorcestné ventily - Majú štyri prípojky. Vykonajte rovnakú prácu ako trojcestné ventily. Ale môžu existovať ďalšie úlohy.

Komunikácia medzi servami a ventilmi

Vo vykurovacom systéme existuje niekoľko spôsobov prepojenia ventilov a ovládacích prvkov ventilov (serva a termomechanika):

1. Termostatický mixér - zvyčajne sa nazýva mechanizmus, ktorý má ventil aj zariadenie, ktoré mení polohu ventilu v automatickom režime. Zmeny závisia od teploty kvapaliny alebo plynu. V tomto prístroji existuje mechanizmus, ktorý pri pôsobení teploty mení silu pružnosti a kvôli tomu sa ventil pohybuje. V závislosti od servopohonu takýto ventil nevyžaduje účasť elektrickej energie. Teplota je regulovaná otáčaním rukoväte. Typicky sú niektoré ventily určené pre malý teplotný rozsah. Maximálne 60 stupňov. Môžu existovať výnimky od iných výrobcov.

2. Spôsoby použitia jednotlivých prvkov bez použitia serva. Napríklad termostatický ventil s tepelnou hlavou. K dispozícii sú termické hlavy, ktoré majú diaľkový senzor.

3. Ventily a servopohony sú oddelené prvky. Na ventil je pripevnené servo a nastavuje ventil.

Čo je servo?

Servo je zariadenie, ktoré vykonáva pohyb ventilu. Ventil zase prechádza alebo neumožňuje prechádzať kvapalinou alebo plynom. Alebo ho preskočí v určitom množstve v závislosti od tlaku, polohy ventilu a hydraulického odporu.

Aké servy sú tu?

K dispozícii sú tiež termické pohony, ktoré sa tiež nazývajú servopohony.

V tomto článku však budeme skúmať iba servopohony (servopohony)

Elektrické pohony majú dva smery:

Celý balík (súbor) je, keď je v prístroji už zabudovaná celá sada funkcií. Napríklad súprava už má regulátor teploty, elektrický teplotný snímač. Je možné ihneď nastaviť požadovanú teplotu. Nastavenie času kontroly pre pohyb ventilu. Je pripojený priamo k AC 220 V s frekvenciou 50 Hz. Štandard pre Rusko. Je možné ho nastaviť v rôznych smeroch pohybu guľového ventilu. Je možné ho nastaviť tak, aby sa otáčal 90 alebo 180 stupňov. Môžete nastaviť ľubovoľnú hodnotu, dokonca aj 49 stupňov alebo 125 stupňov. A to sa deje vo vnútri čiernej skrinky. Podrobné informácie nájdete v pokynoch.

Toto servo robí ESBE 99K2 viac: trojcestný ventil so servom ESBE

Táto možnosť slúži na presmerovanie toku chladiacej kvapaliny.

Táto možnosť sa používa na presmerovanie prietoku chladiacej kvapaliny z kotla buď smerom na vykurovanie vykurovacieho telesa alebo na vykurovanie nepriameho vykurovacieho kotla. Zadané servo vyžaduje signál s napätím 220 voltov. A existujú tri kontakty. Jeden spoločný a druhý dva presmerovať prevádzku. Najjednoduchšou možnosťou je, keď potrebujete presmerovať tok vykurovacieho systému na požiadanie z tepelného relé nepriameho vykurovacieho kotla.

Servomotory sú typu pohybu na ventilovom sedadle alebo na guľovom (rotačnom) ventile.

Ak vyzdvihnite servo do ventilu, uistite sa, že ste špecifikovali typ pohybu servopohonu. Typ servopohonu nie je vždy rovnaký pre všetky typy ventilov sedadiel. Zdá sa, že existuje univerzálny štandard s otočnými guľovými ventilmi, ale s sedlovými ventilmi to nie je tak jednoduché. Neexistuje žiadny štandard.

Elektrické pohony ako samostatný článok v automatizácii.

Zvážte analógové servo z artérie Valtec. VT.M106.R.024

Takéto servo vyžaduje konštantný napájací zdroj 24 voltov a riadiaci signál od 0 do 10 voltov.

To znamená, že ak je napätie 0 V, otočný mechanizmus je v polohe 0 stupňov. Ak je 5 voltov potom 45 stupňov. Ak je 10 voltov potom 90 stupňov.

Toto servo je vybavené signálom zo špeciálneho regulátora, ktorý má funkciu vydávania signálu 0-10 voltov. V závislosti od teploty a teploty regulátora regulátor dodáva iné napätie od 0 do 10 voltov. Nastavenie rotácie: Hodinové a proti smeru hodinových ručičiek. Samozrejme, aby ste našli podrobnejšie informácie o signáloch a schéme zapojenia, požiadajte výrobcu cestovného pasu o podrobnú schému riadenia signálu.

Čo je regulátor?

Regulátor je zariadenie určené na riadenie signálov pre inú logickú úlohu. Regulátor je mozog automatického systému. V závislosti od programu určuje, ktoré signály sa majú odoslať v danom momente.

Existujú rôzne sady regulátorov, ktoré vykonávajú rôzne úlohy.

Nasledujúce úlohy sa obvykle vykonávajú pre vykurovací systém:

Najbežnejšou úlohou je dosiahnuť nastavenú teplotu chladiacej kvapaliny.

V závislosti od teploty prijímajte signál (napríklad vypnite kotol alebo čerpadlo). Riadiaca jednotka môže obsahovať kontaktné relé. To je suchý kontakt. Toto kontaktné relé môže byť nastavené na príjem akéhokoľvek napätia. Napríklad spínač 220 V zapína alebo vypína čerpadlo alebo vysiela signál na servo na presmerovanie tokov.

Regulátor môžete použiť aj na vypnutie kotla v prípade kritických teplôt. Signál z regulátora sa vysiela na napájanie výkonných stýkačov a následne napájajú výkonné elektrické kotly.

Trojcestný ventil na vykurovacom systéme: prevádzka, pravidlá výberu, schéma a inštalácia

Aby ste udržovali komfortnú tepelnú bilanciu v dome vždy, je súčasťou vykurovacieho okruhu prvok, ako je trojcestný ventil na vykurovacom systéme, ktorý distribuuje teplo rovnomerne do všetkých miestností.

Napriek dôležitosti tejto jednotky nie je v komplexnom dizajne iný.

Trojcestné funkcie ventilov

Voda dodávaná do radiátora má určitú teplotu, ktorá často nie je možné ovplyvňovať. Trojcestný ventil sa reguluje zmenou teploty, ale aj kvapaliny. To umožňuje, bez toho, aby došlo k zmene oblasti chladiča, dodať potrebné množstvo tepla do miestností, ale iba v medziach výkonu systému.

Oddeľovacie a miešacie zariadenia

Vizuálne, trojcestný ventil sa podobá na odpal, ale plní úplne odlišné funkcie. Takáto jednotka, vybavená termostatom, patrí do ventilov a je jedným z jej hlavných prvkov.

Existujú dva typy týchto zariadení: oddeľovanie a miešanie.

Prvý sa používa, keď sa chladiaca kvapalina musí podávať súčasne v niekoľkých smeroch. V skutočnosti je uzlom mixér, ktorý vytvára stabilný prietok s nastavenou teplotou. Pripojte ho k sieti, ktorá slúži na ohrev vzduchu a vodovodné systémy.

Výrobky druhého typu sa používajú na kombináciu tokov a ich termoreguláciu. Pre prítokové prúdy s rôznymi teplotami sú k dispozícii dva otvory a pre ich výstup - jeden. Naneste ich na zariadenie s tepelne izolovanými podlahami, aby ste predišli prehriatiu povrchu.

Trojcestný ventil a regulátor teploty sú komerčne dostupné samostatne. Pri autonómnych vykurovacích systémoch sa považuje získavanie konštrukcie s termostatom za racionálnejšie a efektívnejšie riešenie.

Konštrukcia trojcestných žeriavov

Podľa konštrukčného riešenia sú ventily rozdelené na sedlá a rotačné. Princíp fungovania prvého je založený na rytmickom pohybe tyče zvisle - nastavovacieho obvodu "drieku-sedla". Tento typ sa vzťahuje na zmiešavacie ventily. Kontrola sa často vykonáva elektromechanickým pohonom.

Kľúčovým prvkom rotačnej štruktúry je rotujúci sektor. Pri pohybe tyč pôsobí na guľový ventil a čiastočne alebo úplne odstráni tok chladiacej kvapaliny. Táto schéma nastavenia sa nazýva "guľová zásuvka".

Tieto zariadenia majú vysokú odolnosť proti opotrebeniu. Sú prispôsobené veľkým teplotným rozdielom a sú klasifikované ako uzatváracie ventily. V súkromných domoch, kde sa voda spotrebováva v relatívne malom množstve, môžu fungovať ako mixéry.

Funkciou zmiešavacieho ventilu je prítomnosť jedného výstupu a dvoch vstupov. Je určený na reguláciu teploty pracovnej kvapaliny kombináciou tokov vysokej a nízkej teploty. Pri vhodnej inštalácii môže produkt oddeľovať prietok.

Trojcestný ventil separačného typu sa používa vtedy, keď je potrebné privádzať horúci chladiaci prostriedok v niekoľkých smeroch. Všetky modely týchto žeriavov sa navzájom odlišujú niektorými spôsobmi:

 • mechaniku uzávierky - môže to byť buď napínanie, alebo vypchávanie;
 • tvar stubu - sú v tvare L, T, S;
 • typ uzáveru - nájdený valcový, sférický, kužeľovitý;
 • pripojenie k okruhu - pomocou spojky, príruby, zváraním atď.;
 • riadiaca metóda - automatická, poloautomatická, manuálna.

Zmiešavacie zariadenie je vybavené tyčou umiestnenou v strede. Guľový ventil v ňom je jeden. Zablokuje v správnom čase prívod uzávierky.

V oddeľovacom zariadení je drieka vybavená dvomi ventilmi namontovanými vo vývodoch.

Pracuje podľa mierne odlišnej schémy. Činnosť trojcestného ventilu je jasnejšia po podrobnej analýze jeho konštrukcie.

Telo tohto typu výrobkov odliatok. Je vyrobený z mosadze alebo bronzu pokrytého chrómniklom. Vykonáva ochranné aj dekoračné funkcie. Pre spojenie s potrubím sú závitové kohútiky - len tri kusy. Typ závitového pripojenia závisí od zvoleného modelu.

Optimálne parametre tlaku vo vykurovacom systéme pre stabilný chod ventilu - 10 kg / cm². Ak dôjde k prekročeniu tejto hodnoty, môžu sa vyskytnúť problémy.

Existujú obmedzenia na indikátory teploty - 95 ° pre kotle, 110 ° pre solárne panely. Prípustné nastavenie teploty chladiacej kvapaliny v rôznych modeloch je v rozsahu 20-60 °. Kapacita sa pohybuje od 1,6 do 2,5 m 3 / h.

Princíp fungovania zariadenia

Inštaláciou trojcestného zmiešavacieho ventilu je možné zabezpečiť, aby teplota kvapaliny na výstupe bola v stanovených medziach.

Princíp činnosti uzavretého vykurovacieho systému a systému FGP je rovnaký. Jediný rozdiel spočíva v tom, že v prvom prípade chladiaca kvapalina rovnomerne prenáša teplo zo zdroja na radiátory a v druhom prípade prenáša teplá voda na domáce spotrebiče.

Kým prvok citlivý na teplotu nedosiahne určitú teplotu, chladiaca kvapalina prúdi z predného potrubia a prichádza neprerušovane doprava. Keď pracovný prvok dosiahne teplotu vyššiu ako nastavená, dôjde k jeho roztiahnutiu.

To znamená, že ventil sa pohybuje vertikálne smerom nadol a v dôsledku toho blokuje dráhu toku vykurovanej chladiacej kvapaliny zospodu. Potom otvorí ľavú rúrku pre studenú kvapalinu.

Miešanie studenej kvapaliny s horúcou kvapalinou vedie k rovnováhe teploty. Prvok citlivý na teplotu získa prvý tvar a klapku - pôvodnú polohu.

Ak je trojcestný ventil inštalovaný v spätnom okruhu, proces by mal prebiehať v opačnom poradí. Keď sa kvapalina ochladí, cesta k horúcej vode z kotla sa priamo otvára.

Mechanizmus pohonu zariadenia

Rôzne typy ventilov môžu byť typom pohonného mechanizmu. Pohon môže byť hydraulický aj elektromechanický, pneumatický, ručný.

Elektromechanický pohon je rozdelený na typy, z ktorých najbežnejší je jednoduchý termostatický. Funkcia je výsledkom rozšírenia kvapaliny s termoaktívnym prvkom v jeho zložení. Výsledkom toho je tlak na tyč. Jedná sa o ľahko vyberateľný dizajn používaný v produktoch inštalovaných v domácich systémoch.

Ďalšou možnosťou je servopohon s termostatickou hlavicou, vybavený prvkom citlivým na teplotu. Prístroj je doplnený vonkajším snímačom teploty umiestneným priamo v potrubí. S jednotkou spojí kapilárnu trubicu.

Tento typ úpravy sa považuje za najpresnejší. Ak je to potrebné, jednoduchý termostatický pohon sa dá ľahko zmeniť na termostatickú hlavicu.

K dispozícii je trojcestná verzia ventilu s elektrickým pohonom. Je riadený regulátorom vybaveným snímačmi teploty a poskytuje príkazy pre hlavný mechanizmus. Zjednodušená verzia jednotky s regulátorom je servo.

Ovláda ventil priamo. Najjednoduchší pohon je ručný. Nastavenie sa vykoná tak, že sa plastový uzáver otáča závitom. Jeho dno je v kontakte s koncom tyče. Otáčaním alebo odskrutkovaním posuňte cievku.

Prítomnosť elektrického alebo servopohonu vám umožňuje naprogramovať režim teploty s orientáciou v čase. Spočiatku nie je pohonný mechanizmus zahrnutý do trojcestného ventilu. Je zakúpený samostatne na základe charakteristík konkrétneho vykurovacieho systému. Použite výrobok môže byť v systéme vykurovania akéhokoľvek dizajnu.

Kde sa používajú trojcestné ventily

K dispozícii sú ventily tohto typu v rôznych schémach. Sú zahrnuté v schéme zapojenia podlahového kúrenia, aby sa zabezpečilo rovnomerné zahrievanie všetkých jeho častí a zabránilo sa prehriatiu jednotlivých odvetví.

V prípade kotla na tuhé palivo sa vo svojej komore často pozoruje kondenzát. Inštalácia trojcestného žeriava pomôže bojovať proti nemu.

Trojcestné zariadenie pracuje efektívne v systéme vykurovania, keď je potrebné pripojiť okruh TÚV a oddeliť tok tepla. Použitie ventilu vo väzbe radiátorov eliminuje potrebu obtoku. Inštalácia na spätné vedenie vytvára podmienky pre zariadenie na skrat.

Tóny výberu pomôcok

Pri výbere vhodného trojcestného ventilu sú bežné odporúčania:

 1. Preferovaní renomovaní výrobcovia. Často na trhu sú nekvalitné ventily z neznámych spoločností.
 2. Medené alebo mosadzné výrobky majú väčšiu odolnosť proti opotrebovaniu.
 3. Manuálne ovládanie je spoľahlivejšie, ale menej funkčné.

Kľúčovým bodom sú technické parametre systému, v ktorom sa má inštalovať. Zohľadňujú sa jeho charakteristiky: úroveň tlaku, najvyššia teplota chladiacej kvapaliny v mieste inštalácie zariadenia, prípustný pokles tlaku, objem vody prechádzajúcej ventilom.

Iba ventil so správnou kapacitou bude fungovať dobre. Aby ste to dosiahli, musíte porovnať výkonnosť vášho vodovodného systému s koeficientom priepustnosti zariadenia. Na každom modeli je to nevyhnutne označené.

Pri izbách s obmedzeným priestorom, ako napríklad v kúpeľni, nie je efektívne vybrať nákladný ventil termo-zmiešavača.

Na veľkých plochách s teplými podlahami je potrebné zariadenie s automatickou reguláciou teploty. Referenčným kritériom výberu by mala byť aj zhoda výrobku s GOST 12894-2005.

Náklady môžu byť veľmi odlišné, všetko závisí od výrobcu.

V dedinských domoch s inštalovaným kotlom na tuhé palivá nie je schéma vykurovania príliš zložitá. V tomto prípade je vhodný trojcestný ventil zjednodušeného dizajnu.

Funguje autonómne a nemá tepelnú hlavu, snímač ani tyč. Termostatický prvok, ktorý riadi jeho prevádzku, je naladený na určitú teplotu a nachádza sa v kryte.

Výrobcovia trojcestných zariadení

Na trhu existuje široká škála trojcestných ventilov od renomovaných a známych výrobcov. Model je možné vybrať po určení všeobecných parametrov produktu.

Na prvom mieste v rebríčku predajov sú obsadené ventily švédskej spoločnosti Esbe (Esbe). Je to pomerne dobre známa značka, takže trojcestné produkty sú spoľahlivé a odolné.

Medzi spotrebiteľmi sú trojcestné ventily kórejského výrobcu Navien známe svojou kvalitou. Je potrebné ich získať za prítomnosti medi tej istej spoločnosti.

Väčšia presnosť nastavenia je dosiahnutá inštaláciou prístroja dánskej spoločnosti Danfoss (Danfoss). Funguje plne automaticky.

Valtec ventily (Valtec), vyrábané spoločne odborníkmi z Talianska a Ruska, sa líšia v dobrej kvalite a cenovo prijateľných nákladoch.

Účinné pri výrobe produktov spoločnosti Honeywell. Tieto ventily sú navrhnuté jednoducho a ľahko sa inštalujú.

Vlastnosti inštalácie produktu

Pri inštalácii trojcestných žeriavov existuje veľa odtieňov. Neprerušené fungovanie vykurovacieho systému závisí od jeho účtovania. Výrobca prikladá pokyny každému ventilu, dodržiavanie ktorého umožní vyhnúť sa mnohým problémom.

Všeobecné pokyny pre inštaláciu

Najdôležitejšou úlohou je na začiatku inštalovať ventil do správnej polohy, vedený špičkami, označenými šípkami na tele. Ukazovatele ukazujú trajektóriu toku vody.

Symbol A označuje dopredný zdvih, B - kolmý smer alebo obtok, AB - kombinovaný vstup alebo výstup.

Na základe smeru existujú dva modely ventilov:

 • so symetrickou schémou alebo tvarom T;
 • s asymetrickým tvarom alebo tvarom L.

Pri namontovaní na prvý z nich vstupuje kvapalina do ventilu cez koncové otvory. Po zmiešaní vychádza po strede.

V druhom uskutočnení prichádza teplý prúd z konca a chlad sa dostáva zospodu. Výstup po zmiešaní viacvrstvovej kvapaliny nastáva cez druhý koniec.

Druhým dôležitým bodom pri inštalácii zmiešavacieho ventilu - nemôžete ju poháňať alebo termostaticky nadol. Pred začatím práce je potrebná príprava: pred miestom inštalácie zablokujú vodu. Ďalej skontrolujte potrubie na prítomnosť zvyškov v ňom, ktoré by mohli spôsobiť poruchu tesnenia ventilu.

Najdôležitejšie je vybrať miesto na inštaláciu, aby bol prístup k ventilu. V budúcnosti môže byť potrebné skontrolovať alebo demontovať. To všetko si vyžaduje voľný priestor.

Vložený ventil miešania

Pri vkladaní trojcestného ventilu typu miešania do centrálneho vykurovacieho systému môže byť niekoľko možností. Výber schémy závisí od charakteru prístupu vykurovacieho systému.

Ak je podľa pracovných podmienok kotla prípustný takýto jav ako je prehriatie chladiacej kvapaliny v spiatočke, vzniká nadmerný tlak. V takomto prípade namontujte prepojku a škrtíte nadmerný tlak. Inštaluje sa paralelne vzhľadom na miešanie ventilu.

Schéma na fotografii je zárukou kontroly kvality systémových parametrov. Ak je trojcestný ventil pripojený priamo na kotol, čo je najčastejšie v prípade nezávislých vykurovacích systémov, je potrebná väzba vyrovnávacieho ventilu.

Ak ignorujeme odporúčanie týkajúce sa inštalácie vyvažovacieho zariadenia, v prístave AB môžu nastať významné zmeny prietoku pracovnej tekutiny v závislosti od polohy tyče.

Pripojenie podľa vyššie uvedeného schémy nezaručuje neprítomnosť obehu chladiacej kvapaliny cez zdroj. Aby sa to dosiahlo, je potrebné dodatočne pripojiť hydraulický rozvádzač a čerpadlo cirkulačného typu na jeho okruh.

Zmiešavací ventil je tiež namontovaný na oddelenie toku. Potreba to vzniká, keď je neprijateľné úplne izolovať zdrojový obvod, ale je možné, že sa obtok tekutiny dostane do spiatočky. Najčastejšie sa táto možnosť používa v prítomnosti samostatnej kotolne.

Musíte vedieť, že pri niektorých modeloch môže dôjsť k vibráciám a hluku. Je to spôsobené nekonzistenciou smerov toku v potrubí a miešacom produkte. Z tohto dôvodu môže tlak na ventile klesnúť pod prípustnú hodnotu.

Inštalácia separačného zariadenia

Ak je teplota zdroja vyššia ako teplota požadovaná spotrebiteľom, v obvode je zahrnutý ventil, ktorý oddeľuje toky. V tomto prípade pri konštantnom prietoku, tak v kotlovom okruhu, ako aj u spotrebiča, prehriata kvapalina nebude prichádzať do druhého.

Na to, aby obvod fungoval, je v oboch obvodoch potrebné prítomnosť čerpadla.

Na základe uvedených skutočností môžeme zhrnúť všeobecné odporúčania:

 1. Pri inštalácii akéhokoľvek trojcestného ventilu sú pred a po ňom inštalované manometre.
 2. Aby ste sa vyhli nečistotám pred produktom, namontujte filter.
 3. Telo prístroja by nemalo byť vystavené žiadnemu namáhaniu.
 4. Dobrá regulácia musí byť zabezpečená vložením pred ventilovými zariadeniami, ktoré škrtia pretlak.
 5. Pri inštalácii ventilu nesmie byť nad pohonom.

Je tiež potrebné pred výrobkom a po ňom odolať priame časti odporúčané výrobcom. Nedodržanie tohto pravidla bude mať za následok zmenu uvedených technických charakteristík. Záruka na zariadení nebude fungovať.

Užitočné video k téme

Tóny inštalácie, účtovanie, ktoré zaisťuje správnu funkciu ventilu:

Podrobnosti o inštalácii ventilu pri inštalácii vykurovanej podlahy:

Takýto uzol vo vykurovacom systéme ako termostatický trojcestný ventil je potrebný, ale nie vo všetkých prípadoch. Jeho prítomnosť je zárukou racionálneho používania chladiacej kvapaliny, ktorá umožňuje ekonomicky spotrebovať palivo. Okrem toho pôsobí aj ako zariadenie, ktoré zabezpečuje bezpečnosť prevádzky kotla TT. Pred zakúpením takéhoto zariadenia musíte najskôr poradiť o možnosti jeho inštalácie.

Trojcestná schéma ventilu pre vykurovanie termostatom: klasifikácia a vlastnosti výberu

Moderné vykurovanie pozostáva nielen z kotlového zariadenia, potrubia a batérií. Skladá sa z prvkov, ktoré možno nazvať všeobecnou definíciou - uzatváracie a regulačné ventily. Je neoddeliteľnou súčasťou systému. Každý z nich je dôležitý pre zmenu teplotného režimu chladiacej kvapaliny. Zvláštnu úlohu zohráva trojcestný ventil na vykurovanie termostatom. Schéma pripojenia môže byť vykonaná rôznymi spôsobmi, ale princíp fungovania je rovnaký: regulácia alebo miešanie chladiacej kvapaliny.

Prečítajte si článok:

Prečo je potrebné regulovať tok tepla v systéme vykurovania?

Pri navrhovaní projektu vykurovania domu je potrebné vykonať výpočet tepla, vďaka ktorému sa vyberie optimálny výkon zariadenia, kapacita linky a tepelná rovnováha v dome. Počas prevádzky sa režim môže zmeniť z mnohých dôvodov:

 • zmena teploty vonku;
 • slnečná aktivita;
 • nárazy vetra;
 • tepelné žiarenie z domácich spotrebičov.

Výsledkom je porušenie vypočítanej teplotnej rovnováhy. Nemôžete však odstrániť ani utopiť jednotlivé časti vykurovacích batérií. Aby sa takáto situácia odstránila, vyžaduje sa inštalácia prídavných prvkov, pomocou ktorých je regulovaná teplota chladiacej kvapaliny.

Výhody trojcestného zmiešavacieho ventilu zahŕňajú:

 • jednoduchá inštalácia;
 • dlhá životnosť;
 • funkčné vlastnosti;
 • praktickosť;
 • možnosť nezávislých zmien teploty tekutiny.

Z negatívnych aspektov je potrebné rozlíšiť: vysoké náklady a nemožnosť fungovania s znečistenými prúdmi

Určenie trojcestného ventilu na ohrev pomocou termostatu: aplikácie

Trojcestný ventil s tepelnou hlavou je hlavným prvkom ventilov pre vykurovací okruh. Princípom činnosti je určený na miešanie alebo oddelenie tokov chladiaceho média:

 • separačné ventily - používané na súčasnú distribúciu kvapaliny v niekoľkých smeroch. Žeriav zahŕňa do systémov príjmu vody jednotlivých domov alebo priemyselných podnikov;
 • miešacie armatúry smerujú k zmiešaniu kvapaliny, aby sa usporiadala účinná termoregulácia. Žeriav má 2 otvory pre prichádzajúce prúdy a 1 - pre odchádzajúce.

Hlavným účelom výrobku je zabezpečiť nepretržitú cirkuláciu kvapaliny v celom vykurovacom potrubí, aby sa zachovala rovnaká komfortná teplota tepelného nosiča a zabezpečilo sa rovnomerné zahriatie miestnosti.

Trojcestný zmiešavací ventil sa odporúča pri inštalácii podlahového kúrenia. Regulácia teploty sa kontroluje pomocou jarmo, prehriatie povlaku nie je možné.

Limit nastavenia toku tepla

Je dôležité vedieť, že princíp fungovania uzla umožňuje nastaviť batériu v určitých medziach. Limity závisia od technických parametrov produktov. Každý radiátor má svoj vlastný maximálny prenos tepla. Môžete ho zadať v pasu výrobcu pre inštaláciu.

Návrh a princíp činnosti trojcestného ventilu vo vykurovacom systéme

Z vonkajšieho hľadiska sa uzol podobá odpalisku. Vo svojom zložení:

 • 2 vstupné časti potrubia (potrubie);
 • 1 výfukovej rúry.

Princíp činnosti trojcestného ventilu spočíva v distribúcii, prepínaní, miešaní chladiacej kvapaliny. Pomocou toho môžete nastaviť, ktorý z dvoch prúdov sa dostane na výstup a v akom pomere budú zmiešané.

Konštrukcia žeriavu pozostáva z nasledujúcich častí:

 • mosadzné (alebo nerezovej ocele alebo polyméry);
 • guľôčkové uzamykacie zariadenie s perforáciou cez steny;
 • 2 krúžky (sedlá) vyrobené z teflonu slúžia na upevnenie uzáveru, pri niektorých modeloch chýbajú;
 • pero motýľa;
 • Vreteno je potrebné na pripojenie uzatváracieho ventilu a pohonu. Vysiela krútiaci moment do skrutky;
 • tesniace časti, aby sa zabezpečila tesnosť miesta.

Uzávierku je možné nastaviť v nasledujúcich režimoch:

 • úplné prekrytie dodávky chladiaceho média;
 • zmiešanie kvapaliny;
 • rozdelenie toku chladiaceho média medzi obidva vývody;
 • presmerovanie toku.

Trojcestný ventil na vykurovanie pomocou termostatu: diagram a hlavné funkcie

Napriek vonkajšej podobnosti s odpružením má ventil úplne odlišné funkcie. Uzol, doplnený tepelnou hlavou, je hlavným prvkom ventilov.

Udržujte pohodlnú teplotu

Na udržanie pohodlnej teploty vzduchu je potrebné regulovať vykurovanie. Môže to byť vykonané dvoma spôsobmi. V každom prípade sú potrebné manipulácie s prúdmi chladiacej kvapaliny. Teplomiešacie ventily sa odporúča inštalovať v domoch s vyhrievanými podlahami.

Kvalitatívna zmena vlastností radiátorov

Na reguláciu kvality nosiča tepla musí byť tepelný generátor prenesený do uľahčeného režimu prevádzky (do batérií sa dodáva studený prúd).

Kvantitatívne nastavenie toku tepla

Ak nemôžete zmeniť teplotu chladiacej kvapaliny, mali by ste nastaviť množstvo kvapaliny pomocou trojcestného regulačného ventilu. Menší počet prúdov prechádza potrubím, preto sa teplota vzduchu v miestnosti zníži.

Takýmto zariadením je trojcestný ventil s termostatom. Pomocou toho môžete obmedziť (zvýšiť) množstvo tekutiny, ktoré prechádza cez vykurovací systém. Inými slovami, menším (väčším) množstvom chladiacej kvapaliny prechádzajú batérie a teplotná bilancia miestnosti sa zmení.

Regulátor môžete na batériu a trojcestnú jednotku nainštalovať samostatne, ale pre vyššiu účinnosť sa odporúča inštalovať mixér s termostatom.

Schéma oddelenia tokov

Typy trojcestných ventilov pohonu

Typy trojcestných pohonov ventilov

Uzol je zvonka podobný konvenčnému odpalu, na ktorého vrchu je namontovaný ventil. Princíp činnosti je založený na režime otočného ventilu, ktorý mení alebo blokuje dva prúdy.

Podľa typu ovládania môže byť pohon:

 • ručne nastaviteľné;
 • elektrická;
 • termostatický.

Princíp fungovania každého z nich má rozdiely. Manuálne ovládanie sa vykonáva pomocou malých krídel (otočných gombíkov). Aby ste zmenili teplotu, musíte ventil otočiť do požadovanej polohy. Veľkým mínusom je dlhý čas nerovnomernosť chladiacej kvapaliny a vykurovacieho systému. Princíp činnosti neumožňuje manuálne nastaviť ventil ručne, aby sa dosiahla komfortná teplotná rovnováha.

Trojcestný servomiešač

Trojcestný termostatický ventil

Tento výrobok je doplnený termostatom - plyn alebo špeciálna kvapalina. Termostat sa nachádza v špecifickej dutine vnútri uzla. Reaguje aj na najmenšie výkyvy chladiacej kvapaliny.

Keď teplota stúpa, termostat rozširuje a poháňa systém pístov, ktorý zastavuje prístup k horúcim prúdom.

Hlavnou výhodou produktu je absolútna autonómna práca.

Trojcestný termostatický ventil

Trojcestný motorizovaný ventil

Tento ventil je vybavený servopohonmi elektronickou riadiacou jednotkou, vďaka ktorému je riadená a regulovaná regulácia teploty tepelného nosiča v ohrievacej linke. Hlavnou výhodou takéhoto riadenia je udržiavanie nastavených parametrov v režime offline.

Princíp činnosti je nasledovný: elektronická riadiaca jednotka meria teplotu chladiacej kvapaliny na výstupe, a analyzuje príkazy riadiacej jednotky, ktorý cez ne, mení svoju polohu, reguluje množstvo teplej a studenej prúdenie v systéme.

Trojcestný elektrický termostatický ventil

Druhy termostatov pre radiátor

Súvisiaci článok:

Termostat pre vykurovacie teleso pomôže udržať príjemnú mikroklímu v každej miestnosti. Tento článok popisuje verzie týchto zariadení, spôsoby ich inštalácie, ako aj niekoľko populárnych modelov termostatov s cenami a vlastnosťami, ktoré uľahčia výber.

Montáž termostatov je možná na priechodoch batérie. S ich pomocou je prívod kvapaliny do produktu čiastočne alebo úplne zablokovaný. Rovnaký princíp pracuje a ventil vybavený termostatom. Stačí nastaviť parametre raz, fungovanie celého systému následne prejde do zadaného režimu. Elektronické komponenty majú špeciálnu presnosť a funkčnosť.

Princíp fungovania termostatu

Klasifikácia podľa metódy kontroly prietoku

Výhody a nevýhody trojcestných ventilov s termostatom a elektrickým

Trojcestný ventil sa odporúča inštalovať do domov s kotlami na tuhé palivá. Je to spôsobené stratou kondenzátu na začiatku pece. Ventil odstráni studené prúdy. Súčasne sa ohrievaná chladiaca kvapalina začne v skrate.

Elektrický magnet alebo elektrický motor môžu byť použité ako pohon v takých uzloch. Výhody ventilov doplnené elektrickým pohonom zahŕňajú presné nastavenie teploty prívodu. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že v akejkoľvek polohe tyče sa pohyb tekutiny nezastaví, náklady na elektrickú energiu a tok chladiacej kvapaliny sa zvýšia.

Schéma pripojenia trojcestného ventilu v systéme s kotlom na tuhé palivá

Ako zvoliť trojcestný ventil

Pred výberom trojcestného žeriavu je dôležité oboznámiť sa so zásadou jeho fungovania a určiť typ výrobku. Okrem toho by ste mali venovať pozornosť výrobcovi. Existuje veľa nekvalitných náprotivkov neznámych výrobcov na trhu s inštaláciami. Oprava vykurovacieho systému a následky budú nákladné. Preto sú v tomto prípade úspory nevhodné.

Kľúčové body, ktoré je potrebné zvážiť pri kúpe:

 • medené a mosadzné tvarovky majú dlhšiu životnosť;
 • Manuálny žeriav je spoľahlivejší ako elektronický. Jeho funkčnosť je však oveľa nižšia;
 • Elektronický trojcestný ventil s pohonom je oveľa drahší, častejšie neúspešný. Hlavným plusom je veľký súbor funkcií.
Medený trojcestný ventil s pohonom

Prehľad modelov a výrobcov trojcestných žeriavov

Ak chcete urobiť správnu voľbu, musíte porovnať parametre rôznych modelov, objasniť informácie o výrobcovi a porovnať ceny.

Ponúkame malý prehľad popredných výrobcov.

Trojcestný ventil s elektrickým pohonom "Esbe"

Esbe ventily sa vyznačujú vysokou kvalitou, presnosťou a cenovo výhodnými nákladmi. Pri výrobe ventilov sa používa špeciálna mosadzná zliatina. Trojcestné ventily sú poháňané servomotorom.

Vzorka VGR131 DN25 môžete vybrať pomocou elektrického pohonu a - to je indikátor výrobcu najvyššej kvality. Nie všetky výrobky sú doplnené servom alebo elektrickým pohonom.

Trojcestný ventil "Esbe"

Trojcestné ventily "Navien"

Výrobca "Navien" je známy vo výrobe kotlových zariadení. Trojcestné ventily sa vyrábajú na reguláciu toku zariadení na tuhé palivá. Uvoľnenie jedného výrobcu "Navien" a trojcestných ventilov a kotlov je významným prínosom. To je záruka efektívnej prevádzky celého vykurovacieho systému.

Trojcestný ventil "Navien"

Trojcestné ventily "Danfoss"

Docela populárny nemecký výrobca "Danfoss" vyrába trojcestné elektrické žeriavy, ktoré sa vyznačujú ľahkou prevádzkou, odolnosťou a spoľahlivosťou. Žeriavy sú celkom kompaktné. Najdôležitejšou vecou je vybrať ten správny model, potom sa dosiahne výsledok.

Okrem vyššie uvedených výhod možno poznamenať:

 • presnosť riadenia teploty;
 • stability;
 • jednoduchá údržba;
 • Práca je plne automatizovaná.

Prehľad cien

Predtým ako prejdete na miesto predaja na nákup trojcestného žeriavu, musíte objasniť všetky technické aspekty vo vzťahu k mixéru a vykurovacej linke. Okrem toho môžete využiť naše tipy, pozri recenzie o výrobcoch.

Ponúkame preskúmanie osvedčených výrobcov a predpokladané náklady na ventily:

 • Švédsky výrobca "Esbe" ponúka žeriavy z 3900 rubľov;
 • "Honeywell" ponúka pohodlné a jednoduché trojcestné ventily na vykurovanie termostatom za cenu 5 500 rubľov;
 • "Valtec" vstúpil na trh nie tak dávno, ale výrobky sa ukázali byť len na pozitívnej strane. Žeriavy je možné zakúpiť za cenu 3 500 rubľov;
 • Danfoss ponúka mixéry za cenu 3 550 rubľov;
 • Výrobky spoločnosti Heimer môžu byť v rozpočtovom riadku označované za vedúcich. Môžete si ich kúpiť od 2 000 rubľov.
Trojcestný ventil Heimer

Tóny inštalácie trojcestného ventilu do vykurovacieho systému

Na správnu inštaláciu trojcestného mixéra je dôležité poznať niektoré nuansy, na ktorých bude závisieť neprerušovaná a efektívna prevádzka vykurovacieho systému.

Pokyny sú priložené k jednotlivým produktom, musí sa to jednoznačne dodržiavať, aby sa predišlo problémom:

 • Podľa výziev na tele pre inštaláciu ventilu do správnej polohy.

Symboly na tele znamenajú:

 1. A - priamy pohyb.
 2. B - kolmý alebo obtokový zdvih.
 3. AV - vstup a výstup sú kombinované.
Označenie na tele mixéra
 • Je dôležité určiť model žeriavu. Záleží na tom, odkiaľ pochádza chladiaca kvapalina v kohútiku;
 • V symetrickej schéme (tvar T) tekutina vstupuje do otvorov od konca a vychádza po zmiešaní cez stred;
 • v asymetrickom schéme (v tvare písmena "L") vstupuje teplý prietok cez koncový otvor, chladený - zospodu. Po zmiešaní vychádza chladiaci prostriedok cez druhý koncový otvor.

Potom je potrebné pripraviť vykurovací systém. Najprv vypnite vodu a potom skontrolujte prítomnosť sedimentu v potrubí, čo môže viesť k poškodeniu mixéra. Pri inštalácii musíte vybrať vhodné miesto s otvoreným prístupom.

záver

Výhody, ktoré prinášajú trojcestné termostatické ventily do vykurovacieho vedenia, sú veľmi dôležité. Môžete nezávisle regulovať teplotu prúdu. Účinok kohútika je ľahko porovnateľný s domácim mixérom, v ktorom je voda v závislosti od potreby teplejšia alebo chladnejšia. Pred zakúpením musíte brať do úvahy veľkosť úseku, priepustnosť potrubia, dodatočnú inštaláciu pohonu, s ktorou sa riadenie vykonáva v automatickom režime.

Dúfame, že recenzia vám bola užitočná. Pripojte sa k diskusii o tejto téme v komentároch. Sme radi, že odpovieme na všetky vaše otázky.

Ak chcete správne nainštalovať trojcestný ventil, môžete sledovať video:

Trojcestný ventil na vykurovanie

Vykurovací systém, ktorý nie je schopný nastaviť teplotu, pracuje v jedinom režime. Nastavenie vnútorného prostredia nie je k dispozícii, preto je často príliš horúco alebo chladné. Zmena režimu prevádzky systému vykonáva trojcestný ventil na vykurovanie. Jedná sa o malé univerzálne zariadenie, vhodné aj pre iné systémy na zásobovanie teplom a vodou. Jeho schéma je jednoduchá, ale umožňuje efektívne a spoľahlivo nastaviť teplotu chladiacej kvapaliny v jednotlivých uzloch a v celej konštrukcii v závislosti od miesta inštalácie.

Existuje niekoľko možností konštrukcie pre trojcestné žeriavy, ktoré sa líšia parametrami.

Podľa materiálu prípadu:

Tvar uzamykacieho zariadenia:

Podľa typu uzávierky:

 • V tvare písmena L;
 • T-tvar.

Pomocou inštalácie uzávierky:

 • Plniaca skrinka. Uzáver je nainštalovaný na hornej strane, stlačil maticu uzáveru a utesnil tesnenie. Citlivé na tlak vody.
 • Stretch. Skrutka je utiahnutá maticou nainštalovanou v spodnej časti (na strane protiľahlej od nastavovacej tyče). Táto možnosť sa považuje za odolnejšiu a spoľahlivejšiu.

Podľa funkcie:

Podľa typu riadenia:

 • Manual. Nastavenie sa vykonáva otočením rukoväte, ku ktorému sa musíte priblížiť k zariadeniu a nastaviť režim podľa svojich vlastných pocitov. Ide o jednoduchú variáciu starého modelu.
 • Automatický termostat (tiež známy ako pneumatický ovládač). Ide o špeciálnu trysku na tyči, ktorá má nádobu s plynom. Keď teplota stúpa, plyn expanduje a začne tlačiť na membránu, ktorá je pripojená k otáčavému mechanizmu. Ten sa pod tlakom otáča (pri iných typoch konštrukcie - pohybuje hore alebo dole) ventilovým driekom, čím znižuje alebo zvyšuje teplotu chladiacej kvapaliny na výstupe. Limity vykurovania alebo chladenia sú nastavené vopred, pre ktoré je potrebné priblížiť sa k žeriavu a nastaviť ručne. Pneumatický pohon je bezpečným mechanickým zariadením, na rozdiel od elektrického pohonu, ktorý vytvára nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
 • Elektrické pohony Toto zariadenie je vybavené elektrickým alebo magnetickým pohonom. Nastavenie sa vykonáva na základe signálu zo snímača teploty. Jedná sa o najnovší typ nastavenia, umožňuje vám nastaviť režim na diaľku bez toho, aby ste sa dostali do samotnej batérie. Všetky činnosti sa vykonávajú na riadiacej jednotke (uzla) umiestnenej na vhodnom mieste a pripojené k ventilu a snímačom pomocou drôtov.
  Inštalácia žeriavu s elektrickým pohonom ako samostatným zariadením nemá zmysel

Napriek rozdielom v ovládaní je samotný skrutkový mechanizmus a puzdro rovnaké pre všetky typy, len rotačné pohonné zariadenia umiestnené na žeriavovej tyči sa menia.

Princíp trojcestného ventilu pre vykurovanie

Trojcestné ventilové teleso má tri výstupné potrubia, z ktorých jeden je výstup a ďalšie dva sú vstupné. Teplá chladiaca kvapalina dodávaná systémom DH alebo z vlastného kotla a chladiaca pracovná tekutina - spätný tok - to znamená, že tok, ktorý prešiel celou cestou cez systém (radiátory, konvektory alebo podlahové vykurovacie potrubia) a vypustil tepelnú energiu, vstupuje do tela.

Uzávierka, ktorá sa otáča okolo svojej osi, otvorí medzeru pre jeden kanál a súčasne ju zablokuje. Výsledkom je zmena pomeru medzi horúcou a chladenou chladiacou kvapalinou. Hotová zmes s požadovanými teplotnými parametrami prechádza do vykurovacieho systému.

Rozdiel v princípoch fungovania rôznych typov ventilov je malý a neprincipovaný.

Rozsah nastavenia je v rámci teplôt horúcich a chladených prúdov. Nastavenie sa uskutočňuje zmiešaním chladeného spätného prúdu, buď ručne alebo automaticky, s teplým nosičom tepla. Ak je jeden kanál úplne zatvorený, prúdenie z druhého kanálu do systému nie je zmiešané s ničím. Táto vlastnosť trojcestných ventilov je vhodná, ak sú inštalované na radiátoroch prevádzkovaných z ústredného vykurovacieho systému, ak je na linke stále veľa spotrebičov a nie je možné odpojiť napájanie.

Trojcestné ventily s rôznymi konštrukciami ventilov (typ T alebo L) vykonávajú miešanie prietoku trochu inak, ale všeobecný princíp činnosti nie je týmto ovplyvnený.

Ako si vybrať

Voľba trojcestného ventilu sa uskutočňuje na základe parametrov existujúceho vykurovacieho systému, veľkosti a typu pripojovacích zariadení potrubí, ako aj ďalších kritérií:

 • Nesúlad s akýmikoľvek prvkami spôsobí buď úplnú nemožnosť inštalácie trojcestného ventilu, alebo bude vyžadovať použitie rôznych adaptérov, napríklad na pripojenie sýtiča na prírubu. Štandardné pripojovacie rozmery sú v rozmedzí 20-40 mm, ale pre vysokotlakové systémy určené na údržbu veľkých budov s veľkým počtom spotrebičov sa používajú trojcestné ventily s prírubovými spojmi.
 • Je dôležité zabezpečiť, aby sa zmení priemer rúrky a kohútik, alebo tlak v systéme, čo by malo za následok zmenu parametrov návrhu. Pri veľkých a rozvetvených systémoch môže takáto zmena spôsobiť poruchy alebo poruchy, pokles teploty chladiacej kvapaliny a iné problémy. Je tiež potrebné zakúpiť si žeriavy určené pre tlak existujúci v existujúcom systéme.
 • Pri nákupe musíte mať presnú predstavu, či potrebujete servopohon, pneumatický regulátor alebo nastavenie režimu sa vykoná manuálne. To je dôležité, pretože výmena trojcestného ventilu počas prevádzky je náročná úloha, ktorá vyžaduje odpojenie od prívodu chladiacej kvapaliny. V zime môže táto udalosť spôsobiť rozmrazenie potrubí.
 • Odporúča sa zakúpiť trojcestné ventily v mosadzných alebo medených prípadoch. V praxi ukázali svoju nadradenosť voči oceľovým a liatinovým zariadeniam z hľadiska trvanlivosti a spoľahlivosti.
 • Je viac správne vybrať výrobky známych spoločností. Náklady na takéto žeriavy sú vyššie ako náklady na menej známe alebo čínske vzorky, ale bude zaručená kvalita a súlad prevádzkových parametrov s deklarovanými hodnotami pasu. Trojcestné žeriavy nie sú zakúpené každý deň, takže môžete platiť viackrát.

Inštalácia DIY

Princíp inštalácie žeriavu je jednoduchý - je potrebné pripojiť potrebné potrubia a príslušné odbočné potrubia žeriavu. V praxi sa však často vyskytujú veľa problémov vyplývajúcich z neskúsenosti alebo nevedomosti pána. Je potrebné pochopiť označenie potrubia:

 • A - priamy pohyb.
 • In - bypass alebo kolmý priebeh.
 • AB - kombinovaný vstup alebo výstup.

Okrem toho musíme zvážiť návrh uzáveru. Ak má zariadenie uzamykací mechanizmus v tvare písmena T, potom bude vstupné bočné spojenie a výstupom bude médium, ktoré je kolmo k nim. Pre brány v tvare písmena L sú vstupy z konca a spodnej strany a výstup je umiestnený na opačnom konci potrubia.

S cieľom pomôcť s inštaláciou, výrobcovia uvádzajú smer toku šípok, nakreslený alebo maľovaný pri odlievaní na teleso žeriavu

Pri inštalácii trojcestného ventilu je nevyhnutné umiestniť ovládač alebo ovládací gombík nahor. Pokiaľ je to možné, lokalita inštalácie sa vyberie v oblasti dostupnosti.

Pri pripájaní kohútika sa musíte najprv presvedčiť, či sa do vnútra nedostane žiadny nečistôt ani prach. Toto je obzvlášť dôležité, ak je spoj zvarený. Počas zvárania sa musí dbať na to, aby sa batéria neprehriala, pre ktorú sa odporúča vytvoriť chladič. Pripojenie sa vykonáva v zatvorenej polohe, v systéme sa musí vypustiť chladiaci prostriedok a zvyšky sa vypúšťajú.

Nastavenie a obsluha

Nastavenie žeriavu je obmedzené na voľbu takejto polohy uzáveru, v ktorej má chladiaca kvapalina preddefinovanú teplotu. V tomto prípade, riadené ich vlastné pocity, sa snaží poskytnúť čo najpohodlnejšie mikroklíma. V rovnakej dobe, pozícia uzávierky môže byť akékoľvek - od úplne uzavreté na otvorené, nezáleží na tom. V prípade potreby sa počas prevádzky vykoná ďalšie nastavenie (niekedy s automatickým ladením, vykonáva sa niekoľkokrát denne).

Manuálne zmeny parametrov prietoku by sa mali robiť opatrne, najmä pri nastavovaní parametrov horúceho toku. V tomto čase sa telo a uzáver stávajú veľmi horúcimi a stávajú sa príliš citlivými na mechanické namáhanie a dokonca aj krehkosť.

Je potrebné pravidelné čistenie, mazanie a monitorovanie stavu žeriava, čo pomôže predĺžiť životnosť a ušetriť náhle zlyhanie.

Trojcestný ventil v systéme vykurovania vykonáva funkcie mixéra a regulátora parametra chladiča. Poskytuje najpohodlnejšiu teplotu v miestnostiach. Inštalácia niekoľkých ventilov umožňuje vypnúť vykurovanie nepoužívaných miest na uloženie alebo nastavenie vlastných teplotných podmienok v rôznych miestnostiach. Správna a stabilná prevádzka zariadenia závisí od presnosti výberu, inštalácie a nastavenia režimu, ktorý sa mení podľa potreby alebo túžby obyvateľov.

Ako fungujú trojcestné ventily a servopohony.

Dobrý deň všetkým čitateľom tohto blogu! V tomto článku sú diskutované trojcestné ventily a servopohony. Článok bol napísaný na úrovni vzdelávacieho programu, takže odborníci budú žiadať, aby sa nerozhádzali k otázkam, o ktorých sa diskutovalo. Diskutujeme s trojcestnými ventilmi a potom prejdeme na serva. Zmeňte svoje podnikanie.

Čo je trojcestný ventil a prečo je to potrebné?

Z názvu trojcestného ventilu je zrejmé, že má tri závitové alebo prírubové spoje. Existujú dva typy takýchto ventilov:

 • Tepelné miešanie - slúži na usporiadanie miešania studenej chladiacej kvapaliny z "spiatočky" na prívod teplej chladiacej kvapaliny. Používa sa vo vodných podlahách, tepelných jednotkách budov a na ochranu výmenníkov tepla kotlov. Takéto "trekhodoviki" sa líšia v priemere závitového pripojenia a rozsahu regulácie teploty.
 • Prúdové spínače - menia smer prúdenia chladiacej kvapaliny, alebo radšej menia cestu, cez ktorú preteká. Napríklad prietokové spínače sú široko používané na pripojenie nepriamych vykurovacích kotlov na vykurovacie kotly. V tejto schéme je prostredníctvom servopohonu pripojený trojcestný ventil k termostatu kotla a keď je dosiahnutá prahová teplota, spínače ventilov a nabíjacie čerpadlo sú zapnuté. Potom začne teplá chladiaca kvapalina pretekať cez výmenník tepla kotla a ohriať vodu vnútri.

Ak máte záujem, potom nájdete samostatný článok o nepriamych vykurovacích kotloch a schémach zapojenia. Prečítajte si a rozbaľte svoje obzory.

Vnútorné trojcestné ventily zariadenia.

Teraz sa pozrime na technické zariadenie trojcestných ventilov. Začneme v poradí od zariadenia ventilu termo-zmiešavania. Aby ste mali vizuálnu reprezentáciu svojej vnútornej štruktúry, pozrite sa na nasledujúci obrázok:

 1. Kľúčový ventil.
 2. Prívod horúcej vody.
 3. Tepelne citlivý prvok.
 4. Výstup zmiešanej vody.
 5. Prívod studenej vody.

Teplotný snímač sa rozširuje alebo zmení v závislosti od teploty. To vám umožní vydržať určitú teplotu na výstupe z miesenia (4). Kolísanie teploty sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí dvoch alebo troch stupňov, v závislosti od rozdielu tlaku medzi horúcou a studenou vodou. Prítomnosť stupnice v zmiešavacom ventile tiež znižuje presnosť jeho nastavenia. Teplota vody na výstupe z ventilu môže byť pevne nastavená pri výrobe ventilu alebo sa môže meniť v rámci určitých obmedzení. To sa robí otočením nastavovacieho kolieska.

Teraz sa pozrieme na iný typ ventilov - spínače smeru prúdenia. Takéto ventily môžu fungovať aj ako miešanie, ale sú ovládané ručným nastavením alebo servom. Pre lepšiu prehľadnosť pozri nižšie uvedený obrázok:

V podstate je takým ventilom guľový ventil, v ktorom otvory v gule nie sú v jednej línii, ale vzájomne v pravom uhle. Pre vypínač s plným prietokom musí byť guľa otočená o 90 °. Pozrime sa na hornú časť tohto ventilu:

Uhlová stupnica indikuje, v akej polohe je guľa vo vnútri ventilu. Ako som už povedal, najčastejšie sa tieto ventily používajú na pripojenie nepriameho vykurovacieho kotla na kotol. Schéma zapojenia bude nasledovná:

V tejto schéme chladiaca kvapalina bude cirkulovať buď cez výmenník tepla kotla alebo cez radiátory. Servopohon ventilu sa bude riadiť kotlovým termostatom. Teraz poďme hovoriť o najdôležitejších technických vlastnostiach týchto ventilov:

 • Priemer spojenia je priemer závitu v palcoch.
 • Pracovná teplota - teplota chladiacej kvapaliny, pri ktorej bude ventil pracovať po celú dobu prevádzky.
 • Materiál karosérie a tesnenia - najčastejšie sú tieto ventily vyrobené z mosadze a EPDM z elastoméru (gumy) môže byť použitý ako tesnenie.
 • Menovitý prietok sa meria v kubických metroch za hodinu a určuje limit priechodnosti ventilu. Menovitý prietok je priamo úmerný priemeru ventilu.
 • Pracovné prostredie - tento parameter určuje prostredie, v ktorom môže tento uzol fungovať. Môže ísť napríklad len o vodu alebo roztoky glykolu (nemrznúce prostriedky na vykurovanie).

Poďme ďalej, ďalšia zastávka je servo!

Čo je servo a ako to funguje?

Začnime s definíciou. Servo je elektromotor poháňaný negatívnou spätnou väzbou. V tomto prípade bude negatívnou spätnou väzbou snímač uhla hriadeľa, ktorý zastaví pohyb hriadeľa po dosiahnutí požadovaného uhla. Ak si chcete predstaviť servopohon, pozrite si nižšie obrázok:

Interné servo zariadenia.

Ako zvyčajne, z dôvodu prehľadnosti zvážte servopohon podľa obrázka:

Ako vidíte, nasledujúce komponenty sa nachádzajú vo vnútri servopohonu:

 • Elektrický motor
 • Prevodovka pozostávajúca z niekoľkých prevodoviek.
 • Výstupný hriadeľ, ktorým pohon otáča ventil alebo iné zariadenie.
 • Potenciometer - to je veľmi negatívna spätná väzba, ktorá sa používa na riadenie uhla otáčania hriadeľa.
 • Riadiaca elektronika, ktorá sa nachádza na doske plošných spojov.
 • Vodič, ktorý dodáva napájacie napätie (220 alebo 24 V) a riadiaci signál.

Servo riadiaci signál.


Teraz rozpracovať riadiaci signál. Servopohon je riadený impulzným signálom s premenlivou šírkou impulzu. Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, je tu ďalší obrázok:

To znamená, že šírka impulzu (v čase) určuje veľkosť uhlu otáčania hriadeľa. Nastavenie takýchto riadiacich signálov nie je triviálne a závisí od konkrétneho pohonu. Počet riadiacich signálov závisí od toho, koľko polôh môže obsadiť výstupný hriadeľ. Servopohon môže byť dvojmiestny (2 riadiace signály), trojpolohový (3 riadiace signály) atď.

Záver článku.

V tomto článku som preskúmal (veľmi stručne) trojcestné ventily a pohony. Hlavná vec, na ktorú sú potrebné, je automatizácia riadenia inžinierskych sietí (zásobovanie vodou, kúrenie atď.). Sú to drahé a v mnohých prípadoch to môžete urobiť bez nich, no stále existujú prípady, keď s nimi nemôžete urobiť, napríklad so schémou pripojenia kotla popísanou vyššie. To je všetko, napíšte svoje otázky do komentárov a kliknite na tlačidlá sociálnych sietí.

Top