Kategórie

Týždenné Aktuality

1 Radiátory
Ako urobiť indukčný ohrievač, urobte to sami od zvarovacieho invertora
2 Radiátory
Je výhodné dať do bytu individuálny merač tepla a ako to urobiť správne
3 Palivo
Povieme, ako vytvoriť solárny kolektor na vykurovanie vlastnými rukami.
4 Krby
Pece Swede s lavičkou Reznik
Hlavná / Krby

Ako si vyrobiť indukčný kotol s vlastnými rukami


Indukčné vykurovacie kotly sa v poslednej dobe objavili a okamžite súťažili s konvenčnými elektrickými kotlami s vykurovacími prvkami. S podobnými rozmermi a spotrebou energie sú indukčné ohrievače schopné ohrievať systém oveľa rýchlejšie, navyše môžu pracovať v systémoch s nízkou kvalitou nosiča tepla a menej často si vyžadujú údržbu. Použitím poznatkov v elektrotechnike a vynaliezavosti môžete vytvoriť indukčný vykurovací kotol s vlastnými rukami.

Princíp činnosti

Základom pôsobenia indukčných kotlov a iných vykurovacích zariadení tohto typu je schopnosť vodivých materiálov zahrievať pod pôsobením vírivých prúdov generovaných elektromagnetickou indukciou.

Zdroj indukcie je vysokofrekvenčný striedavý prúd prechádzajúci primárnym vinutím ohrievacieho zariadenia, vyrobeného vo forme cievky. Vykurovací článok umiestnený vo vnútri cievky zohráva úlohu sekundárneho skratovaného vinutia. Prevádza elektromagnetickú energiu na teplo.

Vírivé prúdy sa vyskytujú pri priemyselnej frekvencii 50 Hz, ale účinnosť ohrievača bude nízka a zariadenie bude sprevádzané silným hučaním a vibráciami. Keď sa frekvencia zvýši na 10 kHz a vyššie, hluk zmizne, vibrácie sú nepostrehnuteľné a vykurovanie je zosilnené.

zariadenie

Priemyselný indukčný kotol pozostáva z jadra, ktorého úloha zohráva výmenník tepla, okolo ktorého je navinuté toroidné vinutie, pripojené k vysokofrekvenčnému meniču. Pri prechode vinutia prúdu sa vytvorí striedavé elektromagnetické pole, v dôsledku ktorého sa vyskytujú vírivé prúdy, prechádzajúce cez jadro.

Vinutie je pripojené k vysokofrekvenčnému meniču, pri ktorom signál z riadiacej jednotky vytvára prúd požadovanej frekvencie. Moderné kotly majú vysokú úroveň automatizácie, ktorá umožňuje nielen vytvoriť optimálny režim vykurovacieho média, ale aj vypnúť zariadenie v prípade núdze.

Vo vnútri jadra tepelného výmenníka je chladiace médium. Pod vplyvom vírivých prúdov sa ohrieva na vysoké teploty. Kvôli rozdielu medzi teplotou chladiacej kvapaliny na vstupe a výstupe chladiaca kvapalina cirkuluje systém nepretržite, dokonca aj bez pripojenia čerpadla. Preto sa indukčné kotly môžu používať v systémoch s nútenou a prirodzenou cirkuláciou.

Nosičom tepla môže byť voda aj nemrznúca zmes, nemrznúca zmes, olej. Kvalita tekutiny nezáleží na tom, že konštantné vibrácie systému, ktoré človek nepostačuje, znemožňuje zrážanie váhy a iných nečistôt na stenách tepelného okruhu.

Vonkajší plášť je kovové puzdro, ktoré je vybavené systémom tepelnej a elektrickej izolácie.

Tvar kotla môže byť ľubovoľný, rovnako ako spôsob jeho inštalácie: kvôli neprítomnosti nádrže vo vnútri kotla sú jeho rozmery zvyčajne malé a hmotnosť nepresahuje 50 kg.

Indukčný kotol nemôže byť zapnutý ani krátko bez toho, aby sa systém naplnil chladiacim médiom! Kotol sa môže prehriať a jeho komponenty zlyhajú!

výhody:

 • Vysoká účinnosť. Väčšina výrobcov volá čísla 95-98%;
 • Veľký výber modelov rôznych výkonov pre jednofázové napätie

220 V alebo tri fázy

380 V;

 • Rýchle vykurovanie vykurovacieho systému pri štarte;
 • Môže pracovať s ľubovoľným chladiacim prostriedkom;
 • Obvod, pozdĺž ktorého prechádza chladiaca kvapalina vnútri kotla, je absolútne tesný, čo eliminuje netesnosti a súvisiace poruchy;
 • Dlhá práca bez tvorby špiny a usadenín. Je to tento jav, ktorý v priebehu času znižuje účinnosť kotlov s vykurovacími prvkami a je častou príčinou ich poruchy v dôsledku prehriatia vykurovacích prvkov;
 • Životnosť vyhlásená výrobcami - od 25 do 30 rokov.
 • Ohrievače a nedostatky nie sú bez, z ktorých najvýznamnejšia je vysoká cena. Tento faktor zvyčajne povzbudzuje horlivého majiteľa, aby zostavil domáci kotol vyrobený zo surovín a spotrebičov. Napriek zložitosti procesov, ktoré sa vyskytujú v kotloch tohto typu, je možné vytvoriť štruktúru, ktorá zaostáva za priemyselnými parametrami z hlavných parametrov a vytvoriť indukčný kotol s vlastnými rukami.

  Kotol poháňaný zváracím meničom

  Návrh takého domáceho kotla je dosť jednoduchý. Najťažšou jednotkou pre nezávislé vykonávanie, ktorá vyžaduje znalosť základov elektroniky a elektrotechniky, je vysokofrekvenčný menič. Jeho funkcia je perfektne vykonávaná moderným zváracím invertorom, schopným produkovať výstupný signál s frekvenciou 20-50 kHz.

  Okrem inštalácie bude potrebné:

  • medený drôt v izolácii smaltu s priemerom 1-1,5 mm;
  • izolovaný drôt so svorkami na pripojenie vinutia k meniču;
  • orezanie drôtu z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 3-5 mm, dĺžka 5 cm;
  • jemná sieť z nehrdzavejúcej ocele;
  • časť vodovodného potrubia z vyšívaného polyetylénu alebo polypropylénu pre prívod teplej vody a vykurovacie systémy s priemerom 50 mm a hrúbkou steny 8,4 mm, dĺžka - 1 m;
  • adaptéry z potrubia s priemerom 50 mm na potrubia zapojené do existujúceho alebo navrhnutého systému vykurovania, odpruženie pre pripojenie núdzového ventilu a dvoch guľových ventilov;
  • Páska PCB pre montáž navíjania;
  • epoxidové lepidlo na izoláciu vinutia;
  • v prípade samočinného kotla môže byť vyrobená z distribučnej kovovej alebo plastovej skrinky, v ktorej môžete inštalovať menič a upevniť vykurovací článok.

  Postupnosť montáže a inštalácie prvkov:

  1. Pri segmente polypropylénovej rúry s priemerom 50 mm sa pomocou epoxidového lepidla fixujú 4 pásy textolitu 8-10 mm široké, odchádzajúce od koncov rúrky 70-100 mm. Na nich bude navíjané navíjanie. Na zaistenie extrémnych závitov vinutia na doske plošných spojov môžete vytvoriť drážky.
  2. Cievka 50-100 otáčok z medeného drôtu v izolácii skloviny. Cievky by mali byť umiestnené približne 0,3-0,6 mm v rovnakej vzdialenosti. Presný počet závitov závisí od priemeru použitého drôtu a jeho špecifického odporu, ako aj od výstupných parametrov meniča.
  3. Pri inštalácii domáceho kotla v obytnej oblasti sa odporúča vykonať toroidné vinutie, aby sa znížilo vonkajšie elektromagnetické pole. Toroidné vinutie pozostáva z rovnakého počtu protiľahlých smerov, zatiaľ čo elektromagnetické toky sú vzájomne kompenzované a prechádzajú len pozdĺž vnútorného obrysu.
  4. Od konca rúry sa do potrubia vloží nehrdzavejúca oceľ a pevne nalepí na druhej strane segmenty z nehrdzavejúcej ocele - zohrieva sa pod vplyvom vírivých prúdov. Nerezová oceľ sa odporúča používať v priebehu času, aby sa zabránilo poškodeniu drôtu koróziou, avšak teoreticky by bol vhodný akýkoľvek vodivý kov vrátane drôtu. Druhý koniec potrubia je tiež uzavretý mriežkou.
  5. Na obidvoch koncoch potrubí spájajú polypropylénové adaptéry pre priemer použitý v systéme vykurovania. Inštalujú guľové ventily na zatvorenie obehu a vyberajú výmenník tepla na účely auditu.
  6. Na strane horného výstupného adaptéra nainštalujte núdzový ventil na uvoľnenie tlaku.
   Plášť nanáša epoxidové lepidlo na zaistenie vysoko kvalitnej elektrickej izolácie navíjania. Odporúča sa výroba lepidla s miernou odchýlkou ​​od pokynov, pričom sa pridáva o 10-15% menej tužidla. To spôsobí, že izolácia bude menej krehká.
  7. Pripojte svorky navíjania vodiča izolovane pomocou krimpovacích svoriek. Druhý koniec drôtu musí byť vybavený svorkami na pripojenie k striedaču. Priemer drôtov musí vydržať maximálny výstupný prúd meniča.
  8. Namontujte výmenník tepla do skrinky a pripevnite ho k držiakom tepelne odolného nevodivého materiálu. Môžete použiť textolit.
  9. Pripojte ohrievač k systému a naplňte ho vodou.
  10. Invertor je umiestnený v spodnej časti skrine. Terminály pripojte k nemu a zapnite ho. Vykonajte spustenie kotla a režim nastavenia.
  Telo skrinky musí byť uzemnené!

  Z indukčnej dlaždice

  Indukčný kotol môže byť tiež vyrobený na základe indukčných dlaždíc. Za týmto účelom rozložte dlaždice vykurovacieho telesa a použite medený drôt na navíjanie na jadro vyrobené tak, ako je uvedené vyššie.

  Dlaždice riadiacej jednotky sa používajú na napájanie výsledného vinutia, čím sa vystavuje potrebná energia na dotykovom ovládacom paneli.

  Avšak táto metóda má významné nevýhody:

  • Pre úspešnú prevádzku takého improvizovaného kotla je potrebné vypočítať indukčné parametre novo zostavenej cievky. Nesmú sa zhodovať s tými, pre ktoré je navrhnutá elektronika dlaždice, v dôsledku čoho môže riadiaca jednotka zlyhať. Pri výpočtoch musíte mať dobré znalosti v oblasti elektrotechniky a pochopiť schému zapojenia.
  • Väčšina modelov sporákov je vybavená automatickým vypnutím v priebehu 2-3 hodín od začiatku prevádzky horáka. To povedie k pravidelnému odstaveniu kotla;
  • Indukčné dlaždice majú zvyčajne výkon nepresahujúci 2,5 kW, preto sú vhodné iba na konverziu na nízko výkonný kotol.

  Chyby v prístroji indukčného kotla z dlaždice sa zobrazujú vo videu:

  Jednoduchšia verzia používania indukčných dlaždíc, odstránenie demontáže prístroja a inštalácia novej schémy - nainštalujte z nerezovej ocele vhodnú utesnenú nádrž s prívodom a odtokom a pripojte ju ako kotol k vykurovaciemu systému. Pri takejto schéme pripojenia pracuje takmer každý.

  Ak máte potrebné vedomosti a schopnosť pochopiť obvody, môžete sledovať príklad autora videa a zostaviť funkčný indukčný kotol z dlaždice a upraviť jeho schému.

  Ohrievač suchého typu

  Princíp činnosti indukčného kotla zahŕňa použitie vody alebo inej tekutiny nielen ako chladiacej kvapaliny, ale aj na chladenie jadra. Vykurovanie sekundárneho vinutia, ktorého úloha v tomto prístroji zohráva potrubie s vodou, sa tiež vyskytne, ak sa skladá iba z kovu.
  Stupeň ohrevu v tomto prípade závisí od pomeru sily elektromagnetického poľa generovaného navíjaním a hmotnosti jadra kovu. Po vykonaní výpočtov môžete vytvoriť suchý indukčný ohrievač s vlastnými rukami z kovových rúrok a medeného vinutia, ako je vidieť na videu.

  Použitie indukčného kotla je lacnejšie ako konvenčný elektrický kotol s vykurovacími prvkami a vlastný dizajn výrazne zníži náklady na jeho inštaláciu. Podobne môžete namontovať prietokový ohrievač vody na inštaláciu v chate, pri výbere potrebného napájania zariadenia.

  Ako vytvoriť indukčný hrniec vlastnými rukami?

  Majitelia súkromných domov majú veľa možností pre vykurovacie zariadenia. Ale najčastejšie sa voľba pripadá na indukčné kotly. A to nie je prekvapujúce, pretože takáto inštalácia má niekoľko výhod. Externe, indukčný elektrický kotol je trochu ako inštalácia transformátora. Vykurovacie články chýbajú. Voda sa ohrieva elektromagnetickou indukciou.

  Skutočnosť, že ide o elektrické indukčné vykurovacie kotly, aké výhody majú a ako ich robiť ručne, bude popísané v tomto článku.

  Hlavné výhody indukčných kotlov

  Vysoká popularita indukčných kotlov kvôli ich výhodám. Medzi hlavnými sa dá nazvať cena. Inštalácia umožňuje šetriť elektrickú energiu. Vybavenie vykurovacieho zariadenia elektrickým kotlom môžete zabudnúť na potrebu pravidelného doplňovania zásob paliva. To nemožno povedať o systémoch s vykurovacím olejom a kotlami na tuhé palivá.

  Elektrické indukčné kotly prechádzajú ticho. Zariadenie počas prevádzky nevyžaruje škodlivé látky a je šetrné k životnému prostrediu. Výhodou môže byť skutočnosť, že elektrická cievka je izolovaná a nedosiahne styk s chladiacou kvapalinou. To znamená, že možnosť úniku je vylúčená.

  Okrem toho môže byť takéto zariadenie pomerne jednoduché.

  Čo je potrebné na výrobu kotla?

  Takže výhody indukčných kotlov prevyšujú. Existuje však jedna nevýhoda - vysoké náklady. Táto chyba sa dá ľahko opraviť. Koniec koncov, urobiť si indukčný hrniec vlastnými rukami je jednoduché.

  Náklady na inštaláciu indukčného zariadenia sa rýchlo vyplácajú kvôli vysokej účinnosti a elektrickej bezpečnosti.

  Po pripravenosti výkresov pre indukčný kotol vlastnými rukami môžete jednoducho a v krátkom čase vytvoriť hospodárny a efektívny systém vykurovania pre dom.

  Na výstavbu indukčného kotla budú potrebné také nástroje a materiály:

  1. Zvárací invertor. Je potrebné vriec tela generátora tepla. Dodávateľské a vypúšťacie potrubia budú s ním tiež spojené.
  2. Drôtová tyč alebo oceľový drôt na ohrev v elektromagnetickom poli. Priemer - 7 mm. Dĺžka by mala byť 5 cm.
  3. Plastová trubica na vytvorenie telesa kotla. Steny potrubia by mali byť silné.
  4. Adaptéry. Sú potrebné na pripojenie domáceho indukčného vykurovacieho kotla k vykurovaciemu systému.
  5. Medený drôt.
  6. Kovové pletivo.

  Pre vytvorenie indukčného zariadenia preto nie sú potrebné žiadne špeciálne a drahé nástroje a materiály. Všetky potrebné zariadenia a materiály majú pravdepodobne každého majiteľa. Po vytvorení výkresov pre indukčný vykurovací kotol s vlastnými rukami môžete skončiť s pomerne úsporným a lacným vytvorením a inštaláciou tepelného generátora.

  Algoritmus pre vytvorenie indukčného kotla

  Po príprave všetkých nástrojov, materiálov môžete dostať do práce. Spočiatku sa môže zdať, že vytváranie indukčného hrnca nie je jednoduché. Ale v skutočnosti to nie je vôbec ťažké. Hlavná vec je sledovať algoritmus a dodržiavať pravidlá.

  Na výrobu kotla na základe indukčného kachlí je potrebné vykonať nasledujúce práce:

  • Vezmite plastovú rúru. Naplňte ho kusmi drôtu z nehrdzavejúcej ocele.
  • Nastavte mriežku na koncoch potrubia. Tým sa zabráni opusteniu drôtu z trubice.
  • Trojitý medený drôt v smotane rovnomerne po celej dĺžke potrubia. Je potrebné urobiť deväťdesiatkrát.
  • Výsledný kotol je nastavený v systéme vykurovania. Pre toto použitie adaptéry. Je nevyhnutné vyrezať časť potrubia vykurovacieho systému a nainštalovať indukciu do rezu. Pridajte prvý adaptér do tela.
  • Konce medeného vodiča by mali byť pripojené k predtým zakúpenému vysokofrekvenčnému meniču.
  • Naplňte systém vodou a zapnite hotovú jednotku.

  Aby bola práca so zariadením bezpečnejšia, je lepšie izolovať otvorené oblasti medenej cievky. Pri výbere izolátora by sa mala zvážiť tepelná a elektrická vodivosť. O iných domácich produktoch na vykurovanie si môžete prečítať tu.

  Domáce indukčný kotol - skutočná realita

  Takto sú indukčné vykurovacie kotly s vlastnými rukami veľmi jednoduché. Navyše cena domáceho kotla je lacná. Jedinou nevýhodou takého agregátu je jeho nevzhľadný vzhľad a malá veľkosť. Ale inštaláciou takého kotla môžete ihneď pocítiť pozitívny vplyv jeho práce, rýchlosť ohrevu chladiacej kvapaliny v vykurovacej sieti sa výrazne zvyšuje.

  Indukčný kotol urobte sami

  Chcete svoj dom efektívne a súčasne ekonomicky výhodne vykurovať? Potom dávajte pozor na moderné indukčné kotly. Takéto jednotky sa vyznačujú vysokým výkonom a zároveň sú extrémne jednoduché v konštrukcii, takže pri montáži indukčného vykurovacieho kotla môžete ľahko zvládnuť svoje vlastné ruky. Práca príslušného zariadenia je založená na použití indukčnej elektrickej energie.

  Takéto kotly sú absolútne bezpečné a ekologické. Počas ich prevádzky sa neuvoľňujú žiadne vedľajšie produkty, ktoré by mohli poškodiť ľudí a životné prostredie.

  Obsah krok za krokom:

  Mechanizmus pôsobenia indukčného kotla

  Podľa návrhu sú takéto kotly druhom elektrických induktorov, ktoré obsahujú dve skratované vinutia.

  Preto je vnútorné vinutie zodpovedné za premenu prichádzajúcej elektrickej energie na špeciálne vírivé prúdy. V jednotke je vytvorené elektrické pole, ktoré sa následne privádza na sekundárnu cievku. Druhý z nich súčasne vykonáva funkcie vykurovacieho telesa vykurovacej jednotky a telesa kotla.

  Schéma indukčnej vírivej jednotky pre vykurovaciu sieť

  Sekundárne vinutie je zodpovedné za prepravu vyrobenej energie priamo do vykurovacieho média vykurovacieho systému. Ako nosič tepla v takýchto zariadeniach sa používajú špeciálne oleje, nemrznúce kvapaliny alebo čistá voda.

  Vnútorné vinutie ohrievača je vystavené elektrickej energii. V dôsledku toho sa objaví určité napätie a vytvoria sa vírivé prúdy. Vytvorená energia je daná sekundárnemu vinutiu, po čom začína zahrievanie jadra. Ak chcete dosiahnuť ohrev celého povrchu, chladiaca kvapalina začne dodávať teplo do radiátorov, a to - do vykurovaných priestorov.

  Je rozumné zbierať kozub sami?

  Schéma indukčného kotla

  Indukčné vykurovacie kotly majú najjednoduchší dizajn, pri montáži nevznikajú žiadne ťažkosti. Určite však musíte prinajmenšom starostlivo preskúmať navrhované pokyny a vynaložiť úsilie na správne zostavenie vysokokvalitnej jednotky.

  Odmenou za vaše úsilie bude efektívne a finančne výhodné vykurovacie zariadenie. Pri zostavovaní kotla nie je nutné kupovať drahé komponenty - všetky potrebné prvky sa predávajú v bežných budovách, domácnostiach a iných špecializovaných predajniach.

  Pri správnej montáži a správnej manipulácii s hotovou jednotkou bude ticho slúžiť 20 rokov a ešte viac. Hlavná vec - robiť všetko v prísnom súlade s pokynmi.

  Nevykonávate žiadne superkomplexné úlohy a pri montáži indukčného kotla podľa pokynov je takmer nemožné urobiť kritické chyby.

  Vybudujte jednoduchý indukčný kotol

  Pri montáži indukčného kotla nie je potrebné používať žiadne ťažko ovládateľné nástroje a drahé materiály. Všetko, čo potrebujete, je mať aspoň základné pochopenie fungovania invertorového zváracieho stroja.

  Ako si vyrobiť indukčný kotol s vlastnými rukami

  Prvý krok. Odrežte drôt alebo drôt z nehrdzavejúcej ocele na kusy s dĺžkou asi 5 cm. Požadovaný priemer drôtu je 7-8 mm.

  Druhý krok. Pripravte plastové potrubie na zostavenie zariadenia. Bude dostatok výrobkov s priemerom približne 50 mm.

  Tretí krok. Zatvorte spodnú časť kovovej sieťoviny s hlavným potrubím. Vyberte si mriežku takýmito bunkami tak, aby ich nemohli prechádzať kusy naloženej nehrdzavejúcej ocele alebo drôtu.

  Štvrtý krok. Plne vyplňte telo drôtom alebo drôtom a potom zatvorte voľné otvorenie trubice druhou kovovou sieťkou.

  Piaty krok. Starostlivo a čo najbližšie zabaľte asi 90 závitov medeného drôtu na strednú časť tela.

  Šiesty krok. Pripojte špeciálne adaptéry telesa vykurovacieho telesa na odkvapkávanie do vykurovacieho alebo inštalačného systému. Schéma je veľmi jednoduchá: voda vstupuje do ohrievača cez jeden adaptér - ohrieva sa takmer okamžite - prechádza do vykurovacieho systému cez druhý adaptér - batérie a rúrky uvoľňujú teplo do miestnosti.

  Uzavretý systém vykurovania

  Vďaka takýmto jednoduchým manipuláciám získate lacné a mimoriadne jednoduché zariadenie na efektívne vykurovanie. Výhodou použitia domáceho indukčného kotla je nedostatok potreby prideliť samostatnú kotolňu pre jej inštaláciu. Jednoducho vyrežte časť potrubia v blízkosti vchodu do radiátora a namiesto toho nastavte vlastné domáce vykurovacie teleso.

  Ďalej bude potrebné pripojiť menič na 18-25A k hotovej cievke a je možné naplniť vykurovací systém nosičom tepla.

  Dôležité: Nezapínajte ohrievač, ak v chladiacom systéme nie je chladiaca kvapalina. V takejto situácii sa plastové teleso ohrievača jednoducho roztopí a všetka vaša práca sa dostane do kanalizácie.

  Nezabudnite vytvoriť spoľahlivé uzemnenie domáceho ohrievača.

  Zariadenie vírivej indukčnej vykurovacej jednotky

  Pri montáži takejto jednotky budete potrebovať určité schopnosti pri manipulácii so zváracím strojom, ako aj trojfázový transformátor. Výhodou vortexového ohrievača je neprítomnosť prvkov vo svojom zložení, ktoré nie sú schopné vydržať intenzívne zaťaženie po dlhú dobu. To znamená, že riziko predčasného odchodu kotla je znížené o rád.

  Tiež medzi výhody posudzovanej jednotky by malo patriť nedostatok oddeliteľných spojení. To vám umožní úplne zabudnúť na riziko úniku.

  Self-made vortex indukčný kotol pracuje v takmer tichom režime. To vám umožní pripojiť ho na ľubovoľné miesto. Škodlivé emisie tiež chýbajú, takže sa nemusíte obávať potreby zabezpečiť spoľahlivú kotolňu a inštaláciu komína.

  Prvý krok. Zaveďte pár kovových rúrok s priemerom asi 2,5 cm, aby výsledkom bol produkt s guľatým tvarom. Výsledný sáčok súčasne je vykurovací prvok kotla a jeho jadro.

  Druhý krok. Kruh umiestnite do plastového potrubia vhodnej veľkosti.

  Tretí krok. Vykonajte navíjanie na plastovom kufríku z materiálov, ktoré už viete. Vďaka takémuto vinutiu sa značne zvýši účinnosť a produktivita jednotky.

  Štvrtý krok. Umiestnite plastové puzdro do kvalitného izolačného krytu. Zabráni možnému úniku elektrického prúdu a prispeje k významnému zníženiu tepelných strát.

  Ohrev sa bude vykonávať pri kontakte chladiacej kvapaliny s rovnakým vinutím. Vinutie a všetky ďalšie činnosti sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako v prípade bežnej indukčnej inštalácie, ktorá bola zohľadnená v predchádzajúcej inštrukcii.

  Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie a používania kotla

  Domáce indukčné kotly sa veľmi ľahko montujú, inštalujú a pracujú. Predtým ako začnete používať tento druh ohrievača, musíte poznať niekoľko dôležitých pravidiel, a to:

  • samočinne vyrábaná indukčná vykurovacia jednotka je určená len na použitie v uzavretých vykurovacích systémoch, v ktorých je cirkulácia vzduchu zabezpečená čerpadlom;

  Uzavretý systém vykurovania

  Plastové potrubia na vykurovanie

  Dôrazne sa odporúča vybaviť potrubný kotol dymovým ventilom. Prostredníctvom tohto jednoduchého zariadenia môžete v prípade potreby odľahčiť systém nadmerného vzduchu, normalizovať tlak a zabezpečiť optimálne prevádzkové podmienky.

  Skontrolujte ventil

  Preto z lacných materiálov pomocou najjednoduchších nástrojov môžete zostaviť kompletnú inštaláciu pre efektívne vykurovanie a ohrev vody. Postupujte podľa pokynov, nezabudnite na špeciálne odporúčania a veľmi skoro budete mať možnosť vychutnávať si teplo vo svojom vlastnom dome.

  Ako urobiť indukčný vykurovací kotol urobte sami: robiť domáceho generátora tepla

  Ľudia sú rozmaznaní civilizáciou a nemyslia si o existencii bez jej výhod. Tieto nepochybne zahŕňajú vykurovanie budov. Vykurovacie systémy sa neustále zlepšujú a stávajú sa efektívnejšími a pohodlnejšími.

  Ale to nestačí. Majitelia chcú, aby boli ekonomické. Indukčný vykurovací kotol patrí k počtu takýchto zariadení a dokonca aj nováčikoví majstri budú montovať takéto zariadenia, ak to bude potrebné.

  Indukčný kotol: ako to funguje

  Ak chcete pochopiť, ako funguje indukčné zariadenie, musíte sa oboznámiť so zásadou jeho fungovania. Pamätajte si teda kurz fyziky.

  Keď elektrický prúd prechádza cez vodivý materiál, vytvára teplo. V tomto prípade bude množstvo vyrobeného tepla priamo úmerné sily napätia a prúdu. Tento vzor objavili Joule a Lenz, v ktorých cti bol menovaný fyzický zákon.

  Elektrický prúd sa však môže vyskytovať vo vodiči nielen pri priamom pripojení k zdroju napájania. Existuje ešte jedna metóda objavená v devätnástom storočí M. Faradayom. Jedná sa o bezkontaktnú metódu, ktorá nezahŕňa interakciu zdroja energie s vodičom. Jej podstatou spočíva v tom, že keď parametre magnetického poľa, ktoré prechádzajú vodičom, sa v ňom objaví emf alebo elektromotorická sila.

  Tento jav sa nazýva elektromagnetická indukcia. Používa sa pri prevádzke indukčného kotla. Ukazuje sa, že ak je prítomný emf, potom bude existovať elektrický prúd, resp. Tam bude ohrev vodiča. V tomto prípade sa bude vyrábať bezkontaktným spôsobom pomocou indukovaných prúdov alebo tak, ako sa nazývajú prúdy Foucault.

  Získanie elektromagnetickej indukcie dvomi spôsobmi. V prvom prípade na získanie indukcie sa vodič otáča alebo pohybuje vnútri konštantného magnetického poľa. Táto metóda sa používa v elektrických generátoroch. Iný spôsob získavania indukcie - vodič zostáva stacionárny, zatiaľ čo parametre magnetického poľa, v ktorom je umiestnené, menovite smer síl sily a intenzity, sa neustále menia.

  Bolo by dosť ťažké to urobiť, ak by nebolo objavenie Oerstedu. Zistil, že ak bol drôt navinutý na cievke, potom keď je pripojený zdroj energie, stane sa elektromagnetom. Pri zmene smeru a intenzity prúdu sa zmení aj magnetické pole generované týmto zariadením. Ak je vodič umiestnený vo vnútri poľa, v ňom vznikne elektrický prúd, ktorý je sprevádzaný ohrevom.

  Na tomto princípe sa vyrába indukčná nádoba. Jeho dizajn je veľmi jednoduchý. Obsahuje telo, nevyhnutne izolované a tienené. Vo vnútri je umiestnený potrubie. Najlepšie zo všetkého, ak je to a zliatiny, ale môžete použiť oceľ. Avšak v druhom prípade bude výkon zariadenia príliš malý. Rúra je inštalovaná v objímke dielektrického materiálu.

  Cez linku na princípe cievky je navinutý medený autobus. Je pripojený k zdroju napájania. Na odoberanie do vykurovacieho systému sa používajú dve trysky, v ktorých sa chladiaca kvapalina pohybuje. Pri napájaní prúd prechádza cez cievku a aktivuje striedavé magnetické pole, ktoré naopak vyvoláva vírivé prúdy vnútri potrubia. Ohrejú steny časti a čiastočne aj nosič tepla, ktorý sa nachádza v ňom.

  Existujú varianty indukčného kotla s viacerými paralelne inštalovanými rúrkami s malým priemerom. Používajú sa namiesto jednej veľkej trubky. To dáva zisk rýchlosti zahrievania prístroja. V tejto forme môže zariadenie už fungovať, ale vykurovanie bude slabé. Aby ste to posilnili, musíte prejsť vysokofrekvenčným elektrickým prúdom cez cievku. Zariadenie preto musí byť doplnené meničom a usmerňovačom.

  Striedavý prúd zo siete má frekvenciu 50 Hz, čo nestačí na účinnú prevádzku indukčného kotla. Preto je napájaný do usmerňovača, kde sa mení na konštantu. Potom ide na menič, čo je elektronický modul s riadiacim obvodom a dvomi kľúčovými tranzistormi. Zariadenie konvertuje jednosmerný prúd na vysokú frekvenciu.

  Samozrejme, použitie usmerňovača a meniča zvyšuje náklady na indukčný kotol. Preto existujú modely, ktoré fungujú bez nich. Pripájajú sa k bežnej sieti. Takéto zariadenie má však pôsobivé rozmery, ktoré umožňujú zvýšiť jeho účinnosť. Zariadenia s meničom sú kompaktnejšie.

  Prednosti samonasávacieho ohrievača

  Elektrické kotly sú tradične považované za neekonomické. Vzhľadom na to, že náklady na elektrickú energiu neustále rastie, stávajú ich majitelia "pekným centom". Avšak indukčné kotly, aj keď pracujú na elektrine, sú pomerne ekonomické.

  Ale toto nie je celý zoznam ich zásluh. Keď sa rozhodnete pre inštaláciu takéhoto zariadenia, môžete získať:

  • Rýchle zahrievanie chladiacej kvapaliny. Trvá to v priemere 3-5 minút.
  • Efektívnosť je takmer 100%, pretože takmer všetka elektrina sa mení na teplo.
  • Vysoká teplota ohrevu kvapaliny vo vykurovacom okruhu, minimálne - 35 ° C.
  • Neprítomnosť stupnice na vnútorných plochách zariadenia, ktorá je vysvetlená vibráciami, ktoré sa objavujú počas prevádzky zariadenia. Zabraňujú vkladaniu.
  • Dlhá životnosť, pretože nie sú žiadne pohyblivé a trecie mechanizmy a súčasti. V dôsledku toho nedochádza k opotrebovaniu zariadenia a poškodeniu jeho komponentov.
  • Nie je potrebné odvádzať produkty spaľovania a často vykonávať údržbárske činnosti.

  Nevýhody indukčných kotlov nie sú také. Po prvé, je to pomerne vysoké náklady na vybavenie. Okrem toho zariadenia spôsobujú malý vibračný šum. Ďalšou nevýhodou je dostatočne veľká hmotnosť, ktorá sa musí brať do úvahy pri montáži zariadenia na stenu.

  Hlavné prvky vykurovacieho zariadenia

  Každý kotol s indukčným typom pozostáva z niekoľkých konštrukčných prvkov:

  • Induktor. Hlavná časť zariadenia. Je to druh transformátora s dvoma vinutiami. Primárne je navinuté na jadre. Pri prechode prúdu vzniká elektromagnetické pole, ktoré vytvára vírivé prúdy. Teleso kotla pôsobí ako sekundárne vinutie. Zabraňuje vírivým prúdom, ohrieva a prenáša tepelnú energiu do chladiacej kvapaliny.
  • Vykurovací prvok Toto je jadro cievky. Pre kotol je vyrobený vo forme potrubia s dostatočne veľkým priemerom alebo niekoľkých paralelne spojených potrubí menšej časti.
  • Odbočky. Určené na pripojenie zariadenia do tepelnej siete. Jedna cez vnútornú časť prístroja prichádza chladiaca kvapalina, druhá kvapalina vychádza z kotla a privádza sa do vykurovacieho okruhu.
  • Striedač. Zariadenie konvertuje konštantný elektrický prúd na vysokú frekvenciu, ktorá sa potom privádza do induktora.

  Skôr ako začnete s vlastnou montážou, mali by ste starostlivo zvážiť, čo a ako sa budú robiť základné prvky zariadenia. Niektorí z nich budú musieť urobiť sami, a niektorí si môžete kúpiť. Môžete napríklad použiť invertor zo zváračky. No, ak je to s možnosťou nastaviť energiu.

  Uvádzame základné prvky indukčného kotla.

  Ako zostaviť indukčný hrniec

  Indukčné ohrievače je možné zakúpiť v obchode, ale ich náklady sú dostatočne veľké. Preto sa veľa domácich remeselníkov snaží robiť to vlastnými rukami. Na výrobu domáceho indukčného kotla je potrebné pripraviť materiály a nástroje. Najprv musíte zakúpiť zvárací invertor. Môže to byť lacné, ale je žiaduce, aby zariadenie bolo vybavené regulátorom prúdu.

  Okrem toho by ste mali venovať pozornosť prúdu, s ktorým zariadenie funguje. Štandardná hodnota pre zváracie meniče je 15A. To nestačí. Potrebujete hľadať silnejšiu jednotku. Okrem toho je potrebné pripraviť drôt alebo drôt z nehrdzavejúcej ocele s priemerom približne 7 mm. Mala by byť nakrájaná na plátky dlhé 40-50 mm. Budú umiestnené v elektromagnetickom poli, kde sa zahrejú.

  Pri výrobe telesa kotla sa odoberá plastová hrubostenná rúra. Priemer dielu sa môže meniť, ale, ako ukazuje prax, najlepšou možnosťou je vnútorný priemer 50 mm. Adaptéry sa používajú na pripojenie zariadenia k vykurovaciemu systému. Prostredníctvom jednej z nich tečie studená chladiaca kvapalina do kotla a druhá horúca kvapalina prúdi do systému.

  V skrini musia byť uložené úlomky drôtu. Aby nedošlo k vypadnutiu, je spodok dielu pokrytý kovovou alebo nylonovou sieťkou s jemným okom, ktorý je bezpečne pripevnený k telu. Potom môžete vložiť drôt do puzdra. Teraz je horná časť dielu pokrytá rovnakou sieťou ako dno a je pripevnená k stenám časti. Adaptéry sa nosia na zadku. Ukázalo sa, že obrobok, z ktorého bude vyrobená indukčná cievka.

  K tomu je potrebné vetrať smaltovaný medený drôt. V priemere musíte uložiť 90 otočení. Mali by byť umiestnené bližšie k stredu dielu. Musia sa vykonávať veľmi opatrne a hladko, aby sa dosiahla vysoká kvalita indukčnej cievky. Výsledné zariadenie sa môže inštalovať do vykurovacieho systému. Toto sa deje nasledovne. Po prvé, chladiaca kvapalina je vypúšťaná zo systému.

  Potom sa vyberie miesto, kde bude kotol nainštalovaný. Potrubie je na tejto časti označené, po ktorom je z nej vyrezaná časť rovnajúca sa dĺžke ohrievača. Potom sa na pripravenom mieste vytvorí samočinne vyrobená indukčná meď. Cievka je pripojená k meniču, na túto inštaláciu možno považovať za kompletnú. Potom sa systém opäť naplní chladiacim médiom.

  Iba potom môžete otestovať nové zariadenie. Musí to byť kvapalné. Ak zapnete indukčný kotol "suchý", plastová puzdro sa roztaví z vysokej teploty. To povedie k čiastočnému zničeniu vykurovacieho systému, čo je neprijateľné. Ďalším dôležitým bodom je správne usporiadanie uzemnenia ohrievača, bez ktorého je jeho bezpečná prevádzka nemožná.

  Vírivý indukčný kotol: aký je rozdiel?

  Už sme oboznámení so zásadou fungovania indukčného vykurovacieho zariadenia. Tam je jeho variácia: vortex indukčný kotol alebo VIN, pôsobí trochu inak. Rovnako ako indukčný analóg pracuje z vysokofrekvenčného napätia, preto je nevyhnutne vybavený meničom. Funkciou zariadenia VIN je, že nemá sekundárne vinutie.

  Všetky kovové časti zariadenia plnia svoju úlohu. Sú nevyhnutne vyrobené z materiálov, ktoré vykazujú feromagnetické vlastnosti. Takže keď prúd prúdi na primárne vinutie zariadenia, intenzita elektromagnetického poľa sa dramaticky zvyšuje.

  To zase generuje prúd, ktorého výkon sa rýchlo zvyšuje. Vírivé prúdy spôsobujú zvrátenie magnetizácie, v dôsledku čoho sa všetky feromagnetické povrchy veľmi rýchlo zohrejú, takmer okamžite.

  Vortexové zariadenia sú pomerne kompaktné, ale vďaka použitiu kovu je ich hmotnosť veľká. To prináša ďalšiu výhodu, keďže všetky masívne prvky tela sa podieľajú na výmene tepla. Účinnosť jednotky je teda takmer 100%. Táto vlastnosť zariadenia sa musí zohľadniť, ak sa rozhodne nezávisle vyrábať kotol VIN. Môže byť vyrobený len z kovu, plast by sa nemal používať.

  Ako zostaviť zariadenie na indukciu víru

  Ako už vieme, takýto kotol sa líši od indukčného náprotivku, je však rovnako jednoduché, aby ste to urobili sami. Je pravda, že teraz potrebujete zručnosti zvárania, pretože zariadenie by malo byť namontované iba z kovových častí. Pre prácu budete potrebovať:

  • Dva identické pozdĺž dĺžky kusu kovovej hrubostenné rúry. Ich priemer musí byť odlišný, takže jedna časť môže byť umiestnená v inom.
  • Navíjací (smaltovaný) medený drôt.
  • Trojfázový menič je možné zváracieho stroja, ale najsilnejší.
  • Puzdro na tepelnú izoláciu kotla.

  Teraz sa môžete dostať do práce. Začíname s výrobou tela budúceho kotla. Vezmeme potrubie s väčším priemerom a druhú časť vložíme dovnútra. Musia byť navzájom zvarené tak, aby medzi stenami prvkov bola určitá vzdialenosť. Výsledné detaily v sekcii sa podobajú na volant. Oceľový plech s hrúbkou najmenej 5 mm sa používa ako základňa a kryt skrine.

  Výsledkom je dutá cylindrická nádrž. Teraz je potrebné rozstrihnúť do stenových rúr pod studenou prívodnou rúrkou a vypúšťať horúcu kvapalinu. Konfigurácia dýzy a jej priemer závisí od potrubia vykurovacieho systému, môže byť potrebné použiť adaptéry. Potom môžete začať navíjať drôt. Je opatrne, pod dostatočným napätím, navinutý na teleso kotla.

  V skutočnosti bude ohrievací prvok slúžiť ako navinutý drôt, takže je žiadúce uzavrieť teleso zariadenia s izolačným puzdrom. Takže bude možné udržať maximálne množstvo tepla, a tým zvýšiť účinnosť zariadenia a zabezpečiť jeho bezpečnosť. Teraz musíte vložiť kotol do vykurovacieho systému. K tomu sa vypustí chladiaca kvapalina, požadovaná dĺžka potrubnej časti sa odreže a zariadenie sa zvára na svojom mieste.

  Zostáva len na napájanie ohrievača a nezabudnite naň pripojiť menič. Zariadenie je pripravené na prevádzku. Pred vykonaním testov však musíte vyplniť potrubie chladiacim médiom. Len potom sa môže vykonať testovanie. Najprv musíte spustiť zariadenie s minimálnym výkonom a pozorne sledovať kvalitu zvarov. Ak je všetko v poriadku, výkon sa zvýši na maximum.

  Neobvyklý model indukčného zariadenia

  Táto úprava indukčného kotla sa môže zdať veľmi nezvyčajná, má však právo existovať. Okrem toho prax ukazuje, že takéto zariadenie je oveľa úspornejšie ako štandardný vykurovací kotol. Pri vykurovaní bude štandardná "treshki" asi 1,8 až 2,5 kW za hodinu, zatiaľ čo elektrický kotol bude tráviť najmenej 6 kW.

  Kotol je vlastne výmenník tepla zabudovaný do vykurovacieho systému, ktorý je ohrievaný indukčnou varnou doskou. Dôležitou súčasťou konštrukcie je výmenník tepla, mal by byť kompaktný, spoľahlivý a čo najlacnejší. Výpočty ukazujú, že pre vykurovanie bytu asi 50 metrov štvorcových. m bude dostatok zariadení pracujúcich s 40 litrami chladiacej kvapaliny.

  To znamená, že potrebujete plochý kovový tanier, ktorého rozmery sa pohybujú v rozmedzí 50x600x500 mm. Takáto kapacita môže byť vyrobená nezávisle, zvarovaná z profilových rúr 50x50. Práce sa vykonávajú v nasledujúcom poradí:

  • Rúrka 50x50 rozrezaná na dĺžky 600 mm. Mal by byť celkom 9-10 kusov.
  • Získané segmenty sú vzájomne navzájom zvárané podľa princípu "steny k stene", takže sa získa spojitý rad potrubí.
  • Ďalšie dva kusy sú odrezané z rúrky, takže ich dĺžka sa rovná šírke výsledného polotovaru.
  • Z oboch získaných úsekov potrubia je jedna stena odrezaná.
  • Časť je inštalovaná s odrezanou časťou na rúrky zvárané dohromady tak, aby sa získal polotovar pripomínajúci zberač. Fragment je privarený k tepelnému výmenníku.
  • Podobne je druhá rúrková časť inštalovaná na opačnej strane.
  • V diagonálne protiľahlých častiach výmenníka tepla sú dýzy zvárané na spojenie s vykurovacím systémom.
  • Konštrukcia je opatrne opaľovaná, pretože musí byť úplne utesnená.

  Výmenník tepla je pripravený, môžete ho nainštalovať na miesto a priniesť pod ním zdroj tepla. Prax ukazuje, že je najlepšie inštalovať takýto systém v kúpeľni vykonaním vertikálnej inštalácie.

  Výmenník tepla je zváraný do vykurovacieho systému a dlažba sa nachádza medzi ním a stenou. Majitelia domov hovoria, že ak je menič pripojený k takémuto zariadeniu, jeho spotreba energie sa výrazne zníži.

  Užitočné video k téme

  Ako sami inštalovať indukčný typ kotla:

  Ako funguje domáce indukčné ohrievač:

  Čo je indukčné ohrev:

  Indukčný kotol - najhospodárnejší a najvýkonnejší zo všetkých vykurovacích zariadení pracujúcich na elektrine. Kúpiť takéto zariadenie v obchode bude musieť stráviť významné množstvo, takže domácich remeselníkov sa naučili, ako ich urobiť sami. Existuje mnoho zmien domácich indukčných zariadení, môžete si vybrať ľubovoľné, čo najviac vyhovuje podmienkam prevádzky.

  Domáci indukčný kotol - 2 možnosti konštrukcie

  Indukčné ohrievače vody sú dobré, pretože spotrebúvajú menej elektrickej energie v porovnaní s inými možnosťami elektrických kotlov na vykurovanie. Nie všetci si však môžu dovoliť také potešenie, najmä pre použitie v prímestských oblastiach, ktoré sú zriedkavo navštevované. Je to spôsobené vysokou cenou výrobkov, ktoré sa môžu pohybovať od 25 do 100 tisíc rubľov. Aby ste si s takým elektrickým ohrievačom ešte mohli vychutnať svoje vlastné peniaze a zároveň ušetriť vlastné peniaze, odporúčame vám vytvoriť indukčný kotol s vlastnými rukami. Informácie o tom, ako vykonať montáž doma, prečítajte si ďalej!

  Idea č. 1 - Jednoduché vírenie ohrievača

  Najprv sa oboznámte s tým, ako tento typ vykurovania funguje a aké sú jeho výhody pred alternatívnymi kotlami. Všetky otázky budú zodpovedané videom nižšie!

  Z materiálov na výrobu domácich budete potrebovať:

  1. Plastové potrubie s vnútorným priemerom nie väčším ako 50 mm.
  2. Oceľový drôt s priemerom najviac 7 mm.
  3. 2 adaptéry pre pripojenie k vykurovaciemu systému (potrubia).
  4. Kovové pletivo s malými bunkami.
  5. Medený smaltovaný drôt.
  6. Vysokofrekvenčný menič.
  7. Izolačný materiál.

  Po príprave všetkých materiálov môžete pristúpiť k montáži indukčného kotla vlastnými rukami. Najskôr rozrezať oceľový drôt na 5-centimetrové kusy. Potom zatvorte jednu zo strán plastového potrubia sieťou a usnite vo vnútri rezaného drôtu. Množstvo materiálu by malo byť také, aby objem domácich výrobkov bol úplne "upchatý" drôtom. Druhý koniec je potom uzavretý kovovou mriežkou, ktorá zabráni roztiahnutiu drôtu cez vykurovací systém.

  Pri príprave náplne je potrebné nezávisle vytvoriť pripojovacie body domáceho vírivého kotla k vykurovaciemu vedeniu. Na tento účel sú adaptéry upevnené na oboch stranách potrubia zvarením alebo závitom.

  Ďalej musíte vykurovacie teleso zariadenia urobiť sami - indukčnú cievku. Všetko, čo potrebujete na vetranie nad rúrkou okolo 90-100 otáčok z medeného drôtu. Uistite sa, že ste postupovali krok medzi otáčkami tak, aby domáce indukčné kotly pracovali rovnomerne. Po úplnom navíjaní sú konce medeného drôtu spojené s meničom a nakoniec môže byť teleso kotla zostavené a izolované vhodným tepelným a elektricky vodivým materiálom.

  Spustenie domáceho ohrievača by sa malo vykonávať iba po pripojení k chladiacej kvapaline - vode. Ak zapnete menič bez vody v prípade, rúrka sa okamžite roztaví a všetko vaše úsilie bude márne.

  To je celá inštrukcia, ktorá vám umožňuje urobiť domáci indukčný hrnček improvizovaných prostriedkov. Tento domáci výrobok môže byť inštalovaný kdekoľvek na vykurovacom systéme, ale kvôli jeho veľmi atraktívnemu vzhľadu odporúčame skrývať ho z očí.

  Môžete vizuálne vidieť, ako zariadenie funguje na tejto fotografii:

  Ako vidíte, vnútorné jadro je zahriate na horúco horúco, čo je spôsobené pôsobením elektromagnetického poľa. Odporúčame preskúmať testy zmontovaného zariadenia pomocou príkladu videa:

  Idea # 2 - výkonnejšie zariadenie

  Ak chcete vytvoriť silný indukčný kotol s vlastnými rukami, stačí vedieť, ako používať zváranie. V skutočnosti nie je montážna technológia príliš komplikovaná a každý elektrikář, ktorý sa naučí sám, sa s ňou bude môcť vyrovnať, čo uvidíte po prečítaní.

  Takže z materiálov, ktoré budete potrebovať:

  • dva kusy kovových rúrok rôznych priemerov;
  • medený smaltovaný drôt;
  • dva adaptéry pre vykurovacie potrubia (pre napájanie a návrat);
  • tepelná izolácia;
  • trojfázový menič.

  Výkres domáceho ohrievača je nasledovný:

  Ako vidíte, jedna trubica musí byť zvarená vnútri iného, ​​aby vytvorila dutú nádrž vo forme valca. Aj pomocou zváracieho stroja je potrebné "vložiť" do nádrže dve dýzy na dodávanie studenej vody a privádzanie teplej vody do vykurovacieho systému.

  Ďalej, ako je znázornené na vyššie uvedenom obrázku, je potrebné nainštalovať medený drôt na teleso indukčného kotla. Navíjanie, ako pochopíte, bude slúžiť ako vykurovací prvok a v kontakte s chladiacim prostriedkom ho zahreje. Nad vytvorenou konštrukciou je potrebné utiahnuť tepelný izolačný kryt, potom otvoriť prívod vody a otestovať systém.

  Odporúčame tiež zobraziť vizuálne video o tom, ako zostaviť podobný stroj doma:

  A nakoniec, odporúčame vám zoznámiť sa s majstrovskou triedou na výrobu indukčného kotla z dlaždice:

  Poskytli sme teda 2 možnosti pre návrh domáceho indukčného kotla, ktorý ohrieva vodu v dôsledku pôsobenia elektromagnetického poľa. Dúfame, že teraz viete, ako urobiť vykurovacie teleso z dostupných nástrojov doma, pretože obe technológie boli žuvačky od A do Z!

  Indukčné výkresy do kotla

  Indukčné vykurovanie kotla vlastnými rukami - my všetci

  Systém prevodu energie pozostáva z dvoch vinutia. Prvý odoberá prúd zo siete, vytvorí tok víru, ktorý sa stane príčinou elektromagnetického poľa. Vysiela sa do vonkajšieho vinutia, ktoré je v kombinácii aj s telesom kotla. Práve tu sa vykurovacie médium ohrieva, ktoré prechádza potrubím.

  Indukčná jednotka musí mať dýzu na prívod studenej vody a výstup na horúcu plochu. Zvyčajne je vstup zváraný zo spodnej časti puzdra a výstup zhora. Nosič sa privádza vnútri tokov bývanie, ohrievaný dobrou tepelnou vodivosťou a lístia cez horný otvor do vykurovacieho systému. Hlavným problémom pri vytváraní vlastný kotol - je správne umiestnenie vonkajšej cievky a jadra, takže vírivé prúdy a polia generované kotly efektívne zahreje. K tomu, že je dôležité rozobrať hore uvedenom grafe ľahko zrozumiteľný osobou s priemernou znalosťou fyziky.

  Indukčná vykurovacia jednotka

  Okrem priaznivého prevodu elektriny sa takéto kotle rozkladajú menej často, pretože neexistuje žiadny samostatný statický vykurovací prvok. Váha na skrinke sa ani neusadzuje, pretože systém navíjania je stále v stave svetlých vibrácií. Indukčný kotol pracuje v tichosti a neprináša žiadne škodlivé emisie. Tiež je nepravdepodobné, že dochádza k úniku takého systému, pretože existuje minimálny počet zvarov, ak nie úplne. Hlavnou nevýhodou indukčného ohrievača bude jeho cena, takže sa objavujú stále viac domácich obvodov, z ktorých jeden z nich uvažujeme. Tiež by nemala byť umiestnená v blízkosti trvalého bydliska ľudí, pretože je zdrojom EMP, čo znamená, že budete potrebovať samostatnú miestnosť v ďalekom kúte domu.

  2 Vyberáme najjednoduchší indukčný kotol

  Najjednoduchší ohrievač jednoducho nahradí časť potrubia vo vykurovacom systéme. Ako realistické je zostaviť taký indukčný kotol s vlastnými rukami, ohodnoťte túto príručku.

  Ako zostaviť indukčný kotol s vlastnými rukami - krok za krokom

  Krok 1: Vyberte konvertor energie

  Na vstupe elektrickej energie bude splnený zvárací menič. Urob si sám môže byť iba veľmi skúseným užívateľom, ako hovoríme tento systém je jednoduchý, predpokladáme, že ste jednoducho získať príslušný obchod. Ktorý z navrhnutých tam, aby to? Závisí to od energie, ktorú očakávate od budúceho indukčného ohrievača. V priemere, pre malý dom vhodné vysokej zvárací invertor 15 A. Je žiaduce prítomnosť hladkej funkcie súčasných zmien.

  Krok 2: Teleso ohrievača

  V našom kotle nebudeme zložité, necháme vodu ohrievaným oceľovým drôtom. Ak to chcete urobiť, zoberte si nájom s priemerom najmenej 7 mm. Nakrájajte na kusy o dĺžke 5 cm. Toto číslo je určené veľkosťou trupu, kde usneme. Urobíme to z plastového potrubia s hrubými stenami a v budúcnosti budeme na ňom navíjať indukčnú cievku. Samozrejme, plast by mal byť tepelne odolný. Je nežiaduce, aby priemer rúrky presahoval 50 mm. Budeme vedieť jeho dĺžku po tom, čo sme vinutia cievky, takže si ju s okrajom.

  Indukčná cievka pre domáce vykurovacie kotly

  3 Aké podmienky sú potrebné na bezpečnú prevádzku kotla?

  Ukázalo sa, že nie je také ťažké namontovať indukčný kotol, ale existuje niekoľko okolností, bez ktorých by sme nedosiahli správnu prevádzku. Takáto vykurovacia jednotka nefunguje, ak v systéme vykurovania nie je nútený obeh chladiacej kvapaliny. To znamená, že by mala byť uzatvorená sieť s čerpadlom, ktoré bude riadiť vodu okolo okruhu. Tiež musíte byť schopný uzemniť invertor, inak by bola pochybnosť o požiarnej bezpečnosti. Tento prístroj musí byť pripojený k sieti prostredníctvom zariadenia na zničenie prúdu (RCD).

  Indukčný vykurovací kotol

  Je nevyhnutné, aby systém mal vodu. Bez toho je zapnutie kotla prísne zakázané. Napokon je cievka navinutá na plastovej rúre, ktorá nie je schopná odolávať teplote horúceho kovového drôtu. Preto sa telo jednoducho roztopí a ďalšie dôsledky sú nepredvídateľné.

  Na materiál domáceho potrubia samotného. kde sa kotol havaruje, neexistujú žiadne špeciálne požiadavky. Môže to byť plast a kov. Hlavná vec, že ​​to bola pevná štruktúra, a nie visiace hadice. Umiestnenie cievky z dôvodu požiarnej bezpečnosti musí byť umiestnené 30 cm od steny a 80 cm od podlahy a stropu. Ak by sa mali nachádzať nejaké iné zariadenia alebo nábytok v okolí, odporúča sa vydržať aj vzdialenosť približne 30 cm.

  Pripojte indukčný kotol k pevnej štruktúre potrubia

  Rovnako to neznamená, že by bol nainštalovaný automatický ventil s manometrom na výstupe kotla tak, aby v prípade potreby zmierňoval rastúci tlak, z ktorého by náš plášť mohol prasknúť. Toto bude potrebné, ak je potrebné zariadenie s núteným obehom vypnúť alebo čerpadlo sa náhle rozbije. Ak sa vám páči táto myšlienka, adaptér na výstupe kotla by mal byť trojitý (dva vstupy pre možnosť odklonenia vody v rôznych smeroch, tretí pre ventil). Kryt indukčného ohrievača môže byť pokrytý izolačným materiálom. Tým sa zníži tepelné straty a eliminuje sa možnosť dotyku cievky z nedbanlivosti, ktorá narazí na prúd. Toto odporúčanie by sme preložili v stave povinnej podmienky.

  Domový indukčný vykurovací kotol

  Na pozadí všeobecného rastu cien vrátane energie sa neustále objavujú nové, efektívnejšie spôsoby využitia tradičných zdrojov energie. Túžba maximalizovať účinnosť neprekročila vývojárov elektrických ohrievačov. Jedným z takýchto inovatívnych produktov dizajnových nápadov sú vírivé indukčné kotly, ktoré sa nedávno objavili na trhu a ktoré podľa výrobcov a vývojárov využívajú elektrickú energiu efektívnejšie o 30% viac ako bežné ohrievače vody so zabudovaným TEN.

  Takéto ohrievače chladiacej kvapaliny sú vhodné pre všetkých, sú ekonomické, kompaktné, tiché a bezpečné. Cena vzorky v továrni je však taká, že si nie každý môže dovoliť ju kúpiť. Preto sa niektorí domáce remeselníci snažia vyrábať indukčný vykurovací kotol pomocou dostupných materiálov. Navyše princíp fungovania, ako aj konštrukcia takého ohrievača vody nie sú veľmi zložité.

  Ako funguje indukčný kotol

  Ako bolo uvedené vyššie, návrh indukčného kotla je dosť jednoduchý.

  Existuje špirálovitý obrys, zvyčajne vyrobený z medenej rúrky, ku ktorej je pripojený zdroj vysokofrekvenčného striedavého prúdu. Vo vnútri vinutia je kovové potrubie, ktoré je pripojené k vykurovaciemu systému pomocou prechodových pripojení. Kovové jadro, ktoré je v skutočnosti v tomto prípade uvedené potrubie, je spoľahlivo oddelené od navíjania vrstvou tepla a elektricky izolačného materiálu. Všetko toto zariadenie je súčasťou kovového puzdra valcového tvaru, ktorý je tiež oddelený od medeného obvodu izolačnou vrstvou.

  Teraz o princípe práce. Pri medených vinutiach, keď sú pripojené k zdroju prúdu s určitými vlastnosťami, vznikajú elektromagnetické vírové toky, ktorých vektory sú smerované vnútri obvodu. Ak je v oblasti nárazu umiestnený akýkoľvek vodivý materiál (napr. Kov), magnetický vír spôsobí zahriatie, čo ovplyvní molekulárnu štruktúru.

  V našom prípade je kovová rúrka umiestnená vo vnútri medeného vinutia súčasne s výmenníkom tepla, čím sa odvádza energia chladiacej kvapaline prúdiacej cez ňu, ktorá je nútená cirkulovať cez čerpadlo.

  Kvôli využívaniu elektrickej energie týmto spôsobom dochádza k významným úsporám, kým životnosť takého tepelného výmenníka je oveľa dlhšia ako životnosť tradičnej siete TEN.

  Ako vyrobiť vlastný indukčný kotol

  Vďaka elektromagnetickej indukcii môžete samozrejme robiť ohrievač vody pracujúci doma. Stojí však za to, že predtým, než začnete s výrobou, musíte urobiť veľa výpočtov, ktoré iba osoba, ktorá vie z prvej ruky, čo je elektrotechnika. Preto je potrebné dôkladne posúdiť svoje vedomosti v tejto oblasti vedy, pretože elektrina nemusí odpúšťať neúspešné experimenty s tým.

  Aby ste vytvorili najjednoduchší indukčný hrniec, budete potrebovať nasledujúce materiály:

  • kus hrubostenných (3-5 mm) polyuretánových rúrok s priemerom 50 mm;
  • medený drôt s hrúbkou 2 mm;
  • tyč z nehrdzavejúcej ocele s prierezom približne 5 mm;
  • nerezová kovová sieť;
  • Listy a adaptéry pre vyššie uvedenú dĺžku plastového potrubia.

  Ako zdroj vysokofrekvenčnej elektrickej energie môžete použiť zvárací prístroj s nastaviteľnými charakteristikami odchádzajúceho prúdu.

  Teraz montážny diagram.

  1. Pripojenie dostupného medeného drôtu na plastovú rúrku v tvare špirály. Počet a rozostup závitov závisí od dĺžky potrubia a požadovaného výkonu ohrievača. Pri hustejšom spirálovom obryse (susedné obraty by sa nemali dotýkať), tým väčšia bude elektromagnetická vírivka.
  2. Pripojte konce vinutia bezpečne na svorky zdroja napájania.
  3. Nehrdzavejúcu tyč odrežte na fragmenty s dĺžkou približne 5 cm a položte ju vnútri polyuretánovej rúry.
  4. Pred pripojením potrubia k vykurovaciemu systému pomocou adaptérov je nutné izolovať rúrku z nerezovej ocele z oboch strán.

  Preto máme medený okruh, izolátor vo forme plastovej rúrky a jadro, v úlohe ktorého sú kusy tyče z nehrdzavejúcej ocele. Teraz musíte zabezpečiť zásobovanie vodou čerpadlom a zapnúť zdroj striedavého prúdu. Je jasné, že pri prvom zapnutí elektrického prúdu by mala byť malá sila, ktorú treba podľa potreby pridať.

  Prirodzene, uvažovaný model je ďaleko od perfektných a bezpečnostných požiadaviek, preto by nebolo rozumné ho použiť na priamu prevádzku. Avšak tým, že urobíte takýto indukčný kotol svojimi vlastnými rukami a nebudete naňho venovať toľko času a materiálov, môžete sa uistiť, že to všetko funguje. A potom, ak si to prajete, môžete prísť s ďalším dizajnom vírivého ohrievača vody, ktorý je dokonalejší a spoľahlivejší.

  Na pozadí všeobecného rastu cien vrátane energie sa neustále objavujú nové, efektívnejšie spôsoby využitia tradičných zdrojov energie. Túžba maximalizovať účinnosť neprekročila vývojárov elektrických ohrievačov.

  • Ako si vybrať elektrické vykurovacie kotly
  • Schéma zapojenia elektrického kotla
  • Vykurovanie súkromného domu elektrickým kotlom
  • Indukčný vykurovací kotol urobte sami

  Indukčný kotol urobte sami

  Chcete svoj dom efektívne a súčasne ekonomicky výhodne vykurovať? Potom dávajte pozor na moderné indukčné kotly. Takéto jednotky sa vyznačujú vysokým výkonom a zároveň sú extrémne jednoduché v konštrukcii, takže pri montáži indukčného vykurovacieho kotla môžete ľahko zvládnuť svoje vlastné ruky. Práca príslušného zariadenia je založená na použití indukčnej elektrickej energie.

  Takéto kotly sú absolútne bezpečné a ekologické. Počas ich prevádzky sa neuvoľňujú žiadne vedľajšie produkty, ktoré by mohli poškodiť ľudí a životné prostredie.

  Obsah krok za krokom:

  Mechanizmus pôsobenia indukčného kotla

  Podľa návrhu sú takéto kotly druhom elektrických induktorov, ktoré obsahujú dve skratované vinutia.

  Preto je vnútorné vinutie zodpovedné za premenu prichádzajúcej elektrickej energie na špeciálne vírivé prúdy. V jednotke je vytvorené elektrické pole, ktoré sa následne privádza na sekundárnu cievku. Druhý z nich súčasne vykonáva funkcie vykurovacieho telesa vykurovacej jednotky a telesa kotla.

  Schéma indukčnej vírivej jednotky pre vykurovaciu sieť

  Sekundárne vinutie je zodpovedné za prepravu vyrobenej energie priamo do vykurovacieho média vykurovacieho systému. Ako nosič tepla v takýchto zariadeniach sa používajú špeciálne oleje, nemrznúce kvapaliny alebo čistá voda.

  Vnútorné vinutie ohrievača je vystavené elektrickej energii. V dôsledku toho sa objaví určité napätie a vytvoria sa vírivé prúdy. Vytvorená energia je daná sekundárnemu vinutiu, po čom začína zahrievanie jadra. Ak chcete dosiahnuť ohrev celého povrchu, chladiaca kvapalina začne dodávať teplo do radiátorov, a to - do vykurovaných priestorov.

  Je rozumné zbierať kozub sami?

  Schéma indukčného kotla

  Indukčné vykurovacie kotly majú najjednoduchší dizajn, pri montáži nevznikajú žiadne ťažkosti. Určite však musíte prinajmenšom starostlivo preskúmať navrhované pokyny a vynaložiť úsilie na správne zostavenie vysokokvalitnej jednotky.

  Odmenou za vaše úsilie bude efektívne a finančne výhodné vykurovacie zariadenie. Pri zostavovaní kotla nie je nutné kupovať drahé komponenty - všetky potrebné prvky sa predávajú v bežných budovách, domácnostiach a iných špecializovaných predajniach.

  Pri správnej montáži a správnej manipulácii s hotovou jednotkou bude ticho slúžiť 20 rokov a ešte viac. Hlavná vec - robiť všetko v prísnom súlade s pokynmi.

  Nevykonávate žiadne superkomplexné úlohy a pri montáži indukčného kotla podľa pokynov je takmer nemožné urobiť kritické chyby.

  Vybudujte jednoduchý indukčný kotol

  Pri montáži indukčného kotla nie je potrebné používať žiadne ťažko ovládateľné nástroje a drahé materiály. Všetko, čo potrebujete, je mať aspoň základné pochopenie fungovania invertorového zváracieho stroja.

  Ako si vyrobiť indukčný kotol s vlastnými rukami

  Prvý krok. Odrežte drôt alebo drôt z nehrdzavejúcej ocele na kusy s dĺžkou asi 5 cm. Požadovaný priemer drôtu je 7-8 mm.

  Druhý krok. Pripravte plastové potrubie na zostavenie zariadenia. Bude dostatok výrobkov s priemerom približne 50 mm.

  Tretí krok. Zatvorte spodnú časť kovovej sieťoviny s hlavným potrubím. Vyberte si mriežku takýmito bunkami tak, aby ich nemohli prechádzať kusy naloženej nehrdzavejúcej ocele alebo drôtu.

  Štvrtý krok. Plne vyplňte telo drôtom alebo drôtom a potom zatvorte voľné otvorenie trubice druhou kovovou sieťkou.

  Piaty krok. Starostlivo a čo najbližšie zabaľte asi 90 závitov medeného drôtu na strednú časť tela.

  Šiesty krok. Pripojte špeciálne adaptéry telesa vykurovacieho telesa na odkvapkávanie do vykurovacieho alebo inštalačného systému. Schéma je veľmi jednoduchá: voda vstupuje do ohrievača cez jeden adaptér - ohrieva sa takmer okamžite - prechádza do vykurovacieho systému cez druhý adaptér - batérie a rúrky uvoľňujú teplo do miestnosti.

  Uzavretý systém vykurovania

  Vďaka takýmto jednoduchým manipuláciám získate lacné a mimoriadne jednoduché zariadenie na efektívne vykurovanie. Výhodou použitia domáceho indukčného kotla je nedostatok potreby prideliť samostatnú kotolňu pre jej inštaláciu. Jednoducho vyrežte časť potrubia v blízkosti vchodu do radiátora a namiesto toho nastavte vlastné domáce vykurovacie teleso.

  Ďalej bude potrebné pripojiť menič na 18-25A k hotovej cievke a je možné naplniť vykurovací systém nosičom tepla.

  Dôležité: Nezapínajte ohrievač, ak v chladiacom systéme nie je chladiaca kvapalina. V takejto situácii sa plastové teleso ohrievača jednoducho roztopí a všetka vaša práca sa dostane do kanalizácie.

  Nezabudnite vytvoriť spoľahlivé uzemnenie domáceho ohrievača.

  Zariadenie vírivej indukčnej vykurovacej jednotky

  Pri montáži takejto jednotky budete potrebovať určité schopnosti pri manipulácii so zváracím strojom, ako aj trojfázový transformátor. Výhodou vortexového ohrievača je neprítomnosť prvkov vo svojom zložení, ktoré nie sú schopné vydržať intenzívne zaťaženie po dlhú dobu. To znamená, že riziko predčasného odchodu kotla je znížené o rád.

  Tiež medzi výhody posudzovanej jednotky by malo patriť nedostatok oddeliteľných spojení. To vám umožní úplne zabudnúť na riziko úniku.

  Self-made vortex indukčný kotol pracuje v takmer tichom režime. To vám umožní pripojiť ho na ľubovoľné miesto. Škodlivé emisie tiež chýbajú, takže sa nemusíte obávať potreby zabezpečiť spoľahlivú kotolňu a inštaláciu komína.

  Prvý krok. Zaveďte pár kovových rúrok s priemerom asi 2,5 cm, aby výsledkom bol produkt s guľatým tvarom. Výsledný sáčok súčasne je vykurovací prvok kotla a jeho jadro.

  Druhý krok. Kruh umiestnite do plastového potrubia vhodnej veľkosti.

  Tretí krok. Vykonajte navíjanie na plastovom kufríku z materiálov, ktoré už viete. Vďaka takémuto vinutiu sa značne zvýši účinnosť a produktivita jednotky.

  Štvrtý krok. Umiestnite plastové puzdro do kvalitného izolačného krytu. Zabráni možnému úniku elektrického prúdu a prispeje k významnému zníženiu tepelných strát.

  Ohrev sa bude vykonávať pri kontakte chladiacej kvapaliny s rovnakým vinutím. Vinutie a všetky ďalšie činnosti sa vykonávajú rovnakým spôsobom ako v prípade bežnej indukčnej inštalácie, ktorá bola zohľadnená v predchádzajúcej inštrukcii.

  Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie a používania kotla

  Domáce indukčné kotly sa veľmi ľahko montujú, inštalujú a pracujú. Predtým ako začnete používať tento druh ohrievača, musíte poznať niekoľko dôležitých pravidiel, a to:

  • samočinne vyrábaná indukčná vykurovacia jednotka je určená len na použitie v uzavretých vykurovacích systémoch, v ktorých je cirkulácia vzduchu zabezpečená čerpadlom;

  Uzavretý systém vykurovania

 • zapojenie vykurovacích systémov, ktoré budú pracovať v spojení s uvažovaným kotlom, musí byť vyrobené z plastových alebo propylénových rúr;

  Plastové potrubia na vykurovanie

 • aby sa zabránilo akýmkoľvek problémom, inštalácia ohrievača nie je blízko k najbližšiemu povrchu a v určitej vzdialenosti - minimálne 30 cm od stien a 80-90 cm od stropu a podlahy.
 • Dôrazne sa odporúča vybaviť potrubný kotol dymovým ventilom. Prostredníctvom tohto jednoduchého zariadenia môžete v prípade potreby odľahčiť systém nadmerného vzduchu, normalizovať tlak a zabezpečiť optimálne prevádzkové podmienky.

  Skontrolujte ventil

  Preto z lacných materiálov pomocou najjednoduchších nástrojov môžete zostaviť kompletnú inštaláciu pre efektívne vykurovanie a ohrev vody. Postupujte podľa pokynov, nezabudnite na špeciálne odporúčania a veľmi skoro budete mať možnosť vychutnávať si teplo vo svojom vlastnom dome.

  Top