Kategórie

Týždenné Aktuality

1 Radiátory
Kachle s ohrievačom vody: dva jednoduché schémy
2 Kotly
Najlepšie elektródové kotly podľa recenzií zákazníkov
3 Radiátory
Počítadlá na vykurovanie - koľko vás bude stáť a ako najlepšie dodať
4 Palivo
Ako zvoliť cirkulačné čerpadlo pre vykurovací systém
Hlavná / Krby

Plynové pripojenie k súkromnému domu podľa nových pravidiel - poradie, technické podmienky, dokumenty


Pripojenie plynu k súkromnému domu podľa nových pravidiel odstránila mnohé prekážky, ktorým čelia majitelia. Vzhľadom na monopolizáciu sféry neboli žiadne presné ceny, náklady neboli k dispozícii väčšine občanov. Po vykonaní zmien v právnych predpisoch sa čas inštalácie znížil, cenová úroveň sa stala prijateľnou.

Ale je to stále veľmi nepríjemný proces, ktorý trvá veľa času a úsilia. Vyžaduje sa zhromažďovanie potrebných dokumentov, vypracovanie projektu, podpísanie pracovnej zmluvy, koordinácia všetkých záležitostí so zainteresovanými organizáciami. Keď poznáme postupnosť krokov, majiteľovi sa zaručuje, že sa zbaví zbytočných starostí a nedorozumení, urýchli proces splyňovania domu.

Predovšetkým sa obrátia na vlastníka plynovodu, ktorý sa nachádza v blízkosti (zvyčajne je to miestna pobočka spoločnosti), aby sa zistila možnosť väzby. Ak je prijatá kladná odpoveď, je napísaná žiadosť o vydanie technických špecifikácií. Obsahuje informácie o žiadateľovi: F. I. O, presná adresa, vrátane poštovej, telefón. Určená spotreba plynu za hodinu.

Spolu predložiť potrebné doklady: kópiu pasu a osvedčenie o vlastníctve pozemku. Je potrebné poskytnúť plán územia, na ktorom sa nachádza prímestská oblasť, s odkazom na okolitú oblasť. Výpočty spotreby plynu sú uvedené. Nebudú potrebné, ak plocha domu nepresahuje 250 m2, nie je väčšia ako 5 m3. V ostatných prípadoch odborníci pomôžu pri výpočte, ale za príplatok.

Pravidlá stanovujú, že na mieste a v budove je všetka práca zverená majiteľovi a mimo neho plynárenskej spoločnosti. V dôsledku toho majiteľ vykoná akcie zamerané na prípravu spotrebiteľskej siete a pripojovacieho zariadenia. Dodávateľ môže konať len organizácia, ktorá má licenciu a prijatie. Vykonáva všetky opatrenia na pristúpenie, ktoré sú stanovené v podpísanej zmluve a TU.

Prvý krok - dodávateľská spoločnosť rozvíja technické podmienky. Obsahujú nasledujúce informácie:

 • maximálny povolený prietok plynu;
 • čas spojenia;
 • trvania TU.

Do dvoch týždňov organizácia zašle žiadateľovi návrh technických špecifikácií. Zlyhanie je tiež možné, ak špecialisti zistia, že budova je vo vzdialenosti väčšej ako 200 metrov od plynovodu. Cena práce je niekoľko miliónov rubľov pre jednu osobu. Exit - spolupráca s ostatnými obyvateľmi. Ak je ich dostatok, potrubie sa bude konať bezplatne - to je zabezpečené novými pravidlami.

So súhlasom majiteľa domu s technickými podmienkami predkladá plynovému úradu vyhlásenie, v ktorom si želá vypracovať dohodu o pripojení. Počas mesiaca organizácia odošle späť dve kópie dohody a aktualizované technické špecifikácie. Konečná verzia obsahuje okrem počiatočnej informácie aj ďalšie informácie:

 • je znázornený plynovod, z ktorého je potrebné vedenie potrubia k úseku;
 • obmedzenia kolísania tlaku v spotrebiteľskej sieti;
 • normy spotreby plynu za hodinu;
 • priemer rúry a materiál;
 • záväzok zákazníka vybaviť zariadenie metrom.

Po preštudovaní zmluvy, ak majiteľ súhlasí, podpíše dokumenty a zašle jednu kópiu spoločnosti. Dohoda stanovuje:

 • rozdelenie zodpovednosti vlastníka a organizácie stránok;
 • lehoty;
 • vymedzenie vlastníctva medzi mestským plynom a majiteľom;
 • náklady a spôsob platby;
 • zodpovednosť za nedodržiavanie predpisov.

Majiteľ objedná doma projekt splyňovania. Ide o najdrahší postup. Zmluva sa uzatvára s organizáciou, ktorá má právo vykonávať príslušné práce. Môžete ušetriť peniaze tým, že kontaktujete plynárenskú spoločnosť, ale dlho si uvedomujú, že je to päť rokov alebo viac. Ak je to naliehavo potrebné, urobte objednávku v súkromnej firme - bude to rýchlejšie, ale oveľa drahšie.

Poskytuje pôdorys, zoznam zariadení plánovaných na inštaláciu, navrhované umiestnenie. Platí sa na prípravu dokumentácie a koordinácia so službami, ktorými disponujú rôzne komunikácie, s ktorými prechádza plynovod. Dokončený dokument je povinný schváliť distribučnú spoločnosť, ak je zhotoviteľ prevzatý zo strany.

Pri výbere sa na to zastavia, ktorých služby nie sú len lacnejšie, ale tiež prevzali zodpovednosť za koordináciu projektu s rôznymi organizáciami a jeho schválenie v plynárenskej spoločnosti. To je dôležité - byrokratická byrokracia môže trvať veľa času a nervov. Treba dbať na názor plynárenskej spoločnosti, ktorú odporúčajú, zastaviť. V budúcnosti bude menej problémov.

Žiadateľ uskutoční prvú platbu podľa harmonogramu a príde na ňu praktické kroky. Špecialisti na plynové služby kladú na potrubie potrubie. Náklady teraz sa pohybuje od 2 do 5 tisíc rubľov za meter štvorcový, ale prezidentský program splyňovania súkromného domu na vidieku umožňuje, aby to bolo urobené zadarmo.

Potom príde na začiatku inštalácie a stavebných prác v dome. Je vhodnejšie, aby dodávatelia prevzali brigádu od organizácie, s ktorou bola dosiahnutá dohoda o dodávke potrubia z hlavnej siete plynu. Je registrovaná, má licenciu a je zodpovedná za uvedenie do prevádzky, takže rieši všetky problémy, ktoré vzniknú. Neexistuje však žiadny osobitný záujem o plynárenské distribučné spoločnosti, nie je súčasťou ich zodpovednosti. Často sú ťažko nabité a môžu sa dlho očakávať.

Je povolené prilákať inštaláciu tretej strany, ktorá má oficiálny prístup k takýmto činnostiam. Môžete požiadať lekára, ktorý vám odporučí. Ich technický dozor prijíma prácu, takže poznajú organizáciu s právom vykonať inštaláciu. Takéto firmy často majú nielen tímy inštalatérov, ale aj projektovú kanceláriu. Ak si od nich objednáte výrobu dokumentácie pre splyňovanie domu a inštaláciu, môžete výrazne ušetriť na celkových nákladoch - až 30%.

Keď sa dosiahne ústna dohoda, podpíšte zmluvu. Špecifikuje povinnosti a záruky dodávateľa:

 • pracovné podmienky, náklady a poradie výpočtu;
 • dodržiavanie predpisov o požiarnej bezpečnosti zo strany inštalatérov;
 • zostavenie výkonnej a technickej dokumentácie po dokončení práce.

Písomná aplikácia na pripojenie. Obsahuje informácie o vlastníkovi a objekte, štandardoch plánovanej spotreby plynu, zdrojových údajoch o technických podmienkach. Potrebné dokumenty sú pripojené:

 • plán lokality s odkazom na terén;
 • topografická mapa zobrazujúca polohu všetkých komunikácií;
 • dokumenty o vlastníctve majetku a osobných údajov;
 • výpočet maximálnej spotreby plynu, ak presahuje 5 m3 za hodinu.

Po dokončení všetkých prác ich akceptuje komisia, ktorú tvorí zákazník, zástupcovia regionálnej plynárenskej služby a dodávateľ. Toto sa vykonáva nie dlhšie ako jeden mesiac. V čase prijatia musí byť všetko zariadenie inštalované a spojené. Spustí sa skúšobný štart, skontroluje sa prevádzka inštalácií, môže dôjsť k úniku. Ak neexistujú žiadne pripomienky, vydá sa potvrdenie technického dozoru, ktoré je povinné zaplatiť.

Na základe zistení komisie inštalatér zostavuje a odovzdá spoločnosti všetku technickú dokumentáciu, kde zostáva na sklade. Keď byrokratické postupy skončia, po dobu troch týždňov zástupca plynárenskej služby nainštaluje tesnenia na merači. Napriek všetkým problémom a peniazom stojí za to, aby ste si v súkromnom dome užívali plyn a využili výhody civilizácie.

Od 1. 03. 2014 platí nové pravidlá pre pripojenie obytných budov k rozvodnému systému plynu. Obsahujú staré pravidlá a robili zmeny, ktoré súvisia s načasovaním práce a nákladov. Vďaka tomu sa pripojenie stalo výhodnejším a trvá menej času.

Ceny sa líšia v závislosti od vzdialenosti objektu, avšak v priemere budete musieť zaplatiť:

 • pre registráciu žiadostí, získavanie povolení a primárnych dokumentov - od 8 do 50 tisíc rubľov;
 • výroba projektu bude stáť 3-20 tisíc;
 • ukladanie potrubia od hlavnej trate k objektu - 2-5 tisíc na meter;
 • vložiť do plynovodu - z 10 000 na 15 000 rubľov;
 • Kontrola pripravenosti technickým dohľadom stojí v priemere 2 000.

V regiónoch dochádza k výraznému kolísaniu cien. Napríklad v moskovskom regióne je 400-500 tisíc pre všetky práce. Cena je určená vzdialenosťou od hlavného mesta. 300 000 rubľov stačí v regióne Leningradu a 150-200 tisíc v regióne Nižný Novgorod. Najlacnejšie plynové potrubie v súkromnom dome bude stáť v európskej časti Ruska, v priemere 100 tisíc rubľov. Za hranicami Uralu je situácia trochu iná, mnohé osady sa nachádzajú v značnej vzdialenosti od priemyselných centier a plynovodov.

Región Ďalekého východu, kde je veľmi málo diaľnic, je v tomto ohľade problematický. Dokonca aj vtedy, keď je hlavná rúra v blízkosti, nie je potrebné započítať do vkladania do plynovodu menej ako 200 tisíc. Zariadenie sa dováža z blízkych zahraničných krajín, čo ovplyvňuje ceny. Klimatická rozmanitosť tiež zabraňuje používaniu noriem, ktoré sa používajú v iných regiónoch.

V Rusku existuje mnoho výhod, ale na štátnej úrovni sa nevzťahujú na splyňovanie. Toto právo prevedie na federálnu vládu miestne. V regiónoch dostávajú finančnú pomoc na spojenie predovšetkým veteráni Veľkej vlasteneckej vojny, zdravotne postihnutí ľudia, bojovníci, slobodné matky (otcovia). Príkladom je región Leningrad: 70 000 obyvateľov je pridelených obyčajným občanom z rozpočtu a 110 000 rubľov príjemcom.

Verejná podpora pripojenia k sieti zásobovania plynom súkromného domu sa uskutočňuje v každom regióne inak. V niektorých z nich poskytujú zvýhodnené cielené úvery, v iných - hotovostné kompenzácie. Ak chcete získať, použite. Všetky náklady sa neprekrývajú, ale môžete počítať s 50%. Kategórie občanov, ktorým sa poskytujú takéto dávky, určujú miestne orgány. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach, obráťte sa na príslušné služby správy.

Na vidieku hrá dôležitú úlohu prezidentský program. Poskytuje:

 • výstavba a rekonštrukcia rozvodných sietí plynu;
 • používanie energeticky úsporných technológií na inštaláciu;
 • zvýšenie efektívnosti využívania prírodných zdrojov.

Spoločnosti sa riadia federálnymi právnymi predpismi, zvyšuje sa podiel obyvateľov, na ktoré sa vzťahuje splyňovanie. Nové pravidlá ustanovujú možnosť, aby obyvatelia vidieka predložili kolektívnu žiadosť o inštaláciu potrubia z potrubia do úsekov. Ak je spokojný, prístup k dohode je bezplatný. Majitelia nehnuteľností sa k sieti pripájajú na vlastné náklady.

Pri predkladaní dokumentov sa odporúča vedieť, aké vybavenie sa použije. To platí najmä pre kotol. Pri výbere energie je potrebné mať na pamäti, že vykurovanie na každých 10 m2 vyžaduje 1 kW a pri použití horúcej vody ďalších 25%. Podľa typu inštalácie sa nachádzajú kotly na podlahu a steny. Odlišujú sa v princípe konania:

 • volatilné;
 • spotreba elektrickej energie;
 • kondenzácie.

Inštalované na základe veľkého výberu elektrickej energie, ohrievať priestory rôznych veľkostí, môžu pripojiť kotol na teplú vodu. Montovaná na stene kompaktná, vybavená expanznou nádobou a obehovým čerpadlom.

Prevádzka energeticky nezávislých plynových zariadení je založená na princípe prirodzeného obehu, čo sú najjednoduchšie zariadenia. Sú napojené na potrubia veľkého priemeru, čím sa eliminuje možnosť flexibilného nastavenia teploty vzduchu v miestnostiach. Miestnosť, v ktorej je zariadenie inštalované s otvorenou kamerou na spaľovanie plynu, je nevyhnutne vybavená prílivovou a odsávacou ventiláciou, komínom.

V prchavých kotloch je uzavretá expanzná nádoba, čerpadlo a plne automatizovaný riadiaci systém. Toto je druh mini-kotolne. Pre neprerušovanú prevádzku potrebuje stálu dostupnosť elektrickej energie. Požiadavky na jeho kvalitu sú pomerne prísne: napätie v sieti musí byť stabilné, líši sa od 220 V najviac o 10%. Vo vidieckych oblastiach s neustále sa meniacimi sieťovými parametrami sa bude vyžadovať stabilizátor.

Kondenzačné zariadenia sú najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie, poskytujú úplné spaľovanie plynu. Práca využíva vodnú paru, ktorá vydáva teplo na vykurovanie. Drvivý počet takýchto kotlov bol namontovaný. Slúžia 2-3 krát dlhšie ako ostatné typy, ale cena je 1,5-2 krát vyššia.

Pracujúci robia vstup do domu, pripojte plynové spotrebiče. Všetko by sa malo vykonávať v súlade s projektom, nie je dovolené žiadne odchýlky od tohto projektu. Ak majiteľ zmenil názor, napríklad na miesto inštalácie kotla, je to možné až po vykonaní zmien v projekte, ktoré sú dodatočne zaplatené. Zariadenie musí mať technické pasy.

Po všetkých udalostiach je potrebné študovať bezpečnostné pravidlá pre používanie plynu. Koná sa na regionálnom úrade spoločnosti. Bezpečnostný inžinier po školení predstavuje denník, na ktorom je podpis uvedený. Na rukách vydala knihu.

Je možné, že špecialista poučuje doma pri vykonávaní prác pri uvedení do prevádzky. Mala by byť tiež podpísaná, dokument je ďalej uložený v organizácii.

Splyňovanie súkromného domu: metódy, schémy, ktoré povolenia sa budú vyžadovať, zmeny pravidiel

Pripojenie plynu k súkromnému domu je zárukou pohodlia a pohody. Bez vysoko kvalitného vykurovania je súkromný dom v zimnom období pomerne problematický na vykurovanie a plynový kotol sa oprávnene považuje za jedno z najspoľahlivejších a najvýhodnejších riešení. Dokonca aj vtedy, keď splyňovanie domu stojí poriadnu sumu, nestojí za to šetriť, pretože vo väčšine prípadov je výhoda v porovnaní s alternatívnymi zdrojmi tepla evidentná aj pri povrchových výpočtoch. Okrem toho je plyn jedným z najpohodlnejších zdrojov energie. Na plynových sporákoch je veľmi vhodné variť jedlo a kotol bude rýchlo a efektívne ohrievať dom.

Plynové sporáky a kotly - jedno z najúčinnejších zariadení na varenie a vykurovanie doma

Aká by mohla byť dodávka plynu

Poskytnúť súkromný dom "modré palivo" môže byť v dvoch smeroch.

 • Pripojenie k plynovej sieti. Ak je po ulici, kde stojí dom, plynovod, môžete kontaktovať príslušnú službu a budete prepracovaný a pripojený. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, kam sa obrátiť, je požiadať svojich susedov, ktorí už boli zásobovaní plynom. Môžete tiež prejsť potrubím a nájsť distribučnú stanicu - zvyčajne sú na nej písané telefónne čísla servisnej spoločnosti. Ako extrémnu možnosť môžete zavolať službu 104, ale je lepšie požiadať susedov o číslo, ktoré potrebujete.
 • Existujú však miesta, kde nie je možné pripojenie k plynovodu. Sú to hlavne vzdialené dediny a chaty vzdialené od centrálnych obcí (napríklad na brehu nádrže). Ale v tomto prípade existuje cesta von - to sú držitelia plynu. Systémy určené na skladovanie relatívne malých zásobníkov plynu (od 2500 m3 do 20 000 m3). Tieto systémy poskytujú dom s plynom po celý rok, stojí iba 1-2 krát za rok, aby doplnil rezervy "modrej paliva". Mnoho špecializovaných spoločností sa už otvorilo, čo pomôže správne počítať objem nádrže na plyn, robiť povolenia a nainštalovať na správne miesto.

Schéma splyňovania súkromného domu pomocou držiteľa plynu

Splyňovanie súkromného alebo vidieckeho domu - kde začať

Prvou vecou, ​​ktorá začína splyňovaním súkromného domu, je technická dokumentácia. Potrebujete kontaktovať príslušný orgán, ktorý sa zaoberá týmito problémami v danej oblasti. Špeciálna komisia určuje stav bývania a možnosť inštalácie. Následne odborníci vypracujú projekt, schvália ho v povoľujúcom orgáne a zamestnanci plynárenského priemyslu alebo spoločnosť, ktorá má povolenie na takúto prácu, začnú proces pripojenia. Náklady na pripojenie plynu k súkromnému domu pred tým, než sa projekt rozvinie, vám môže byť poskytnutý len približne, pretože konečná cena materiálov a služieb pozostáva z mnohých komponentov.

Ak sa v blízkosti domu nachádza plynovod, stačí zaplatiť iba väzbu cez potrubie - inak náklady na projekt najčastejšie zahŕňajú prácu na linke na ulici Na našich webových stránkach nájdete kontakty stavebných firiem, ktoré pracujú bez preddavku. Môžete priamo komunikovať so zástupcami navštíviť výstavu domov "Low-Rise Country".

Aké dokumenty sa vyžadujú

Treba pamätať na to, že niektoré dokumenty musia byť pripravené pred začatím inštalačných prác a niektoré môžu byť vypracované počas procesu, preto ak všetky dokumenty nie sú k dispozícii naraz, priority musia byť stanovené vopred.

Tu je zoznam dokumentov, ktoré musia byť predložené povoľujúcemu orgánu:

 1. Písomné vyhlásenie. Prípravné práce sa začnú (analýza terénu, budov atď.);
 2. Poskytnite kópie dokumentov, ktoré preukazujú totožnosť zákazníka (s kópiami musíte predložiť originály);
 3. Poskytnite kópie dokumentov, ktoré potvrdzujú právo vlastniť dom (tiež zobraziť originály na porovnanie s kópiami);
 4. Ak plynovod prechádza cez časť susedov, bude potrebný ich súhlas;

Následne budete potrebovať doklady o zariadení, ktoré budú pripojené k plynu, a výsledky prieskumu komína.

Všetky potrebné dokumenty je možné zhromaždiť a predložiť samostatne alebo ich zveriť iným osobám, a to vydaním splnomocnenia.

Schéma pripojenia - jeden z požadovaných dokumentov. Môže to byť zaujímavé! V článku na nasledujúcej linke si prečítajte o nádrži na plyn.

Ako urobiť plán dodávky plynu doma (projekt splyňovania)

Projekt dodávky plynu súkromného domu je nevyhnutnou súčasťou začatia práce. Plynové zariadenia predstavujú potenciálne nebezpečenstvo a sú potrebné bezpečnostné predpisy.

S cieľom vypracovať správny plán dodávok plynu doma, špecialisti musia dôkladne poznať všetky body regulačných dokumentov a prísne ich implementovať. Technické oddelenie plynárenského priemyslu vždy kontroluje súlad plánu s požiadavkami regulačných dokumentov a v prípade potreby ich vráti na revíziu.

Požiadavky plynárenských podnikov na projekty sa môžu líšiť v závislosti od terénu, spôsobu inštalácie a podmienok inštalácie. Ak chcete dôkladne skontrolovať plán, môže to trvať niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov.

Projekty musia byť prísne individuálne, plány, ktoré boli vyvinuté pre iné domy, sú zakázané zákonom, pre ktoré je poskytovaná trestná zodpovednosť.

Projekt musí obsahovať rozloženie domu a umiestnenie plynového zariadenia.

Štádiá pripojenia plynu k súkromnému domu v každom konkrétnom prípade sa budú líšiť, pretože závisia od topografie lokality a určitých charakteristík plánu splyňovania.

Ako sa stavba plynovodu (plynovod do domu)

Pri schválenom projekte musíte kontaktovať spoločnosť, ktorá sa zaoberá takouto prácou (vždy so štátnou licenciou). Ak odhad vypracovaný spoločnosťou vyhovuje obom stranám, uzavrie sa dohoda o vykonaní príslušných prác.

V zmluve je potrebné uviesť, že záverečná platba sa uskutoční až po dokončení všetkých prác a ich prijatí úradnou komisiou.

Po dokončení inštalačných prác sa vykoná výkonná výrobná a technická dokumentácia, ktorú musí schváliť Komisia. Po úspešnom pripojení plynu k domu môžete okamžite uzavrieť dohodu o inštalácii zariadenia, ktoré bude pripojené (kotol, sporák atď.).

Uvedenie do prevádzky by mali vykonávať výhradne špecialisti na plyn

Koniec splyňovania (pripojenie plynu k domu) je tiež dôležitou etapou.

V záverečnej fáze splyňovania domu zostáva byť poučený o bezpečnom používaní plynového zariadenia, o vykonaní skúšobnej prevádzky a uzavretí dohody o sezónnej údržbe systému. Ak je nainštalovaná plynová nádrž, je potrebné uzavrieť dohodu o systematickom dodávke plynu.

Posledným "dotykom" je poskytnúť projektovú dokumentáciu (alebo schválenú kópiu) do úschovy pre archiváciu, v prípade, že neskôr potrebujete re-plánovať alebo potrebujete akékoľvek objasnenie.

Popis videa

Vizuálne o pokroku práce a nákladoch na splyňovanie doma nájdete na nasledujúcom videu:

Čo sa zmenilo v pravidlách splyňovania súkromného domu

Do roku 2016 bolo dosť ťažké odhadnúť, koľko by stálo plynové pripojenie k súkromnému domu, pretože neexistovala legislatívna regulácia a kontrola. To viedlo k tomu, že monopolisti by mohli jednorazovo nastaviť načasovanie splyňovania a jeho náklady. Prijatím nových zákonov však boli maximálne podmienky pre splyňovanie obmedzené na jeden a pol roka.

Je ťažké vymenovať konkrétnu sumu, v ktorej sa budú všetky práce uskutočňovať bez pripraveného projektu, ale prinajmenšom bola určená cena zástrčky 20 až 50 tisíc rubľov za vedenie plynovodu do úseku a inštalácie v ňom.

Náklady a načasovanie schvaľovania a realizácie projektu splyňovania súkromného domu je teraz upravené zákonom. To znamená, že služby objednávok strán sa teraz môžu aktívne podieľať na kontrole práce a požadovať ich včasnú implementáciu.

Popis videa

Čo iné otázky súvisiace s nákladmi na pripojenie opísané vo videu:

záver

Hoci splyňovanie súkromného domu je dlhý, zdĺhavý a drahý proces, jeho význam nemožno preceňovať. Každý, kto má schopnosť spáliť dom, to robí predovšetkým, a to tým viac, že ​​od prijatia nových zákonov má obyvateľstvo možnosť predpovedať načasovanie práce.

Pravidlá splyňovania súkromného domu

Prenos plynu do súkromného domu alebo chaty je technicky náročná úloha.

Proces splyňovania, začínajúci zhromažďovaním potrebnej dokumentácie a končiac inštaláciou zariadenia, je náročný, nie príliš lacný a zdĺhavý.

Náklady na zariadenia a služby na inštaláciu potrubia s časom sa však budú platiť samé za seba, pretože plyn, ako vieme, je najhospodárnejším nosičom energie.

Existujú postupy na riešenie problému splyňovania a miery splyňovania súkromného domu, ktorého dodržiavanie je povinné pre majiteľov domov a organizácie, ktoré vykonávajú prácu.

Prvým krokom pri riešení problému splyňovania súkromného domu bude získanie vhodných technických podmienok. Poskytuje ich plynová služba v mieste registrácie doma. Lehota na predloženie technických podmienok od momentu podania žiadosti v súlade s platnou legislatívou nie je dlhšia ako 10 dní. Táto služba je bezplatná.

Ďalšou etapou úlohy vedenia plynu do súkromného domu je príprava balíka dokumentácie návrhu a odhadu. Takéto práce vykonávajú organizácie pre projektovanie, niekedy samotná organizácia poskytujúca plyn.

Po obdržaní technických podmienok je potrebné s nimi uzavrieť dohodu o vypracovaní projektu dodávky plynu do obytného domu.

Rozvinutý projekt je ďalej koordinovaný s technickým oddelením organizácie zodpovednej za dodávku plynu v konkrétnom regióne. Po ukončení schvaľovacieho postupu zostáva výberom inštalačnej organizácie, ktorá priamo vedie plyn do domu.

V každom konkrétnom prípade sa pri navrhovaní projektu splyňovania súkromných domov zohľadňuje veľa okolností. Stručne zvážte hlavné.

Výber plynovodu

Potrubia pre umiestnenie vo vzťahu k povrchu zeme sú rozdelené do takých typov ako nadzemné a podzemné.

Odlišujú sa v spôsobe priameho vstupu do priestorov pre následnú distribúciu plynu v celom dome (podlaha).

Cena závisí aj od typu potrubia. Preto je podzemné plynovod približne o 60% drahší ako zemný plynovod. Ale napriek tomu majitelia domov rozlišujú to ako preferované.

Podzemné plynovody majú väčšiu ochranu pred vplyvmi životného prostredia. Je ťažšie mechanicky poškodiť. Okrem toho má dlhú životnosť.

Horné plynovody majú aj pozitívne vlastnosti. Ako už bolo uvedené, náklady na zemný plynovod nad zemou sú výrazne nižšie ako podzemné. Zvýšené potrubia sa odporúčajú v prípadoch, keď zloženie pôdy spôsobuje koróziu kovu potrubia, čo výrazne ovplyvní výkon potrubia počas podzemnej konštrukcie. Ak je vzdialenosť od diaľnice k domu veľká, je oveľa jednoduchšie prevádzať plyn nad zem.

Požiadavky na výber potrubia

Odborníci odporúčajú použiť oceľové a polymérové ​​potrubia.

Polymérové ​​rúrky sú vysoko odolné voči rôznym chemickým zlúčeninám. Sú elastické, sú odolné a spoľahlivé, takmer sedemkrát ľahšie ako oceľ, nevedú elektrický prúd a preto nepotrebujú pred pokládaním do zeme dodatočnú ochranu pred elektrochemickým poškodením. Ich inštalácia je jednoduchá a pohodlná a záručná doba je približne 50 rokov. Takéto potrubia sa veľmi často používajú v oblastiach s nízkymi teplotami.

Avšak potrubia sú priamo vstrekované do budovy v súlade s platnými normami prostredníctvom plynovodu len z ocele. Rovnaké pravidlá platia aj pre plynovody v dome. Polyetylénové rúry sa nesmú používať na miestach, kde v zimných teplotách pod -50 stupňov, v oblastiach s vysokou seizmickou aktivitou. Potrubia z polyetylénu nemôžu byť použité pre plynové potrubia atď.

O normách a pravidlách inštalácie plynovodu

Existuje niekoľko pravidiel, ktoré musia stavitelia dodržiavať pri vykonávaní inštalačných prác pri vedení plynu do domu:

 • Optimálna hĺbka plynovodu položená na miestnom území by mala byť od 1,25 do 1,75 metra od zemského povrchu;
 • priamo v mieste vstupu do budovy - od 0,75 do 1,25 m;
 • môžete vstúpiť do plynovodu cez stenu alebo základňu;
 • výška miestnosti, kde sa plánuje inštalácia plynového kachlí, musí byť najmenej 2,2 metra;
 • miestnosť musí byť bez problémov vybavená ventilačným systémom s prístupom na ulicu;
 • Neinštalujte vetranie kuchyne pri obytnej zóne.

Požiadavky na autonómne splyňovanie súkromného domu

Ak nie je možné z centrálnej diaľnice prepraviť plyn do súkromného domu, splyňovanie súkromného domu sa môže uskutočniť použitím dovážaných plynových fliaš s propán-butánom, ktorých objem môže byť 50 a 80 litrov.

Objem plynu v týchto fľašiach je dostatočný na uspokojenie domácich potrieb rodiny 4 osôb na 1 mesiac.

Tieto nádoby by mali byť uložené na určenom mieste (najlepšie mimo priestorov) v kovovej skrini. Tým ochránite dom pred náhodným únikom plynu alebo neočakávaným požiarom.

K valci je potrebné pripevniť špeciálny regulátor tlaku, ktorý by mal ukazovateľ uviesť do normálu a až potom plynom prúdi priamo do prístrojov.

Z regulátora tlaku vstúpi plyn do domu cez oceľovú rúrku, ktorá je položená pozdĺž vonkajších stien a cez stenu vstupuje do príslušnej miestnosti.

Vstupné body plynového potrubia musia byť zabezpečené v štádiu zostavovania projektu domu.

Skriňa na fľaše musí byť inštalovaná na základnej výške minimálne 0,2 m a tiež pevne pripevnená k stene domu.

Pri kladení potrubia zo skrinky musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

 • výška potrubia musí byť najmenej 2,5 m od zeme;
 • potrubie musí byť bezpečne pripevnené k stenám budovy.
 • potrubie nesmie prekročiť okenné a dverné otvory;

Balónové vybavenie sa nebude vyrovnávať s úlohou domáceho vykurovania, ale ak je jediným spotrebiteľom plynu sporák, bude to najlepšia voľba pre súkromný dom alebo chalupu.

Inštalácia samostatného systému splyňovania pomôže vyriešiť problém vykurovania domácností. A tu špecialisti prídu na záchranu, napríklad spoločnosť Nordstroy (Petrohrad), ktorá má vážne skúsenosti a vykonáva splyňovanie súkromných a komerčných výrobných zariadení, údržbu kotolní a inžinierskych sietí.

O regulačnej dokumentácii

Štandardy pre splyňovanie súkromného domu sú stanovené v regulačných dokumentoch, ktoré sú v súčasnosti platné, ide o spoločné podniky 42-101-2003 a SNiP 2.07.01-89.

Rozvodné siete plynu možno rozdeliť na externé a interné.

Zplyňovanie, tj výstavba distribučných staníc plynu a vonkajších sietí v obciach, osadách a iných osadách, vykonáva špecializované organizácie, ktoré majú licenciu na vykonávanie týchto prác.

Sú povinní dodržiavať všetky pravidlá, ktoré sú stanovené v regulačných dokumentoch.

Pri splyňovaní usadlostí tieto organizácie striktne spĺňajú požiadavky osobitných stavebných noriem a regulačných dokumentov Ministerstva mimoriadnych situácií a energetického priemyslu.

Vnútorné siete sú siete, ktoré sa nachádzajú priamo v dome s plynovými zariadeniami.

Pravidlá splyňovania súkromného domu by mali byť známe každému majiteľovi domu.

Najmä vo vyššie uvedených dokumentoch sa uvádza, že pri splyňovaní súkromného domu je potrebné dodržiavať tieto štandardy:

 • Pri inštalácii kotla s výkonom do 60 kW by výška miestnosti od podlahy k stropu mala byť najmenej 2,4 metra.
 • Plocha zasklenia miestnosti by mala byť 0,03 m2 na 1 m 3, ale nie menej ako 0,8 m 2.
 • Ak je nainštalovaný 1 (jeden) kotol, musí byť plocha miestnosti väčšia alebo rovná 7,5 m 2, ak sú 2 (dva) kotle 15 m 2.
 • Pri inštalácii výkonnejších kotlov v suteréne budovy by sa mal bezproblémovo inštalovať plynový alarm.
 • Pri inštalácii 2 komfortných dosiek by mal byť objem kuchyne väčší alebo rovný 8 m 3 a 4 komfortné dosky - 15 m 3.

Spôsob splyňovania súkromného domu zahŕňa aj štúdium komínov a výťažkov v prípade možného nahromadenia plynu počas prevádzky plynového zariadenia.

Splyňovanie súkromného domu rieši mnohé problémy - nielen varenie, ale aj vykurovanie a prítomnosť teplej vody.

Plynové zariadenie je praktické a pohodlné na používanie a plyn je v porovnaní s inými palivami najšetrnejší voči životnému prostrediu.

Spoločnosť Nordstroj z Petrohradu pomôže nielen rýchlo a efektívne prepojiť plyn s domom, ale aj zorganizovať všetky potrebné dokumenty, ušetriť zákazníkov z plytvania času na ich dodávku a získať všetky povolenia.

Zplyňovanie súkromného domu

Prítomnosť moderného systému zásobovania plynom v domácnosti podstatne zjednodušuje život jeho majiteľov. Splyňovanie súkromného domu stojí majiteľov poriadnu sumu a často sú to materiálne náklady, ktoré sa stávajú hlavnou prekážkou čo najčistejšieho a najefektívnejšieho variantu dodávky tepla. V skutočnosti kompetentná investícia kapitálu do budúceho zásobovania plynom umožňuje spätné získanie nákladov za niekoľko rokov za predpokladu, že proces splyňovania sa uskutočňuje na profesionálnej úrovni, a to z technického i právneho hľadiska.

Metódy dodávky plynu súkromnému domu

Zo všetkých komunálnych zdrojov je splyňovanie domu oprávnene považované za časovo náročné, drahé a vybavené byrokratickými praporcami. Otázka dodávok plynu sa však musí napriek akýmkoľvek ťažkostiam vyriešiť. Navyše v moderných podmienkach môže byť splyňovanie doma vykonávané niekoľkými spôsobmi:

 • Vedie k centralizovanej dodávke plynu v dome alebo na vidieku;
 • Výstavba samostatného zásobovania plynovým alebo balónovým plynom;
 • Používanie moderných zariadení na výrobu bioplynu alebo plynu.

Štátny riadiaci stroj ešte nedosiahol zariadenia s bioplynom a plynovými generátormi, takže druhá metóda splyňovania domácnosti stále zostáva v hodnosti samostroyev. Napriek tomu je účinnosť takýchto zariadení dosť vysoká a pri správnom plánovaní splyňovania sú nové položky schopné zabezpečiť dom s plynom po celý rok.

Jedinou prekážkou v používaní bioplynu je potreba prideliť priestor v oblasti pod bioreaktorom a dostupnosť objemu čerstvého hnoja a vegetácie na výrobu plynu v množstvách dostatočných na stabilné zásobovanie plynom. Ak v domácnosti nie je žiadny dobytok, bioplyn, ako variant dodávky plynu, možno zabudnúť.

Plynárne prevádzkujú drevný odpad. Je možné zakúpiť lacné zariadenie na dodávku plynu doma, ale splyňovanie na piliny alebo drevo nie je vždy hospodársky ziskové, potrubný plyn z centralizovaných splyňovacích systémov je lacnejší.

Výstavba autonómneho držiteľa plynu alebo organizácie dodávok plynu na výrobu plynu sa používa iba v podmienkach, keď z objektívnych dôvodov nie je možné vykonať splyňovanie s centralizovaným plynom.

Čo potrebujete na vybudovanie centralizovaného zásobovania plynom v súkromnom dome

Konštrukcia systému dodávok plynu vždy začína písomným odvolaním okresnej alebo mestskej správy plynárenského priemyslu. Predovšetkým je potrebné zistiť, či je technicky možné pripojiť dom k najbližšej pobočke centralizovaných plynovodov a získať informácie z prvej ruky o potrebných dokumentoch na splyňovanie súkromného domu. Najčastejšie spoločnosť prepravy plynu potvrdzuje možnosť a stanovuje podmienky dodávky plynu.

To umožní ďalej odvolávať sa na odpovede a rozhodnutia oprávnených osôb pri riešení konfliktných situácií alebo v prípade odmietnutia vykonávať splyňovanie domácnosti. Zo zákona možno nielen bytový dom pripojiť k centralizovanému plynovodu, ale ku každej predmestskej budove za predpokladu, že budova je zaregistrovaná ako kapitálový objekt a má povolenie na prevádzku.

Ďalší proces splyňovania pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • Registrácia povolenia na kladenie potrubí z plynovodu do splyňovacieho zariadenia;
 • Získanie technických podmienok pri riadení prevádzky plynárenských zariadení a potrubí;
 • Skúmanie, meranie parametrov bytovej výstavby autorizovanými odborníkmi;
 • Zostavovanie projektu a rozpočtu splyňovania;
 • Výkon prác na položení plynovodu, rozdeľovanie potrubí na dodávku plynu v interiéri.

Proces splyňovania je ukončený akreditáciou dokončenej práce s vypracovaním protokolu o príjme a zavádzaní systémov dodávok plynu do prevádzky. Predplatiteľská zmluva na dodávku plynu je uzavretá, metr je zapečatený a je možné začať používať plynové spotrebiče.

Doklady na splyňovanie súkromného domu

Príprava dokumentácie potrebnej na splyňovanie začína prípravou návrhu na získanie povolenia na vykonanie splyňovania súkromného bývania. Za malé poplatky za prípravu dokumentov a splyňovanie môžu prevziať úradníci súkromnej spoločnosti, ktorá poskytuje služby na splyňovanie obydlí obyvateľstva vrátane poskytnutia zoznamu dokumentov na splyňovanie súkromného domu.

Manažéri vedia celkom dobre požiadavky regulačných dokumentov o splyňovaní súkromného domu, normách a pravidlách pre navrhovanie projektov, preto balík povolení a projekt dodávok plynu možno dokončiť o niekoľko dní namiesto štandardného mesiaca.

So všetkými výhodami takéhoto rozhodnutia existuje značné riziko, že pri konštrukcii systému dodávky plynu budú robené hrubé chyby, alebo niektoré podrobnosti o splyňovaní, napríklad rozloženie potrubí vnútri domu, budú vykonané bez zohľadnenia prianí vlastníkov. Oprava chýb je veľmi náročná a drahá a zvárači vykonajú inštaláciu potrubia presne podľa projektu splyňovania súkromného domu.

Dostávame povolenie na inštaláciu potrubia a pripojenie k prepravnej sústave plynu

Návrh sa predkladá vo forme žiadosti adresovanej vedúcemu mestského plynárenského oddelenia. Najčastejšie je potrebné vyplniť formulár stanoveného formulára, niekedy úradníci požadujú schválenie petície v výkonných orgánoch. Pre aplikáciu sa bude vyžadovať nasledujúce vyhlásenie:

 • Kópia držiteľa pasu;
 • Doklady o dome potvrdzujúce vlastníctvo nehnuteľností;
 • Generalizované informácie o plánovanej spotrebe plynu.

Čerpacie potrubie sa často musí preťahovať cez úseky tretích strán, cesty a verejné priestory. V tomto prípade je potrebná dôkladná práca na formalizáciu písomného súhlasu všetkých zainteresovaných strán.

Na základe žiadosti podpísanej manažérom bude možné kontaktovať prevádzkové oddelenie plynárenského priemyslu s cieľom získať technické podmienky pre splyňovanie súkromného domu.

Projekt splyňovania súkromného domu

Konečným cieľom všetkých odvolaní a petícií je projekt splyňovania súkromného domu s vízami riadiaceho oddelenia vedenia GC a koordinácie miestneho oddelenia núdzového manažmentu, prostredníctvom ktorého bude možné vykonať praktickú časť dodávky plynu - zvárať potrubie, zhromažďovať jeho vnútornú a dodávateľskú časť.

Samotný projekt je vysvetľujúca poznámka v desiatkach listov s priloženými usporiadaniami potrubia, polohami pre otáčanie lakťov, montážnou výškou potrubia, umiestnením ventilov pre systém dodávky plynu, metrom, filtrom a spojkami na pripojenie spotrebičov plynu.

Rovnaká poznámka obsahuje špecifikáciu so zoznamom použitých materiálov, ich označenie, počet, veľkosť a osobitné podmienky. Na konci projektu musia byť uvedené rezervácie a osobitné podmienky pre splyňovanie domu, a to čo je najdôležitejšie - montážny nákres kladenia a zvárania potrubí.

Špecifikácie pre splyňovanie súkromného domu

Projektovanie splyňovacieho systému sa realizuje len na individuálnom základe, žiadne typické projekty týkajúce sa veľkosti domu alebo chaty nemôžu stavať systém dodávky plynu.

Ak chcete získať technické podmienky, budete musieť poskytnúť UHG ďalší súbor dokumentov:

 • Výpis z katastrálneho a situačného plánu;
 • Technický pas na kapitálovú štruktúru, dom, chalupu, prístrešok, všetky budovy, ktoré existujú na stavenisku, možno budete potrebovať ďalší popis veľkosti a materiálu, z ktorých sú objekty postavené;
 • Informácie o spotrebe plynu v systéme dodávky plynu. Budete potrebovať originálne pasy pre všetky plynové spotrebiče, certifikáty a samostatné dokumenty pre meracie prístroje.

Niekedy zamestnanci UPHG vyžadujú, aby ste si zakúpili a nainštalovali systém na monitorovanie obsahu oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Táto požiadavka sa zvyčajne vzťahuje na kotly a plynové kotly inštalované bez komína, ktoré nie sú vybavené zabudovanými ventilátormi, odsávačmi dymu.

Okrem dokumentácie budete musieť poskytnúť akt zisťovania domácnosti a priľahlých budov, aby ste potvrdili absenciu rušenia a prekážky pri usporiadaní systému dodávky plynu.

Priamy dizajn vykonáva buď autorizované oddelenie UHZ alebo obchodná organizácia, ktorá má licenciu na vykonávanie prác súvisiacich s dodávkou plynu obyvateľstvu. V každom prípade je základom pre vypracovanie projektu dodávky plynu zmluva s jasným uvedením načasovania, nákladov a rozsahu práce.

Požiadavky na priestory pri usporiadaní systémov zásobovania plynom

Kontrola priestorov sa vykonáva s cieľom skutočne potvrdiť súlad kotolne s normami a požiadavkami SP-42-101-2003, konkrétne:

 • Výška stropu musí byť najmenej 2 m pre plynový kotol s tepelným výkonom do 60 kW, 2,5 m - viac ako 60 kW;
 • Výstup prirodzeného vetrania na výstupe je najmenej trojnásobok výmeny plynu na prítok - objem vzduchu nesmie byť menší ako kapacita výfukového plynu plus objem potrebný na to, aby kotol mohol pracovať v maximálnom režime;
 • Objem kotolne pre jeden kotol musí byť najmenej 7,5 m 3, pre dvojitú verziu kotol musí byť najmenej 13,5 m 3;
 • Miestnosť pod prívodom plynu a vykurovacie systémy by mala byť vybavená oknami s celkovou plochou 0,03 m 2 na 1 m 3 priestoru.

Najzávažnejšia kontrola sa týka prevádzky komína a zabezpečuje bezpečnosť potrubia a príslušenstva systému dodávky plynu. Musíme rezať stromové vetvy, meniť odkvapy a odvodňovacie potrubie, prenášať uzemnenie siete iba za účelom zabezpečenia bezporuchovej prevádzky meradla a ventilov.

Dodržiavanie podmienok inštalácie všetkých účastníkov systému dodávky plynu z plynovej pece do kotla sa kontroluje samostatne. Požiadavky na inštaláciu zariadenia sú predpísané výrobcom v pase výrobku, takže ich možno vždy skontrolovať a upraviť ešte pred vykonaním prieskumu priestorov.

Podľa výsledkov prieskumu je vypracovaný zákon, ktorého pôvod je pripojený k projektovej dokumentácii pre splyňovanie súkromnej domácnosti.

Postup splyňovania súkromného domu, záverečná fáza

Po dokončení a odsúhlasení projektu splyňovania je potrebné uzavrieť dohodu s organizáciou, ktorá má príslušné povolenie a licenciu na vykonávanie inštalačných prác. Zvárači a inštalatéri musia mať potrebný súhlas na vykonávanie zváracích prác na splyňovacích systémoch ubytovacích zariadení.

Spoločnosť tvorí odhad materiálov a prác. V tomto štádiu bude užitočné osobne overiť zhodu nakupovaných potrubí a materiálov s požiadavkami projektu splyňovania. Niekedy odhad nie je zblížený, najmä v prípadoch, keď ide o usporiadanie podzemných zariadení.

Bolo by užitočné pochopiť a pozrieť sa na schému kladenia rúrok vnútri miestnosti. Niekedy dodávateľ projektu splyňovania jednoducho kopíruje výkresy iných ľudí, a to aj bez ohľadu na charakteristiku zákazníka.

Po skončení inštalácie sa podpíše dokončená práca, glukometr je uzavretý a celý systém zásobovania plynom domu zostáva zablokovaný, kým komisia UGH neprijme predmet. Po vyhotovení zákona sa tesnenia odstránia z prístroja na prívod plynu.

Zostáva pozývať odborníkov na prevádzku a údržbu plynových kotlov a kotlov spoločnosti výrobcu alebo zákazníckeho servisu. Nie je možné spustiť nové kotly na vlastnú päsť, pretože stratí záruku na produkt a v prípade požiaru budú majitelia uznaní vinnými z poškodenia systémov dodávky plynu.

Federálny zákon o splyňovaní súkromného domu, pravidlá a predpisy

Základný federálny zákon o splyňovaní súkromného domu dnes zostáva zákonom Ruskej federácie z 31.03.99 č. 69-03. V podstate ide o všeobecný dokument upravujúci právne základy vzťahov vznikajúcich v procese splyňovania bytového fondu.

V praxi sa pri návrhu a realizácii splyňovacích systémov používajú nasledujúce vyhlášky, dokumenty a pravidlá:

 • "Pravidlá pre pripojenie do rozvodných sietí plynu", schválené vyhláškou č. 1314 z 30. decembra 2013;
 • GOST R č. 21-1101-2013 pre návrh a odhad dokumentácie pre splyňovanie domov;
 • SNiP 42-01-2002, spoločný podnik č. 42-101-2003.

Celkovo je problematika splyňovania domov regulovaná zoznamom dvadsiatich noriem a pravidiel týkajúcich sa návrhu a inštalácie hlavných štruktúr systémov zásobovania plynom. Okrem toho sa v oblasti dodávky plynu a výstavby splyňovacích vedení používa viac ako tucet najnovších noriem pre materiály a zváranie.

predchádzanie nehodám

Plynové hospodárstvo bolo a zostáva jedným z najzraniteľnejších miest systému napájania. Zamestnanci spoločnosti Gorgaz zvyčajne pri projekčných a inštalačných prácach na splyňovaní budov varujú budúcich majiteľov o najdôležitejších miestach dodržiavania bezpečnostných predpisov.

Najväčšou hrozbou predstavujú zemné práce v oblasti podzemnej plynovej komunikácie a pokusy o neoprávnené pripojenie domov do siete splyňovacích systémov. Veľmi často sa používajú plastové potrubia na napájanie plynu, ktoré sa ľahko poškodia aj pri lopatke, tým viac by ste nemali klásť do jedného výkopu ani systémy na dodávku plynu, ani vodné alebo elektrické vedenia.

záver

Systém dodávky plynu s podzemným usporiadaním diaľnic bude stáť o 50% drahšie ako vzduchové komunikácie. Náklady na projekt bude stáť asi 500-1300 dolárov, náklady na inštaláciu práce - z $ 5,000, v závislosti na zložitosti a dĺžke diaľnic. Ak sa ropovod ukáže byť viac ako 100 m, náklady na systém dodávky plynu sa niekoľkonásobne zvyšujú, takže nie je zmysluplné ušetriť na vývoji kvality splyňovacieho projektu domu.

Požiadavky a normy pre inštaláciu plynového zariadenia v súkromnom dome

V princípe majiteľ v jeho byte môže slobodne robiť všetko, čo chce - za to on a majiteľ. Pokiaľ ide o inštaláciu vysokorizikových zariadení, potom sú všetky požiadavky hlavných regulačných dokumentov povinné. Musí sa zohľadniť skutočnosť, že je potrebné brať do úvahy a aké pravidlá a normy týkajúce sa inštalácie plynových zariadení sa musia dodržiavať vo vzťahu k súkromnému domu.

Veľké problémy s používaním plynových fliaš a prevádzka, napríklad horáky, spravidla nevzniká. Ďalej znamená zariadenie pripojené na centrálnu diaľnicu. V súkromnom dome je to predovšetkým vykurovací kotol. Preto sa zameriava na plynové spotrebiče tohto typu.

Majiteľ nemusí platiť určité požiadavky kvôli potrebe niektorých zmien (rekonštrukcií) alebo z nejakého iného dôvodu. A napriek tomu budú musieť vystupovať. Inak, pri ďalšej kontrole, plynárenské spoločnosti, ktoré objavili "amatérskych aktivít" a dokonca s hrubým porušovaním noriem, jednoducho vypnú dodávku "modrého" paliva až do odstránenia komentárov. A to je - v najlepšom prípade.

Často sa vyskytujú kontroverzné situácie, keď odborníci organizácie poskytujúcej zdroje vyžadujú, aby vlastník súkromného domu spĺňal niektoré požiadavky, ktoré sa mu zdajú zbytočné alebo nepohodlné. Pre tých, ktorí chcú príslušne brániť svoj prípad pri inštalácii plynového zariadenia, autor odporúča, aby sa SNiP č. II-35 z roku 1976 starostlivo študoval; 41-104 z roku 2000; 31-02 z roku 2001 a 42-01 (02) z roku 2002.

Jednoduchý príklad - pravidlá z roku 1987 (č. 2-04) zakazujú inštaláciu plynového (kotla) zariadenia (nástenná výbava) v kúpeľni. A v SNiP, ktorý nahradil tento dokument od roku 2002, sa o tom nič nehovorí. V dôsledku toho už nie je zákaz ako taký, ale niektorí "súdruh" od plynárenských pracovníkov naďalej trvajú na presune zariadenia do inej miestnosti. Tu komunikujte s takými "profesionálmi" a mali by ste vedieť všetky požiadavky na inštaláciu plynu / zariadenia.

Predpokladá sa, že boli pripravené všetky potrebné dokumenty, uzavrela sa dohoda s plynárenskými špecialistami na dodávku "modrého" paliva.

Všeobecné pravidlá pre inštaláciu plynu

 • Plynové zariadenie je inštalované iba v miestnostiach, ktoré sú vhodné pre danú oblasť (v súlade so špecifikáciami zariadenia) a účinnosťou vetrania.
 • Ak ide o súkromný dom, mala by mať mini-kotolňa okno, ktorého rozmery zodpovedajú požiadavke - numerické vyjadrenie plochy ˃ 0,02 "krychlovej kapacity" miestnosti, v ktorej je plynové zariadenie umiestnené (tu sú popísané všetky požiadavky na kotolňu).
 • Okenný rám by sa mal otvoriť a zabezpečiť bezpečnosť domácnosti v prípade možného výbuchu plynu. Nárazová vlna by mala smerovať smerom von. Z tohto dôvodu je zasklenie priestorov s plynovými spotrebičmi "ľahké", jednoduché, bez inštalácie v kachle (kotolňa) s dvojitými oknami alebo masívnymi rámami s 2 okuliarmi.
 • Valec a iné plynové zariadenia, ktoré sa nachádzajú mimo súkromného domu, sú umiestnené v špeciálnej prepravke blízko steny. Prístup k nemu by mal byť bezplatný (pre ľahké monitorovanie a údržbu).
 • Všetky práce na inštalácii a pripojení plynového zariadenia vykonávajú odborníci z oblasti dodávok zdrojov alebo iná organizácia certifikovaná pre tento druh činnosti. Samoinštalácia je plná nielen problémov s normálnou funkciou produktu, ale aj zrušenia záruky výrobcu.

Požiadavky na inštaláciu zariadenia

Podrobnosti sú uvedené v pokynoch pre každý plynový spotrebič. Ich dodržiavanie je zárukou nielen bezpečnosti, ale aj skutočnosti, že v prípade zlyhania zariadenia bude užívateľ schopný počítať s bezplatnou výmenou jednotlivej jednotky (komponentu) a celej inštalácie počas stanoveného obdobia. Preto je špecifikácia kotla (sporák alebo iné plynové zariadenie) jedným zo základných dokumentov v poradí inštalácie.

Ďalej sú uvedené iba všeobecné požiadavky na zariadenia rôznych tried. Pred začatím inštalácie zariadenia, akým je napríklad plynový kotol, je potrebné objasniť, čo treba pre ňu pripraviť - pec alebo mini-kotolňa. Toto je uvedené v pase výrobku. V druhom prípade (pre kotolne) sú požiadavky o niečo tvrdšie.

Podlahové plynové kotly

 • Základom zariadenia - požiarna odolnosť. Voľba je špeciálne namontovaný podstavec (murivo, betónová plošina) do výšky 20 cm.
 • Minimálna vzdialenosť od konštrukcií: horľavá - 50 cm, nehorľavá - 100 cm.
 • Na uľahčenie kontroly, údržby a opravy plynových zariadení pozdĺž jeho obvodu by mala byť voľná zóna (do 1 m na každej strane).
 • Plocha mini-kotolne v súkromnom dome je od 4 "štvorcov" s výškou stropu najmenej 2,5 m. Zároveň musí byť minimálny voľný priestor zabezpečený v miestnosti 8 m³.

Pri plynových kotloch s uzavretou spaľovacou komorou nie sú mnohé požiadavky relevantné. Objem miestnosti v tomto prípade nie je štandardizovaný, prítomnosť okna nie je povinnou požiadavkou pri inštalácii plynového zariadenia.

 • Šírka krídla brány - od 80 cm a viac.
 • Prietok vzduchu je prirodzený pri rýchlosti 8 cm2 na meter štvorcový pre každý kW plynového spotrebiča.
 • Systém na odstraňovanie dymu s vývodom rúry vonku. Konfigurácia kanála, prierez prvkov, sa vypočítajú jednotlivo pre konkrétny súkromný dom v závislosti od materiálu stien, vetra a ďalších faktorov.

V komínovom systéme sa odporúča stanoviť všeobecné pravidlá pre inštaláciu plynového zariadenia:

 • Minimálna prípustná výška nad strechou (hrebeň): plochá - 1,2 m, rozložená - 0,5 m.
 • V rámci stropnej stropnej rúrky by nemali byť spoje.
 • Po celú dĺžku cesty by nemal byť komín umiestnený bližšie ako 100 cm vzhľadom na materiály kategórie "horľavé".

Nástenné kotly

Vzhľadom na skutočnosť, že toto zariadenie má limit výkonu, požiadavky na jeho inštaláciu nie sú také početné.

 • Minimálna vzdialenosť od iných zariadení, horľavé materiály - 0,2 m.
 • Vzdialenosť od podlahovej krytiny - od 0,8 do 1,5 m (na dolnom okraji plynového zariadenia).
 • Pri súkromných drevených domoch musí byť medzi stenou a kotlom nehorľavá vrstva (napríklad azbestová tkanina). Minimálna hrúbka "ochrany" - 3 mm.

Plynové kachle

Inštalácia takéhoto zariadenia je oveľa jednoduchšia. Kachle sú umiestnené v kuchyni, preto otvorenie krídla okna a krytu je podľa definície. Ak je zariadenie umiestnené, majiteľ sa rozhodne v závislosti od výhodnosti používania a celkovej konštrukcie miestnosti. Pripojenie na diaľnicu však môže vykonávať len špecializovaný odborník. Je potrebné brať do úvahy, že výška stropu (maximum, minimum) je 2,20 m.

Top