Kategórie

Týždenné Aktuality

1 Radiátory
Vlastnosti prevádzky kotla na drevo s vodným okruhom
2 Radiátory
Kalkulačka pre výpočet sekcií chladiča
3 Krby
Podrobne rozprávajeme, ako dať dohromady dlhé spaľovacie uhoľné pece z tehál s vlastnými rukami
4 Palivo
Výroba brikiet z pilín
Hlavná / Radiátory

Kotolňa v súkromnom dome


Pri plánovaní výstavby domu je potrebné presne a predbežne vybrať miesto na usporiadanie kotolne. Pri vážnej rekonštrukcii alebo rekonštrukcii domu je mimoriadny význam otázka, kde bude kotolňa umiestnená v súkromnom dome. Správne usporiadanie vykurovacieho systému, spoľahlivý, praktický a úsporný kotol urobí mikroklímu v dome pohodlné a príjemné po mnoho rokov.

Otázka, kde umiestniť kotolňu do postaveného domu, môže byť trochu problematická. Faktom je, že staré usporiadanie domu nie vždy umožňuje inštaláciu kotolne v súlade so všetkými platnými predpismi a bezpečnostnými požiadavkami. Tieto pravidlá by sa však nemali porušovať, aby sa predišlo závažným problémom v podmienkach ďalšieho využívania.

Všeobecné koncepty

Pod kotolňou sa rozumie miestnosť špeciálne vybavená v dome alebo samostatná miestnosť na inštaláciu vykurovacieho zariadenia. Je to taktiež celý komplex vykurovacích zariadení a systémov, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali celý dom s ohrevom a teplou vodou. Článok podrobne opisuje všetky potrebné podmienky a etapy inštalácie kotolne v súkromnom dome.

Vykurovacie zariadenie sa môže inštalovať ako vo vnútri domu, tak v susednej miestnosti. Ide o dôležitú etapu pri príprave rekonštrukcie alebo výstavby, ktorá je riešená v počiatočných etapách. Otázka ubytovania sa rozhoduje v každom jednotlivom prípade na základe možností vlastníka súkromného majetku. Najlepším riešením je kotolňa umiestnená v samostatnej budove.

Kotol bude inštalovaný v kotolni, ktorá je priamo generátorom tepla. Typ kotla závisí od typu použitého paliva.

Je to typ použitého kotla, že závisia všetky štandardné parametre platné pre miestnosť, ako aj správnu inštaláciu ventilačného systému a komína. Treba poznamenať, že inštalácia elektrických kotlov nevyžaduje pridelenie samostatnej miestnosti, môžu byť namontované v akejkoľvek miestnosti.

Znova je potrebné povedať, že umiestnenie kotolne v budove je oveľa komplikovanejšie ako v prípade, keď bola miestnosť určená vopred.

Typy kotolní sa určujú na základe umiestnenia vo vzťahu k domu:

 1. Samostatne. Zariadenie namontované v takejto miestnosti je pripojené k domu pomocou technickej komunikácie. Toto usporiadanie je najvhodnejšie, pretože existuje možnosť inštalácie akéhokoľvek typu kotla. Zároveň z jeho práce nevytvorí pre nájomníkov nepríjemnosti.
 2. Pripojené. Tieto kotly sú namontované v predĺžení k domu. Výhodou je možnosť inštalácie priestoru kotolne v blízkosti každej budovy.
 3. Postavený. V tomto prípade je všetko vybavenie kotolne namontované priamo vo vnútri domu. Vo fáze návrhu domu je miestnosť usporiadaná tak, aby zjednodušila pokladanie komunikácií do všetkých miestností. Tu je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že pre umiestnenie kotolne bude potrebné vykonať dodatočnú zvýšenú izoláciu proti hluku. Napríklad kotly s tlakovými horákmi sú pomerne hlučné a s nedostatočnou izoláciou proti hluku budú porušovať ekologickosť domu.

Inštalácia vykurovacieho zariadenia v dome by sa mala vykonávať podľa SNiP. Toto by mali robiť odborníci v tejto oblasti.

Normy a požiadavky

Bez ohľadu na typ miestnosti pri inštalácii vykurovania, vykurovacích zariadení a inžinierskych komunikácií by sa mali dodržiavať štandardné požiadavky a normy. Požiadavky na kotolňu sa trochu líšia v závislosti od typu použitého paliva a typu kotla. Podrobnú dokumentáciu SNiP nájdete na webovej stránke spoločnosti Rostechnadzor. Tiež presné informácie uvádza výrobca v dokumentácii a pokynom pripojenom k ​​vykurovaciemu kotlu.

Všeobecné požiadavky a normy pre usporiadanie všetkých typov kotolní:

 • V rovnakej miestnosti je zakázané umiestniť viac ako dva kotle.
 • Je zakázané skladovať v miestnosti horľavé a výbušné látky.
 • Steny musia byť betónové alebo tehlové; podlaha - betón (môže byť pokrytá kovovou doskou). Podlahy a steny by mali byť obkladané a povrchy môžu byť pokryté nehorľavou minerálnou omietkou.
 • Vykurovací kotol by nemal priliehať k stenám na obidve strany. Voľný priestor medzi stenami a kotlom je potrebný z bezpečnostných dôvodov a vykonávať potrebné údržbárske a opravárenské práce.
 • Ventilačný systém a komín sa musia vypočítať správne podľa výkonu a parametrov vykurovacieho kotla.
 • Pri vstupe do kotolne je potrebné namontovať dvere, ktoré sa otvárajú smerom von. Dvere musia byť vyrobené z protipožiarneho materiálu.

Všeobecné požiadavky na umiestnenie vykurovacích kotlov:

 1. Kotol môže byť umiestnený v akejkoľvek samostatnej miestnosti na každom poschodí domu. Vrátane v suteréne a polosumete.
 2. Umiestnenie v kuchyni vykurovacieho kotla je možné bez ohľadu na inštalovaný plynový sporák. Výkon jednotky by nemal byť väčší ako 60 kW. Celkový výkon takého individuálneho vykurovacieho systému by nemal presahovať 150 kW (vrátane systému zásobovania teplou vodou).
 3. Pri usporiadaní kotolne v prístavbe alebo v suteréne alebo suteréne nesmie byť celkový výkon celého vykurovacieho systému väčší ako 350 kW.
 4. Vnútorné rozmery kotolne by mali zodpovedať normám: výška stropu v kotolni od 2,5 m; minimálny objem miestnosti je 15 m3. Navyše, pri každom 1 kW výkonu kotla by sa malo pridať 0,2 m3.
 5. Predpokladom na inštaláciu vykurovacieho kotla je inštalácia vetracieho systému. Vetranie možno vypočítať podľa plochy miestnosti. Výpočty sa robia podľa vzorca na základe výpočtu prietoku čerstvého vzduchu 3 m3 / s na 1 m2. Toto je všeobecný výpočet, to sa deje bez zohľadnenia počtu ľudí žijúcich v dome.
 6. Kuchynská miestnosť s inštalovaným kotlom musí mať okno s okenným otvorom. Dvere musia byť zdvihnuté nad podlahou alebo musia byť na dne vybavené mriežkou na vetranie čerstvého vzduchu.

Základné požiadavky na miestnosť pri inštalácii kotlov s výkonom do 150 kW:

 • Takéto vykurovacie kotly možno inštalovať v samostatnej miestnosti: v prístavbe, v suteréne, na každom podlaží domu. Základné normy:
 • Plocha a výška miestnosti by mala byť vhodná na údržbu zariadení. Objem miestnosti je od 15 m3.
 • Kotelna musí byť oddelená od susedných miestností reflexnými stenami. Protipožiarna odolnosť 0,75 hodiny Limita divergencie požiaru na konštrukcii - nula.
 • Miestnosť, v ktorej je kotol nainštalovaný, musí mať dobrý výfukový a správne vybavený komín. Odvzdušňovací otvor kanálu má prierez 150 x 200 mm.
 • Pri absencii odvzdušňovacieho otvoru pod dverami je ponechaná medzera 2 cm na prirodzené vetranie. V tomto prípade sa ventilácia vykonáva cez okno v okne.
 • Dvere kotolne a priľahlé miestnosti by sa mali otvárať smerom von.

Zariadenie a obvod

Vykurovací systém pozostáva nielen z kotla a potrubia, ale aj iných dôležitých zariadení a komunikácií, ktoré umožňujú efektívne fungovanie systému.

 • Vykurovací kotol je generátor tepla. Chladiaca kvapalina sa ohrieva v dôsledku spaľovania paliva v spaľovacej komore kotla. Teplo z rúr a radiátorov vstupuje do miestnosti.
 • Kotol-ohrievač vody (kotol) sa používa na poskytovanie obyvateľov domu s horúcou vodou. Vo vnútri tejto nádrže je trubica s cirkulujúcim ohrievaným chladiacim médiom, ktorý ohrieva vodu v kotli.
 • Rozvodné potrubie je navrhnuté pre najvýhodnejšie rozvody a cirkuláciu chladiacej kvapaliny vo všetkých zariadeniach vykurovacieho systému. Rozvodné potrubie pozostáva z hydraulického rozdeľovača, obehového čerpadla, hrebeňa. Ten istý kolektor udržiava teplotu chladiacej kvapaliny.
 • Expanzná nádrž je potrebná na kompenzáciu nárastu tlaku v systéme, keď sa chladiaca kvapalina zohreje.
 • Bezpečnostná skupina je schopná chrániť vykurovací okruh pred nadmerným tlakom, odstraňuje prebytočný vzduch. Obsahuje: poistný ventil, tlakomer, odvzdušňovanie.
 • Doplnkový systém riadi zníženie tlaku chladiaceho média v systéme kvôli odparovaniu alebo iným únikom.
 • Potrubia, ventily, ktoré sa používajú na zastavenie toku média.
 • Komín je namontovaný tak, aby odvádzal spaľovacie produkty z kotla do ulice. Účinnosť a bezpečnosť kotla a systému priamo závisí od presnosti a kvality inštalácie a výpočtu komína.
 • Automatizácia je elektronické zariadenie určené na úplnú kontrolu celej kotolne. Poskytuje jasnú a dobre koordinovanú prácu všetkých komponentov systému dodávania teplej vody a vykurovania.

Treba poznamenať, že všetky uvedené zariadenia pre kotolňu sú povinné. Výnimkou je kotol, čo je spôsobené tým, že nie všetky individuálne autonómne kotolne sú určené na prípravu teplej vody.

Schéma plynovej kotolne v dome

Niektoré dodatočné podmienky a nuansy:

 • Pre plynové kotly existujú špeciálne požiadavky vzhľadom na ich zvýšené riziko výbuchu.
 • Elektrické zariadenia plynových kotlov sa prevážajú mimo areálu. Svietidlo musí byť utesnené. Skryté elektrické vedenie je uložené v oceľových rúrach.
 • Pre kotolne pracujúce na kvapalných alebo pevných palivách neexistujú také prísne požiadavky ako plynové kotly. Ale elektrické vedenie v miestnosti musí byť skryté. Svetelné zariadenia musia byť chránené kovovou sieťovinou.
 • Ak je kotolňa vybavená v samostatnej budove, je potrebné preniesť do nej vodu, kanalizačné potrubie (na vypúšťanie núdzových odtokov) a starať sa o izoláciu komunikácií, ktoré prechádzajú z kotolne do domu.

Záverom treba poznamenať, že návrh a inštalácia vykurovacieho systému je jednou z časovo náročných, komplexných a drahých inžinierskych prác pri výstavbe individuálneho domu. Účinnosť systému, bezpečnosť, životnosť a pohodlné bývanie závisia od správnej inštalácie.

Kotolňa v súkromnom dome: výber vybavenia a usporiadanie miestnosti (90 fotografií)

Vykurovanie predmestské bývanie - dôležitá podmienka pre pohodlný pobyt v dome. Z tohto dôvodu by sa mala kotelne starať aj pred koncom obkladačiek. Dnes výrobcovia ponúkajú rôzne vykurovacie zariadenia na výrobu energie.

Preto je plynové zariadenie pre kotolne v súkromnej budove navrhnuté a vybavené aj podľa najprísnejších požiadaviek. Hlavným dôvodom je možnosť výbušnosti.

Druhým čestným miestom sú kotly na tuhé palivá a kvapalné palivá. V porovnaní s plynovými spotrebičmi nie sú také výbušné, mali by byť umiestnené v samostatnej miestnosti. Je dôležité vybaviť vysokokvalitný systém dodávky a odsávania a je potrebné vytvoriť špeciálny kanál na odsávanie komínových plynov.

Jednoduchá inštalácia elektrických kotlov. Nevyžadujú inštaláciu v špeciálnej peci. V tejto verzii však existujú osobitné pravidlá týkajúce sa bezpečného používania.

Pretože plynový kotol v súkromnej bytovej výstavbe má najvyššie požiadavky, respektíve, hovoríme o tomto zariadení podrobnejšie. Zvyšné typy zariadení na vykurovanie automaticky spĺňajú požiadavky, ktoré sú vytvorené pre plynové spotrebiče.

Požiadavky na usporiadanie plynového kotlového zariadenia

Pre tých, ktorí chcú vybaviť kotol s minimálnym výkonom v kryte, mali vedieť, že nepotrebujú oddelenú miestnosť pre rozvodňu. Z tohto dôvodu vybavujete plynové zariadenie v kuchynskom priestore pri dodržaní požadovaných noriem:

 • Plocha miestnosti nesmie byť menšia než 15 metrov štvorcových;
 • Stropná plocha je viac ako dva metre;
 • Otváranie okien by malo mať všetky okná;
 • Systém vetrania a odsávania vzduchu v miestnosti;
 • Na povrchu steny nad povrchom podlahy v spodnej časti krídla musia byť otvory na nasávanie vzduchu, ktoré zabezpečujú prívod vzduchu;
 • Je dôležité vybaviť kotol vedľa steny nehorľavého materiálu.

V prípade, že miestnosť nie je stenové plochy nehorľavých materiálov, usporiadanie obvodov kotolne v súkromnej štruktúry je prípustná inštalácia zariadenia na omietnuté múry prírodného poľa. Ale musí byť uzavretá kovovou obrazovkou, ktorá odráža teplo.

Pri inštalácii plynu s výkonom najmenej 30 kW potrebujete samostatný priestor. Požiadavky na jeho usporiadanie závisia hlavne od polohy. Hovorme o najobľúbenejších zariadeniach.

Inštalácia v samostatnej miestnosti

Usporiadanie kotolne v dedinskom dome, ktoré pracuje so zemným plynom, je povolené v podkroví, ako aj na požadovanom poschodí.

V tomto vyhotovení by ste mali dodržiavať nasledujúce požiadavky:

 • dobré osvetlenie;
 • samostatne umiestnený východ na ulicu;
 • miestnosť by mala byť väčšia ako 15 metrov kubických;
 • voľný prístup k prístroju a dodatočnému zariadeniu;
 • odsávací ventilačný systém;
 • miestnosti umiestnené v blízkosti pece by mali byť od nej oddelené povrchom steny s ohnivzdornými vlastnosťami.

ventilácia

Pre vysoko kvalitné fungovanie zariadenia na vykurovanie plynu je potrebný neprerušovaný prietok vzduchu. To by malo stačiť na udržanie spaľovania a odstraňovanie plynov.

Na zabezpečenie dobrej výmeny prístroja s minimálnym výkonom v chátrajúcej budove je spravidla dostatok prirodzeného vetrania miestnosti pre požiarnu komoru. Tento vzduch pochádza z trhlín v okne, dverách, ako aj z iných nehustôt.

Ak je kotelna vybavená hermetickým oknom a dverovými otvormi, nemôžete to robiť bez dodatočného vetrania.

Výber a inštalácia zariadenia

Pre tých, ktorí chcú vedieť, ako vybaviť kozubovú miestnosť vlastnými rukami, je dôležité vedieť, že pred spustením inštalácie je vhodné vybrať súbor požadovaných zariadení. Kotol sa vyberá v závislosti od klimatických podmienok a objemu miestností na vykurovanie.

Pre výpočet výkonu kotla na malom priestore nie je väčšia ako 200 metrov štvorcových, kde strop povrch nie je viac ako niekoľko metrov, a povrch steny je zateplený, rovnako ako okenné a dverové otvory sa nevyžaduje enormné úsilie. Za týmto účelom je záznam by mal byť vynásobený výkonom jednotky, ako je zobrazené kotlom padajúce na každých 10 metrov štvorcových priestoru. Tento ukazovateľ bol odvodený experimentom pre rôzne ruské klimatické územia.

Odborníci budú vyvíjať ďalšie potrebné vybavenie, so zameraním na projektovej dokumentácie, sa pripojí zariadenie na komín, vybaví automatizovaný systém, rovnako ako vykonať uvedenie do pracovnej charakter.

Správna kotolňa pre súkromný dom

Schéma ideálnej kotolne pre domácnosti v odporúčaniach užívateľov FORUMHOUSE.

Bezchybné dodržiavanie štandardných požiadaviek a praktických odporúčaní pri výpočte a výstavbe kotolne pre chalupu je zárukou, že vykurovací systém v ňom funguje bezchybne a "živé" teplo nikdy neopustí váš domov.

Domáca kotolňa: dizajn

Návrh moderných kotlov používaných v súkromných domácnostiach sa môže líšiť. Ich vlastnosti závisia od druhu spotrebovaného paliva az druhu použitého miestnosti. Podľa spôsobu lokalizácie je potrebné rozlíšiť nasledujúce typy kotlov:

 1. Postavený. Vstavaná kotolňa sa nachádza priamo v domácnosti. Poloha kotolne v súkromnom dome je celkom pohodlná, ale nie je vhodná pre akékoľvek vykurovacie kotly. Takže kotle, ktoré vytvárajú veľa hluku (s tlakovým horákom), by sa mali používať v izolovaných kotloch;
 2. Pripojené. Nachádza sa v izolovanej oblasti, ktorá sa nachádza v špeciálnej prístavbe do chaty;
 3. Samostatne. Samostatná kotolňa pre súkromný dom sa takmer vždy nachádza v bezprostrednej blízkosti domu. Komunikuje s hlavným krytom prostredníctvom rôznych zariadení (vykurovanie, plyn, voda a elektrické vedenia).

V zriedkavých prípadoch bude v podkroví obytnej budovy inštalovaná kotolňa. Ale toto je skôr výnimka ako pravidlo.

Prišiel k záveru, že samostatná kotolňa, podľa všetkých ukazovateľov a zdravého rozumu, je lepšie postavená. Aj keď jeho konštrukcia bude stáť viac. Príklady kotolní, ktoré sú mi známe oddelene od domu, ukazujú, že pri použití polypropylénových rúrok s izoláciou v plastovej kanalizačnej rúrke sú straty tepelného prenosu minimálne (5 metrov od kotolne k stene domu). Bezpečnosť vo všeobecnosti zostáva v tichosti. Plyn je plyn. Nebudú s ním žartovať. Pri použití samostatného objektu v dome nie sú žiadne kotly, kotol, nádrž a pomocné zariadenia. Nie je žiadny hluk, nepríjemný zápach, oblasť je oslobodená a. atď. Zdá sa, že existujú určité výhody (s výnimkou vyšších cien).

Áno, pre kotly s vysokým výkonom (ktoré sa môžu pohybovať od 200 do 500 kW) a ďalšie vybavenie, je lepšie vytvoriť samostatnú miestnosť. Je to pohodlné, bezpečné a moderné. Nebojte sa nákladov spojených s výstavbou ďalšieho domu, ako aj možných tepelných strát. Ak chcete vybudovať samostatné náklady na kotolňa, vždy dostanete viac plusov ako mínusy v tomto variante.

Ak projekt nie je tak ťažkopádny, môžete obmedziť rozšírenie domu alebo dokonca zariadiť "stoker" v samostatnej miestnosti vnútri obytnej budovy.

Na to náš používateľ myslí.

Je rozumné používať samostatnú miestnosť s veľkým množstvom zariadení. Pre malé kotly umiestnené na stenu je lepšie inštalovať kotol v dome. Mimochodom, tepelné straty na vykurovacom potrubí môžu byť veľmi významné - 20 kW * h. Počas zimného dňa - to sú 3 kocky plynu.

Kde sa dá urobiť kotolňa v súkromnom dome, rozhodnete sa. Ale ak by miestnosť mohla byť vybavená všetkým potrebným vybavením a dostatok priestoru na jej údržbu, znamená to, že plánovanie bolo vykonané správne. Na túto otázku sa však vrátime.

Ako postaviť kotolňu pre súkromný dom

Dnes je k dispozícii štandardný zoznam zariadení, ktoré musia byť umiestnené v každej kotolni, bez ohľadu na typ zariadenia. Pozrime sa na to podrobnejšie:

 1. Vykurovací kotol je hlavným zdrojom tepla pre váš dom a centrálny prvok kotolne, schopný transformovať energiu paliva na tepelnú energiu;
 2. Kotol - voliteľný a objemný prvok určený na ohrev vody spotrebovanej pre domáce potreby;
 3. Expanzná nádrž - prvok, ktorý umožňuje vyrovnať tlak v vykurovacích systémoch;
 4. Distribučný rozdeľovač - zariadenie, ktoré rozdeľuje toky chladiaceho média vo viacprúdových vykurovacích systémoch;
 5. Komín - systém výfukových prvkov, ktorý odvádza produkty spaľovania paliva do vonkajšieho priestoru, t. J. Na ulicu (nepoužíva sa v elektrických vykurovacích systémoch);
 6. Cirkulačné čerpadlo - zariadenie, ktoré urýchľuje cirkuláciu chladiacej kvapaliny (inštalované v kotolni);
 7. Bezpečnostná skupina s bezpečnostným ventilom a odvzdušňovačom.
 8. Potrubný systém s ventilmi;
 9. Ventilačný systém.

Ďalším dôležitým prvkom moderného "stoker" je kontrolný systém znečistenia plynu v miestnosti. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča vybaviť ho v každej plynovej kotolni (viď foto).

Starý SNiP 2.04.08-87 to nestanovil, teraz, ak máte suterén, suterén alebo rozšírenie, kontrola znečistenia plynov je povinná! Citujem: "Pri inštalácii vykurovacieho zariadenia by sa mali zabezpečiť systémy na kontrolu znečistenia plynov v priestoroch s automatickým odstavením dodávok plynu v obytných budovách: bez ohľadu na miesto inštalácie - s výkonom nad 60 kW, v suteréne, prízemí a v prístavbe - bez ohľadu na tepelný výkon"

Hlavné prvky ideálneho kotla sme uviedli. A dostupnosť dodatočného individuálneho vybavenia kotla a jeho zoznam bude závisieť výlučne od typu vykurovacieho systému a typu použitého paliva. Teraz sa musíme pozrieť na to, ako správne usporiadať hlavné prvky.

dispozície

Správne umiestnenie kotlového zariadenia je otázka, ktorú je možné vyriešiť len znalosťou priestoru miestnosti, kompletným zoznamom potrebných zariadení a ich rozmermi. Vo väčšine prípadov, aby ste sa vyhli trápnym chybám pri umiestňovaní zariadení, odporúčame obrátiť sa na odbornú organizáciu dizajnu a inštalácie.

Práve o to rozhodol jeden z účastníkov fóra FORUMHOUE.

Snažím sa robiť všetko normálnym, formálnym a krásnym spôsobom. Príklad: Inštaloval som komín ("Shidel") s ventilačným kanálom. Pri koordinácii projektu dodávky plynu doma sa inžinierka dlho pýta, ako boli tieto prvky organizované, z čoho boli vyrobené a ako. To všetko sa odráža v TU. Projekt na regionálnej čerpacej stanici bol dohodnutý bez problémov. Po koordinácii v TU sa objavil stav organizácie mriežkového otvoru v dolnej časti vstupných dverí.

Je však možné uviesť niekoľko všeobecných odporúčaní týkajúcich sa chovu ešte pred jeho vývojom.

Pre vykurovací kotol by sa preto mal zabezpečiť neobmedzený prístup. Táto podmienka musí byť splnená aj v prípadoch, keď prístroj nevyžaduje pravidelné doplňovanie paliva (tj elektrický alebo plynový kotol). Vzdialenosť od stien kotolne k inštalovanému zariadeniu musí spĺňať požiadavky v technickej dokumentácii pre tieto zariadenia. Ak hovoríme o plánovaní osvetľovacích zariadení, musia rozsiahle osvetliť priestor - v prípade, že potrebujete vykonať malú opravu (výmena čerpacích zariadení, opravy automatického kotla atď.).

Neobmedzený prístup by mal byť organizovaný nielen do vykurovacieho kotla, ale ak je to možné aj do iných zariadení - do cirkulačného čerpadla a elektrických spínačov, do kotla a vetracích otvorov, do čerpacích zariadení, prvkov komína atď. Starajte sa o tovary vopred! Napokon to pomôže vyhnúť sa ťažkostiam v procese ďalšej prevádzky.

Čo robiť samostatný kotol

Všeobecné požiadavky na organizáciu domácich kotlov upravujú stavebné predpisy a predpisy (SP 41-108-2004, SP 42-101-2003, SNiP 42-01-2002 atď.). A bude lepšie, keby sa majiteľ nehnuteľnosti počas výstavby riadil týmito schémami a pravidlami. Napokon to pomôže vyhnúť sa rozporom s orgánmi dohľadu a bez problémov získať povolenie na prevádzku vykurovacích zariadení.

Význam normatívnych aktov vypracovaných štátnymi orgánmi môže byť ťažko pochopiteľný pre priemerného človeka. Ale našťastie z celého toku informácií môžeme rozoznať niekoľko základných myšlienok, ktoré súvisia s hlavnými požiadavkami na výstavbu domácej kotolne. Práve to to urobili niektorí používatelia nášho fóra, z ktorých vyplynul zoznam týchto požiadaviek.

 1. 1. výška pece - najmenej 2,5 m;
  2. Objem - najmenej 15 m³;
  3. Okno s presklením - nie menej ako 3% objemu pece;
  4. steny, stropy a stropy - z nehorľavého materiálu;
  5. Vetranie - prírodné;
  6. Dvere by nemali viesť do kuchyne, ale priamo na ulicu alebo na chodbu, z ktorej je výstup na ulicu. V druhom prípade musí mať protipožiarny povlak;
  7. Ak je kotol s otvorenou spaľovacou komorou, mal by byť zabezpečený prítok;
  8. Merač sa môže umiestniť do pece - v okruhu 0,8 m od plynového zariadenia vo výške 1,6 m od podlahy.

Svetlana V si vybrala najdôležitejšie požiadavky na usporiadanie plynových kotlov, ale sú relevantné aj pre ostatné druhy paliva. Zo seba môžeme pridať ďalšie dôležité body.

Tu je príklad: ak je minimálny objem kotolne 15 m³, potom jeho plocha musí byť nutne väčšia alebo rovná 6 m². Dvere do kotolne nemusia byť príliš široké, ale nie je povolené, aby boli menej ako 0,8 m široké.

V procese prevádzky kotolne sa niekedy stáva nevyhnutnosťou vypustiť vodu z vykurovacieho systému. Kotelna musí byť vybavená drenážnym otvorom alebo výstupom do kanalizačného systému.

Steny, rovnako ako ostatné prvky kotolne, musia byť dokončené materiálmi, ktoré zabraňujú požiaru a rýchlemu šíreniu ohňa. Pre obklady stien, sadrokartónu, keramické dlaždice alebo sklenené horčíkové dosky sú celkom vhodné.

Zo všetkých typov podlahy v kotolni je najlepšie použiť špeciálnu dlažbu alebo porcelán.

Na ozdobenie stropu kotolne by ste mali použiť suchú stenu (s izoláciou) alebo omietku. Použitie riešení na úpravu napätia a závesov v tomto prípade je neprijateľné. Bude to nepraktické a podobné materiály majú vysoký stupeň nebezpečenstva požiaru.

Ak sa chcete dozvedieť viac o konštrukcii ideálnej kotolne, ako aj o požiadavkách na konštrukciu kotolne. Ak sa chcete oboznámiť s odporúčaniami ľudí s praktickými skúsenosťami v tejto oblasti, prosím navštívte príslušnú sekciu nášho fóra. Všetko o tom, ako si vybrať vykurovací systém pre váš domov, ako aj o inštalácii a prevádzke vykurovacích systémov, si môžete prečítať v podrobných článkoch o týchto otázkach. Ponúkame každému, kto si želá čítať materiál o výstavbe energeticky úsporných domov.

Kotolňa v súkromnom dome: základné požiadavky a normy usporiadania

Pohodlné bývanie v súkromnom dome je nemožné bez výhod civilizácie, ako je teplá voda a kúrenie. Ale aby ste ich dostali, musíte urobiť veľa úsilia. Najmä ak máte v pláne urobiť svoj dom úplne samostatným - v takomto prípade nemôžete robiť bez špeciálnej kotolne, kde sa bude nachádzať zariadenie na ohrev a akumuláciu vody. Správne usporiadanie tejto miestnosti je zámerom nielen pre správne fungujúce inžinierske siete, ale aj pre vašu bezpečnosť, a tak ďalej navrhujeme zistiť, aké požiadavky sa kladú na organizáciu kotolne: rozmery, miery umiestnenia zariadení, schémy pripojenia - pozornosť teoretického asistenta a fotografie.

Poloha kotolne

Po prvé, poďme sa vysporiadať s definíciami. Pod kotolňou sa rozumie technická miestnosť s celým súborom špeciálnych zariadení, ktoré sú určené na organizovanie teplej vody v dome. Zároveň je rovnaký komplex zodpovedný za vykurovanie. Preto sa izba, s ohľadom na jej multifunkčnosť, vhodnejšie nazýva kotolňa, hoci obe mená sú bežné v každodennom živote. Existujú tri varianty umiestnenia kotolne.

 • Prvý z nich je vo vnútri domu: v semi-suteréne alebo suteréne, alebo v odľahlej miestnosti na prvom poschodí.
 • Druhý - v špeciálnom predĺžení: kotolňa je pripojená blízko domu, hlavne z kúpeľne.
 • Tretí je v samostatnej budove: vykurovací systém je usporiadaný v samostatnej budove, ktorá je cez komunikáciu napojená na hlavnú budovu.

Rada. Odporúčaná možnosť umiestnenia kotolne a kotolne je v samostatnej budove: vďaka vzdialenosti technického vybavenia od obytných miestností sú domácnosti vybavené maximálnou bezpečnosťou a komfortom.

Vybavenie kotolne

Neprerušená prevádzka kotolne a kotolne, a teda aj poskytovanie teplej vody a vykurovania doma, je nemožné bez celého súboru špeciálnych zariadení a prvkov komunikácie. Medzi povinné súčasti systému patria:

 • Kotol je hlavný generátor tepla. Tu sa ohrieva nosič tepla, ktorý sa následne zavádza do kotla a vykurovacieho zariadenia. Na základe zdroja tepelnej energie sú kotly rozdelené do piatich typov: elektrický, plynový, tuhé palivo, kvapalné palivo a kombinované.
 • Kotol - ohrievač nádrže na vodu. Vo vnútri nádrže je trubica, cez ktorú prechádza horúca chladiaca kvapalina - prenáša teplo na vodu v kotli, čím ju ohreje na požadovanú teplotu.
 • Rozdeľovacie potrubie - čerpadlo, ventil a hrebeň. Tento uzol zabezpečuje distribúciu a neprerušovaný obeh chladiacej kvapaliny na všetky prvky pracovného systému.
 • Akumulátor - expanzná nádoba: kompenzuje zvýšenie tlaku počas ohrevu pracovnej chladiacej kvapaliny.
 • Bezpečnostné zariadenia - odvzdušnenie, poistné ventily, manometer: chráňte systém pred nadmerným tlakom a pretlakom.
 • Automatizácia - všetky druhy elektronických zariadení, ktoré sú navrhnuté pre koordinované riadenie všetkých komponentov vykurovacieho systému a dodávky vody.
 • Komín - výfukové potrubie: odstraňuje do vonkajšieho prostredia produkty spaľovania pracovného paliva. Komín nie je núdzne potrebný, len ak je v kotolni prevádzkovaný elektrický kotol.
 • Sada ventilov navrhnutých na rýchle blokovanie pohybu chladiacej kvapaliny v prípade núdzových situácií.

Základné požiadavky na kotolňu

Všetky požiadavky na usporiadanie kotlového kotla možno rozdeliť do dvoch kategórií: týkajúcich sa priestorov a vybavenia. Začnime s prvým.

Kotelna by mala mať veľkú plochu - nie menej ako 6 m2. Minimálny objem miestnosti - 15 metrov kubických. Výška stropu musí byť 2,5 m alebo viac. Tieto požiadavky sú spôsobené nielen bezpečnostnými opatreniami, ale aj jednoduchou údržbou vykurovacieho systému a systému zásobovania teplou vodou - je dôležité zabezpečiť voľný prístup ku všetkým potrubím a spotrebičom.

Steny kotolne sú vyrobené len z ohňovzdorných materiálov - betónu alebo tehál. Podlaha je z betónu. Pri dokončovacom opláštení oboch stien a podlahy sa odporúča použiť reliéfnu dlažbu. Platnou alternatívou pre steny je skupina nehorľavých minerálov. Ak je kotelna usadená priamo v dome alebo v jej rozšírení, mala by byť oddelená od okolitých obytných priestorov odrážaním stien z materiálu s nulovým limitom šírenia ohňa. Dvere kotolne a kotolne musia byť protipožiarne. Odporúča sa otvárať zvonku.

V kotolni by mal byť organizovaný systém vetrania. Ak nemôžete inštalovať špeciálnych ventilátorov, mali by ste sa postarať o prirodzené vetranie - urobte otvor v hornej zóne miestnosti 15x20 cm.

Hardvérové ​​požiadavky

Pri inštalácii zariadenia v kotolno-kotolni by ste si mali pamätať nasledovné pravidlá:

 • Vo vnútri by nemali byť viac ako dva vykurovacie kotly.
 • Minimálna vzdialenosť medzi veľkými spotrebičmi (kotly a kotly) je 70 cm.
 • Ani vykurovací kotol, ani kotol by nemali mať jednu stranu blízko povrchu steny - medzi spotrebičmi a stenami musí byť voľný priestor.
 • Ak je kotolňa umiestnená v prvom poschodí domu, celková kapacita zariadenia by nemala byť vyššia ako 150-200 kW a ak je v prístavbe, v suteréne alebo v suteréne - 350 kW. V prípade kotlov v jednotlivých budovách sa také prísne normy neposkytujú.
 • Elektrické vedenie musí byť zatvorené. Najlepšou možnosťou je skryť ho v špeciálnych oceľových rúrach.
 • Svietidlá by mali byť pokryté kovovými okami.

Ako vidíte, usporiadanie kotolne alebo kotolne v súkromnom dome vyžaduje dodržiavanie súboru noriem - počnúc rozmermi technickej miestnosti až po zariadenie. Porušenie týchto požiadaviek je plné veľkých problémov, preto zvážte všetky nuansy, ak chcete získať skutočne efektívny a bezpečný systém vykurovania a zásobovania vodou pre váš dom.

Kotolňa v súkromnom dome: 5 možností plánovania ubytovania

Pri inštalácii vykurovacieho zariadenia je často potrebné zabezpečiť samostatný priestor, ktorý sa nazýva kotolňa alebo kotolňa. To sa deje kvôli skutočnosti, že akékoľvek palivo sa považuje za potenciálne nebezpečné pre ľudí a na kotly sú kladené skôr prísne bezpečnostné opatrenia. Čo by mala byť kotolňa organizovaná v súkromnom dome a ako ju urobiť tak, aby spĺňala všetky požiadavky tejto normy.

Kotolňa v súkromnom dome: návrhové normy

Vykurovanie súkromného domu je zárukou pohodlia a pohody. Preto by ste mali premýšľať o kotolni dlho, kým inštalatéri dokončia celý rad stavebných a dokončovacích prác.

Existuje niekoľko typov autonómneho vykurovania, napríklad:

 • plyn;
 • electric;
 • Tuhé palivo;
 • Kvapalné palivo.

Keď poznáte všetky štandardy, ktoré sa vzťahujú na zariadenie Rostekhnadzor, veľkosť a správnosť umiestnenia elektrikára, ako umiestniť palubnú dosku, môžete ľahko vybudovať elektrickú kotolňu vlastnými rukami. Tu môžete vidieť príklady na fotografii alebo zavolať elektrikára, ktorý vám pomôže správne namontovať pripojené meracie prístroje.

Najjednoduchšie inštalácie sú plynové. Nepotrebujú oddelenú miestnosť, ale stále majú určité pravidlá prevádzky. Tu budete potrebovať časť výberu zeme atď.

Vzhľadom na to, že plynové kotly sú najnáročnejšie, musia byť ošetrené osobitnou starostlivosťou a zvyšné inštalácie sa automaticky zapracujú do tohto rámca vytvorených pravidiel.

Súkromný dom môže obsahovať 5 možností ubytovania:

 • Inštalácia vo voľne stojacej budove;
 • Inštalácia v samostatnej miestnosti v dome;
 • Použite ako rozšírenie domu;
 • Ako externý mobilný modul;
 • Inštalujte v podkroví.

Ktoré miesto sa lepšie hodí, závisí od veľkosti domu a jeho rekonštrukcie. Napríklad ak ste vlastníkom novej budovy, bolo by ideálne umiestniť kotolňu do suterénu alebo do suterénu. Ak ste si kúpili kotol, ktorý používa prírodný alebo skvapalnený plyn, táto inštalácia nebude fungovať z bezpečnostných dôvodov.

Ak sa chystáte zrekonštruovať starú plynovú kotolňu, ktorá vám nezodpovedala veľkosť, potom by bolo lepšie objednať vytvorenie rozšírenia alebo samostatnej pece.

Pre dizajn je dôležité, kde presne príde zariadenie štvorcov. Pec môže byť organizovaná ako samostatná v drevenej chate alebo ju chcete umiestniť na iné miesto, napríklad v garáži. Najdôležitejšie je správny plán a zaisťuje, že rozloženie spĺňa všetky technické požiadavky. Mini domu na drevo pre vidiecky dom môže byť umiestnený aj v dome, príkladom sú obrázky hotových miniatúrnych stavieb. A prečo nie? Koneckonců, môže existovať elektrické vedenie, zásuvky a kapacita je vhodná len na vybavenie vášho domu ohrevom na tuhé palivá.

Veľkosti kotolne v súkromnom dome: štandardy

Pre tých, ktorí majú inštalovať nízkokapacitný plynový kotol vo svojich domovoch, je tu dobrá správa. SNiP nevyžaduje organizáciu samostatnej spaľovacej miestnosti pre túto jednotku. Dokonca ho môžete nainštalovať do kuchyne, hlavnou úlohou je splniť určité požiadavky.

Pri budovaní kotolne v súkromnom dome je nevyhnutné dodržiavať stanovené normy a normy.

Ide o:

 • Plocha miestnosti musí byť najmenej 15 m 2;
 • Výška stropu musí byť najmenej 2, 2 m;
 • V miestnosti musí byť usporiadané dobré zásobovanie a odsávanie vzduchu;
 • Zasklenie alebo skôr jeho plocha na 1 m 3 miestnosti musí byť najmenej 0,3 m 2;
 • Okno musí mať okno;
 • V stenách nad podlahou, ako aj v spodnej časti dverí potrebujete usporiadať otvory na nasávanie vzduchu, ktoré môžu poskytnúť plnohodnotný prívod vzduchu;
 • Stenu, v ktorej sa nachádza kotol, by mala byť zdobená nehorľavými materiálmi;
 • Vzdialenosť medzi stenou a kotlom musí byť najmenej 10 cm.

Ak v dome nie sú steny vyrobené z nehorľavého materiálu, bezpečnostné pravidlá umožňujú inštaláciu kotla na stenu z dreva, ktorá bude ošetrená omietkou, ale bude tiež potrebné pokryť plechom.

Domáci kotly majú pre danú miestnosť určité požiadavky a požiadavky. Ako už bolo uvedené, každý stoker v chate má nielen rozdielne rozmery, ale existujú aj rôzne umiestnenia. Vstavané typy tuhých palív majú miesto na to, aby ste boli v dome, najdôležitejšia vec, ktorú potrebujete vedieť, je pokrytie stien pred pripojením kotla, dokončenie bude potrebné v každom prípade, aby ste sa chránili pred možným požiarom.

Požiadavky na kotolňu v súkromnom dome: ubytovanie samostatne

Ak chcete vybaviť kotolňu v súkromnom dome, ktorý bude pracovať so zemným plynom, môžete ho usporiadať na každom poschodí alebo aj na podkroví.

Najdôležitejšie je splniť nasledujúce požiadavky:

 • Miestnosť by mala mať samostatný výjazd k ulici;
 • Prítomnosť dobrého prirodzeného osvetlenia;
 • Objem miestnosti by nemal byť menší ako 15 m 3 (všimnite si objem, nie oblasť);
 • Jednotka by mala byť ľahko dostupná, ako aj ďalšie príslušenstvo;
 • Organizácia vysokokvalitnej ventilácie a odsávania, ktorá bude schopná aktualizovať objem vzduchu raz za niekoľko hodín;
 • Všetky prípojky k spaľovacej miestnosti musia byť oddelené protipožiarnymi stenami.

Rozšírenie, ktorého usporiadanie pozostáva z riadne vybraného materiálu, môže priniesť výsledok, ktorý by ste dostali do podniku. Avšak aj minimálna teplota v prevádzkovom zariadení môže viesť k poruche, preto je veľmi dôležité vedieť, aké sú pravidlá pre inštaláciu a ako správne pripojiť kotolňu.

Ak chcete usporiadať samostatnú kozubovú miestnosť, budete musieť dodržiavať niekoľko pravidiel:

 • Základňa postavenej kotolne by nemala byť v kontakte so základom domu;
 • Pre kotol bude potrebný samostatný základ a treba poznamenať, že inštalácia by nemala byť o viac ako 13-15 cm vyššia;
 • Steny a strecha kotolne musia byť vyrobené z nehorľavého materiálu.

Odborníci tiež odporúčajú držať kanalizačné potrubie do kotolne. Ak je to potrebné, bude možné z neho vytekať tepelný nosič z vykurovacieho systému.

Zariadenie kotolňa: organizácia vetrania

V súčasnosti možno rozlíšiť nasledujúce typy vetrania:

Osobitná pozornosť pri usporiadaní kotolne by mala byť venovaná organizácii vetrania

Prírodné vetranie by malo stačiť pre pec, ktorá sa nachádza v starej budove. Vzduch bude pochádzať z trhlín strechy, ako aj únikov okien alebo stien. Ak je v kotolni hustá sena a hermetické okná a dvere, potom je potrebné dodatočné vetranie.

Keďže práca prirodzeného vetrania je založená na prirodzených ukazovateľoch a nie je prispôsobiteľná, väčšina používateľov uprednostňuje umelú ventiláciu.

Funguje to dvoma spôsobmi:

 • Pomocou ventilátora s ventilátorom;
 • Pomocou odsávača.

Na určenie výkonu a potrebného výkonu potrebujete merať parametre miestnosti a vynásobiť túto hodnotu o 3.

Plynová kotolňa v súkromnom dome: výber a inštalácia zariadenia

Predtým, než začnete s inštaláciou kotolne, potrebujete na to kúpiť vhodnú sadu zariadení a zariadení. Hlavná inštalácia je kotol, musí byť zvolený na základe objemu plochy, ktorá sa má opiť, a podnebia, v ktorom sa nachádza dom. Napríklad je ľahké vypočítať, ktorý kotol je potrebný pre miestnosť asi 200 m 2.

Tak, aby sme vypočítali výkon kotla pre moskovský región pre budovu s vyššie uvedenými parametrami, budeme musieť vypočítať: 200x1,2 10. Na základe výpočtu získame výsledok 24 kW.

Kotolňa v dome: kde umiestniť

Najprv sa musíte zaoberať samotnou definíciou "kotolne". Toto slovo znamená špeciálnu miestnosť, ktorá je vybavená špeciálnym zariadením navrhnutým na vytvorenie dodávky teplej vody. Okrem toho je ten istý komplex zodpovedný za organizáciu tepla. Z tohto dôvodu je vhodné zavolať takýto priestor do kotolne, hoci v každodennom živote sa používajú rôzne mená.

Najlepšie je umiestniť kotolňu do špeciálneho nástavca alebo vnútri domu.

Miesto kotolne môže byť odlišné, napríklad:

 1. Vo vnútri domu. V suteréne alebo v najvzdialenejšej miestnosti na prvom poschodí môže byť usporiadanie.
 2. V špeciálnom rozšírení. Často sa kotolňa nainštaluje tesne do domu, najčastejšie sa to deje zo strany kúpeľne.
 3. V budove, ktorá je vzdialená od domu. Tu je vykurovací systém inštalovaný v samostatne vybavenom objekte, ktorý je prepojený prostredníctvom komunikácie s hlavným obytným priestorom.

Odborníci stále odporúčajú mať v objekte kotolňu, ktorá bude umiestnená samostatne. Vzhľadom na to, že technické vybavenie bude umiestnené na diaľku, nájomníci získajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie.

Požiadavky na kotolňu v súkromnom dome (video)

Ako ste mohli vidieť, nie je také ľahké zabezpečiť kotolňu alebo kotol v súkromnom dome. Existuje celý rad funkcií a noriem, ktoré je potrebné dodržiavať. Patria sem nielen rozmery miestnosti, ale aj technické vlastnosti miestnosti, ako aj jej vybavenie. Ak nie je splnená niektorá z podmienok, môže to viesť k vážnym následkom, takže sa naučte všetky funkcie, ak chcete mať výsledok bezpečného a efektívneho systému.

Kotolňa - čo to je a prečo ju potrebujete

Slovo "kotolňa" bolo počuť všetci v jednom alebo inom zmysle, väčšina ľudí to považuje za triviálne a známe. A to je väčšina otázok - čo je to? - odpovede: "No, kotolňa je..." Skutočne, nie všetci budú môcť odpovedať na takúto jednoducho jednoduchú otázku. Pokúsme sa to prísť dohromady.

Čo je kotolňa?

Kotolňa - čo je a pre aké potreby sa používa? Logika diktuje, že kotolňa je miestnosť, kde je kotol umiestnený. Ide o kontajner na ohrev kvapaliny.

Jednoducho povedané, kotol je oceľová nádrž, v ktorej je kvapalina pre systém teplej úžitkovej vody ohrievaná akýmkoľvek spôsobom.

Cieľom nie je dodávať teplá voda z CHP do obytnej zóny, ale zvýšiť jej teplotu priamo na mieste, čím sa počas prepravy vylúčia nevyhnuté tepelné straty.

V niektorých domoch nie je vôbec žiadna dodávka teplej vody a systém kotla pre nich je jediným zdrojom teplej vody. Okrem samotných ohrievačov je potrebné aj iné vybavenie - čerpadlá na doplnenie, ventily, riadiacu jednotku, meracie prístroje atď.

Prečo potrebujem kotolňu

Kotelna je potrebná na poskytovanie teplej vody obyvateľom domu. Proces vykurovania sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi, ktoré sa vyberajú v závislosti od dostupnosti zdroja tepla alebo z najväčšieho ekonomického prínosu z použitia typu vykurovania.

V bytovom dome

V bytových domoch je zdrojom tepla horúca voda (alebo para) z centrálneho vykurovania (DH). Kotol v bytovom dome má rovnaký účel ako na akomkoľvek inom mieste, ale z konštruktívneho hľadiska je trochu odlišný od ostatných typov, pretože je bežným výmenníkom tepla. Princíp jeho prevádzky je jednoduchý: horúca voda z CH systému (chladiace médium) prechádza cez nádrž, vo vnútri ktorej je potrubný systém, ktorý nekomunikuje s vnútorným objemom tejto nádrže. Prostredníctvom nich preteká studená kvapalina, ktorá je ohrievaná chladiacou kvapalinou a je posielaná do domáceho systému TÚV. To znamená, že chladiaca kvapalina sa používa nielen na vykurovanie priestorov, ale aj na prípravu teplej vody.

V súkromnom dome

V súkromnom dome, ktorý nemá pripojenie k systému DH, kotol vykonáva funkciu ohrevu tekutiny pomocou tepla z kotla. Palivom môže byť elektrina, plyn, drevo, uhlie, brikety atď.

V tomto prípade sa termín "kotol" používa podľa tradície, ale nie úplne správne. Presný názov takéhoto zariadenia je kotol a jeho miestom je kotolňa. Ak máte pripojenie k systému DH, môžete nainštalovať výmenník tepla, ale táto možnosť je stále viditeľná vo vidieckych oblastiach.

Typy kotlov

Existujú rôzne typy ohrievačov navrhnuté pre rôzne zdroje tepla alebo typy paliva.

Voľba typu je spôsobená prítomnosťou určitého typu energie alebo paliva. Ak existuje niekoľko možností, zvyčajne sa používa najhospodárnejšia možnosť.

Najbežnejšie typy ohrievačov sú:

 • Nepriame. Vysiela sa tepelná energia medzi rôznymi okolitými oblasťami.
 • Flow. Vyhrievaná časť potrubia. Účinnosť závisí od prietoku: čím je vyššia, tým je účinnosť ohrievača nižšia - kvapalina nemá čas na ohrev na požadovanú teplotu. Súčasne môžete takéto zariadenie ihneď používať bez toho, aby ste čakali na ohrev požadovanej hlasitosti, a horúca voda sa nikdy nevyčerpá.
 • Úspor. Ohrievanie kvapaliny v nádrži s určitým objemom. Môžete vytvoriť akýkoľvek tlak - teplota sa nezmení. Keď je však nádrž prázdna, budete musieť počkať, kým sa nezohrie novú hlasitosť, čo si vyžaduje určitý čas.

Typom vykurovacích zariadení sú:

Zvážte ich starostlivo.

Nepriame ohrievače vody

Nepriame vykurovanie sa používa v tepelných výmenníkoch. Princíp jeho prevádzky je prenos tepelnej energie z jedného média do druhého bez miešania. Konštrukcia kotla pre nepriamy typ je najčastejšie nádrž, do ktorej sa dodáva studená voda. Nachádza sa vo vnútri ďalšej veľkej nádrže, cez ktorú preteká horúca chladiaca kvapalina. Studená kvapalina preberá energiu z chladiacej kvapaliny a zohrieva sa.

Rýchlosť prechodu chladiacej kvapaliny sa nastavuje tak, aby sa príliš nezachytila ​​a je vhodná na vykurovanie priestoru.

Okamžité elektrické ohrievače vody

Okamžité ohrievače vody sú zariadenia, v ktorých sa časť ohrievača ohrieva vodou, ktorá prechádza cez ne. Aby kvapalina mohla prúdiť cez relatívne malú oblasť, mala jej teplota čas zvýšiť na normalizovanú hodnotu, vyžaduje sa dostatočne silný ohrievač. Potrebuje vhodnú sieť a vedenie. Tento moment je najslabší bod elektrických ohrievačov, pretože nie je vždy možné nainštalovať výkonné zariadenie bez rizika zničenia elektrického vedenia.

Navyše pri veľkej spotrebe vody jednoducho nemá čas na zahriatie. Táto možnosť je dobrá v podmienkach obmedzeného priestoru, pretože prietokové ohrievače vody sú kompaktné a môžu byť inštalované v malých miestnostiach.

Plynovodné ohrievače vody

Plynové ohrievače vody v každodennom živote sa nazývajú "plynové stĺpy". Sú efektívnejšie ako elektrické a nevyžadujú veľké náklady. Rozmery týchto zariadení sú veľmi kompaktné, čo hovorí aj v prospech plynových zariadení.

Ohrev je takmer okamžitý, pričom spotreba plynu je veľmi skromná.

Medzi nevýhody patrí potreba pripojenia k plynovodu.

Akumulačné plynové ohrievače vody

Plynový ohrievač vody (kotol) typ skladovania je zásobník vody, ktorá je ohrievaná spaľovaním plynu.

Zariadenia nezávisia od dostupnosti elektrickej energie, ktorá je vhodná vo vidieckych oblastiach, kde sa často vyskytujú odpojenia z rôznych dôvodov.

Jednou z vlastností kumulatívnych plynových ohrievačov - nízka spotreba paliva, čo z nich robí veľmi ekonomické zariadenia.

Na zadnej strane nízkeho prietoku - trvanie ohrevu, aby sa nastavila požadovaná teplota, bude treba trochu počkať.

Akumulačné elektrické ohrievače vody

Princíp fungovania elektrického ohrievača je podobný zariadeniu kotlov na skladovanie plynu, ale vykurovacie telesá sa používajú ako vykurovacie teleso. Sú rôzne typy:

 • Suchý (uzavretý) typ. Medzi vykurovacím telesom a vodou nie je žiadny kontakt, vyhrievací článok je umiestnený v keramickej trubici, ktorá ho odoberá z kvapaliny.
 • Mokrý (otvorený) typ. TENY ponorené do vody, zabezpečujú priame vykurovanie.

Mokré ohrievače sú lacnejšie, ale umiestnenie vykurovacích prvkov priamo vo vode spôsobuje rýchle vytváranie stupnice, čo výrazne znižuje účinnosť zariadenia. Suché zariadenia sú odolnejšie a praktické, ale ich cena je oveľa vyššia.

Typy skladovacích kotlov

Ohrievače akumulátorov sú rozdelené do dvoch typov:

 1. Otvoriť (voľný tok).
 2. Uzavretý (tlak).

Kotlové zariadenie na ohrev otvorenej (voľnoprúdovej) vody pozostáva z malej nádoby o objeme približne 5 až 10 litrov, vybavenej špeciálnym miešačom schopným vypnúť vodu na konci používania zariadenia. Ohrievač nevytvára tlak a je vhodný na použitie v záhradných pozemkoch pre letnú sprchu.

Uzavreté (tlakové) ohrievače sú schopné poskytovať horúcu vodohospodársky dom. Majú veľkú kapacitu - 50-200 litrov, sú zabudované do vodovodného systému a pracujú na princípe jednotného miešania. To znamená, že pri odoberaní horúcej vody nedochádza k ostrej výmene studenej vody, ale postupne sa pridávajú nové časti, čo prispieva k rovnomernejšej dodávke teplej vody do domu.

Ako funguje kotol

Vykurovacie zariadenie je veľmi jednoduché. Ak sa pozriete na kotol v časti, môžete vidieť hlavný prvok - nádrž, vnútri ktorej je vykurovací článok (to je kumulatívny kotol s elektrickými ohrievačmi), alebo systém rúrok, cez ktorý preteká tekutina (ide o výmenník tepla alebo kotol s nepriamym ohrevom). Môže to byť aj bežná trubica obklopená vykurovacími prvkami (typ prietoku: plynový alebo elektrický).

Zaujímavá schéma ohrevu vrstvy po vrstve kotla je pomerne nové zariadenie, ktorého účinnosť výrazne prevyšuje nepriame ohrievače. Kapacita na vykurovanie vrstvou po vrstve je potrebná iba na akumuláciu a príjem horúcej vody. Ohrev sa vykonáva v doskovom výmenníku tepla, z ktorého tečie teplá voda do nádrže. Pri odoberaní horúcej kvapaliny z hornej časti prúdi do nej nové časti z výmenníka tepla.

Princíp činnosti kotla

Princíp činnosti kotla závisí od jeho konštrukcie. Klasické zariadenie je výmenník tepla, ktorý používa horúcu chladiacu kvapalinu na ohrev studenej kvapaliny na požadovanú teplotu. Okrem toho existujú kotly prevádzkované podľa princípu kotla - nádrž je vykurovaná zvonka (to funguje ako plynové ohrievače) alebo ako funguje elektrický kotol s vykurovacími článkami vo vnútri nádrže, ktoré fungujú ako bežná varná kanvica.

Požiadavky na kotolne

Kotelna v súkromnom dome musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti, jednoduchosti prevádzky, opravy, dodržiavania technických parametrov zariadenia. Okrem toho je potrebné umiestniť pomerne veľké množstvo zariadení - samotný kotol, kontrolné a monitorovacie zariadenie, čerpadlá atď. Všetky tieto zariadenia musia byť inštalované v súlade s technickými požiadavkami.

Veľkosť kotolne v súkromnom dome by mala byť najmenej 6 m 2 a objem by mal byť minimálne 15 m 3 s výškou stropu 2,5 m. Tieto požiadavky stanovuje požiarny inšpektorát a musí sa dodržať. Okrem toho je takáto miestnosť vhodná na údržbu alebo opravu zariadenia.

Je možné vyrobiť kotolňu alebo kotolňu v suteréne súkromného domu?

Často vzniká otázka: "Je možné vytvoriť kotolňu v suteréne domu?" Na umiestnenie kotolne je suterén najvhodnejšie miesto, ale existujú obmedzenia.

Faktom je, že v SNiPs je takéto usporiadanie výslovne zakázané, ale musíme mať na pamäti, že máme na mysli kotly na skvapalnené uhľovodíkové palivo (LPG), ktoré boli predtým použité na napájanie zariadení všade.

V prístroji sa dnes používa zemný plyn, takže bol zákaz zrušený. Pre elektrické kotly neexistujú žiadne obmedzenia.

Ako vyzerá kotolňa

Zariadenie kotolne v súkromnom dome je veľmi prísne regulované pravidlami prevádzky zariadení a bezpečnosti:

 1. Steny musia mať povrch podľa projektu, ktorý zaisťuje odolnosť stien proti vlhkosti.
 2. Je potrebná dostatočná ventilácia.
 3. Vybavený vlastným kanalizačným výstupom.
 4. Inštalované elektrické zariadenia špecializovaného typu pre použitie vo vlhkých priestoroch.

Tipy a odporúčania pre inštaláciu hardvéru

Okrem špecifických požiadaviek na inštaláciu a pripojenie zariadení existujú všeobecné požiadavky na kotolne:

 1. Steny musia byť z tehál alebo betónu.
 2. Je zakázané skladovať horľavé alebo výbušné látky.
 3. Medzi zariadením a stenami sa vyžaduje technologická medzera (určená podľa pasu zariadenia).
 4. Ventilačný systém sa vypočíta z výkonu kotla.
 5. Najlepšie riešenie pre povrchovú úpravu - dlaždice, ale môžete použiť minerálnu omietku.
 6. Dvere by sa mali otvárať zvonku, na ceste počas evakuácie.

Zariadenie kotolne v súkromnom dome musí plne uspokojovať potreby nájomníkov a schopnosti organizácií v sieti. Ak chýba DH sieť alebo plynová sieť, môžete vytvoriť plne nezávislý systém vykurovania a TÚV nezávisle od dodávateľov zdrojov alebo elektriny.

Top